Ing. Rastislav Tkáč: „O ceste podnikania musíte byť presvedčení na 110%“

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov oslavuje tento rok dvadsiate výročie svojho pôsobenia v oblasti podpory podnikania na Slovensku. Od svojho vzniku stálo pri zrode a následnej implementácií najvýznamnejších projektov na podporu malého a stredného podnikania (napr. mikropôžičkový program, podnikateľská inkubácia). Ing. Rastislav Tkáč pôsobí v RPIC Prešov od roku 1999 (od roku 2008 ako riaditeľ). Okrem toho sa angažuje v oblasti podnikateľskej inkubácie, je predsedom SAPTI (slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov) a zastáva pozíciu viceprezidenta NARP (národná asociácia rozvoja podnikania).

Pán Tkáč, čo Vás priviedlo k podpore podnikania mladých?
Otázka motivácie mladých ľudí k podnikaniu ako taká rezonuje v našej organizácií už nejaký ten piatok. Uvedomujeme si, že bez toho, aby sme sa vážne zamýšľali nad možným potenciálom budúcich podnikateľov, nemáme nárok ani len uvažovať o prosperite a výchove našej budúcej cieľovej skupiny. Práve mladí ľudia sú nositeľmi inovatívnych a netradičných myšlienok. Často samozrejme veľmi odvážnych až bláznivých. Keďže sme chceli prejsť od slov a myšlienok k činom spustili sme náš prvý samostatný projekt pod názvom „Nápad si TY!“. Zároveň už druhý rok spolupracujeme na najväčšej podnikateľskej súťaži, ktorú vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska – Podnikateľský nápad roka.   

Aké sú Vaše ciele v podpore podnikania mladých ľudí?
Otázka podpory podnikania mladých ľudí je pre nás z hľadiska investície do budúcnosti strategická. Ja osobne som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité pracovať s touto cieľovou skupinou na všetkých frontoch. Finančné a časové investície by som dokonca nezaraďoval do zložky rizikový kapitál. Prečo? Z  prozaického dôvodu. Aj keď myšlienka nemá inovatívny charakter a nevykazuje znaky prelomového produktu alebo služby, no jej nositeľ má základy svojho zámeru položené na pevných základoch, nie je dôvod nepodporiť ju. To je prakticky základný rozdiel medzi rizikovým a štartovacím kapitálom. Viem si predstaviť realizáciu veľmi zaujímavých projektov, ktoré budú generovať nové pracovné miesta a zároveň vytvárať stabilnú platformu podnikateľského stavu. Možno by štátne programy nemali vznikať za zeleným stolom, ale smerom zdola nahor.

RPIC Prešov je jedným z najúspešnejších podnikateľských centier na Slovensku. V čom tkvie dôvod úspechu? Čo robíte inak?
RPIC Prešov má 20-ročnú históriu a ja som LEN tretím riaditeľom (smiech). Úspech je vždy o ľuďoch, o tom som presvedčený. Mali sme a máme šťastie na správnych ľudí na správnych miestach v správnom čase – to sa týka zamestnancov, aj členov združenia. Otázka globálnej stratégie podpory podnikania ostáva na pôde RPIC Prešov dlhodobo nemenná, čo je základom udržiavania jednotného smeru. Vieme identifikovať našu cieľovú skupinu a snažíme sa nastaviť aktivity a služby tak, aby sme vedeli naplniť jej očakávania. V čase, kedy sa organizácie v oblasti podpory MSP redukovali a znižovali interné stavy, my sme sa rozrastali.

Článok pokračuje pod reklamou

Jedným z hlavných poslaní RPIC Prešov je podpora začínajúcich podnikateľov. V ktorých aspektoch podnikania potrebujú začínajúci podnikatelia pomôcť najviac?
Hlavným poslaním RPIC Prešov pri cieľovej skupine začínajúcich podnikateľov je ich podpora v prvej fáze, teda príprava na podnikanie vo forme vzdelávania, identifikácia podnikateľskej myšlienky a jej overenie v analýze podnikateľského plánu. Rozhodnutie nezačať z pragmatických dôvodov je totiž lepšie ako začať bezhlavo a znášať následky. Následne vstupuje do hry otázka financovania podnikateľského zámeru a logistika podnikania (priestorové, technické zabezpečenie, administratíva, účtovníctvo a pod.). Pri štarte do podnikania to nevidím na paralelu hoďte ho do vody a buď sa naučí plávať alebo sa utopí. Táto selekcia v tejto fáze nemôže priniesť úspech. Naše vzdelávacie programy máme rozdelené do viacerých blokov podľa dĺžky trvania a teda štruktúry a obsahu vzdelávania. Celý proces s prípravou na podnikanie celkom výstižne zachytil program CEPAC, ktorý mal výborné výsledky, tak... sa zrušil. Namiesto toho dnes musí každý záujemca o dotáciu na podnikanie z úradu práce absolvovať povinne časť vzdelávania v trvaní 5 pracovných dní. Potrebuje to komentár? Jediný výsledok (logicky) je, že záujemcovia o podnikanie to chápu ako totálnu stratu času – za 5 dní sa dozvedia všetko a nič.

Aké podnikateľské projekty preferuje RPIC Prešov?
Ak by som mal odpovedať čo najvýstižnejšie, tak sú to projekty ktoré majú zmysel, nie projekty pre projekty. Snažíme sa reagovať na podnety, ktoré získavame priamo z podnikateľského prostredia a zároveň hľadáme odpovede aj v oblasti externých vplyvov (zmena legislatívy a pod.). Spoločným znakom všetkých našich aktivít je cieľová skupina, pre ktorú sú určené. Prezentovať celú škálu projektov by nebolo možné vzhľadom na rozsah témy. Aktuálne projektové aktivity sú zamerané na oblasť enviropolitiky a úspory nákladov s tým súvisiacich, podpora podnikania v zahraničí a sprostredkovania podnikateľských kontaktov, transfer technológií a najväčšia tohtoročná akcia nás čaká na jeseň kedy pripravujeme brokerage event pre oblasť cestovného ruchu. Týmto všetkých podnikateľov podnikajúcich v akomkoľvek segmente cestovného ruchu pozývam na túto zaujímajú akciu kde sa budú mať možnosť osobne stretnúť s partnermi z piatich krajín.

Pre koho sú určené služby Technologického inkubátorového centra?
TIC alebo inak Technologické Inkubátorové Centrum vzniklo v kontexte spustenia prevádzky jedného z prvých inkubátorov na Slovensku. Pôvodný zámer sme museli trochu upraviť, keďže plánovaný fond rizikového kapitálu ktorý mal pri inkubátore vzniknúť a podporovať práve inovatívne projekty Ministerstvo hospodárstva SR prehodnotilo a vo finále stoplo. V každom prípade sme radi, že podnikateľská inkubácia má zastúpenie aj v treťom najväčšom meste Slovenska. V súčasnosti využíva služby inkubátora 22 podnikateľských subjektov a celkovo sme pomohli viac ako 100 firmám a vytvorili min. 220 pracovných miest. Z hľadiska objemu prenajatej kapacity podlahovej plochy tvoria firmy pôsobiace v oblasti IT technológií cca 55 %. V súčasnosti pripravujeme spustenie coworkingového pracoviska v priestoroch TIC a rozšírenie benefitov pre inkubované firmy (právne služby bezplatne). Celá filozofia podnikateľskej inkubácie je založená na tom, že by nemalo ísť iba o obchodný dom s priestormi. V našom prípade získava inkubovaná firma nielen možnosť prenájmu podnikateľských priestorov za zvýhodnených podmienok, ale aj ďalšie benefity v podobe administratívnych služieb, služieb RPIC Prešov – zapájanie firiem do projektových aktivít, v dohľadnej dobe služby právnej pomoci a podobne. 

Čo by ste poradili začínajúcim podnikateľom?
Pripraveným šťastie praje. Kto nie je na 110 % presvedčený o tom, že podnikanie je jeho cesta k úspechu nech to odpíska. A nakoniec, 80 % záležitosti s ktorými sa stretnete, sa do týždňa vyrieši samo, takže minimálne prvý týždeň vás nečaká žiadny problém :o)

Aké projekty na podporu podnikania mladých podporujete a ste súčasťou?
Všetky naše projekty a aktivity sú určené pre MSP, prípadne záujemcov o podnikanie. Jediná selekcia, vzhľadom na očakávanú spätnú väzbu, bol náš projekt a projekt, kde sa snažíme byť nápomocní Združeniu mladých podnikateľov Slovenska  - Podnikateľský nápad roka 2013. Verím, že naše skúsenosti z lokálneho prostredia a taktiež z realizácie podobného projektu v našej réžií napomôžu tak ako v minulom roku k tomu, aby sa do projektu zapojili zaujímavé podnikateľské nápady. 

Podnikateľský nápad roka 2013 je už druhý ročník tejto súťaže. Ako hodnotíte jej prínos?
Sme radi, že niekto vidí kontext zapájania mladých ľudí do podnikania podobne ako my. Určite sa nevnímame ako konkurencia, o čom svedčí vzájomná spolupráca aj mimo tohto projektu. V minulom ročníku sa naše projekty dokonca časovo prekrývali a vznikol synergicky efekt. Podnikateľský nápad roka je z môjho pohľadu komplexnejšie „riešenie“ pre tzv. hotové firmy. Som presvedčený o tom, že firmy, ktoré majú inovatívny potenciál a  prekážkou sú finančné zdroje alebo otázka správnej voľby načasovania a odkomunikovania produktu vysoko ocenia túto možnosť. V našom prípade ide skôr o to prebudiť podnikateľského ducha a podeliť sa o svoju podnikateľskú myšlienku.

Prečo myslíte, že je existencia súťaže ako je Podnikateľský nápad roka dôležitá?
Skúsim odpovedať niekoľkými otázkami. Čo si myslíte, mal by mať podnikateľský poradca aj praktické skúsenosti? Mal by mať osobnú skúsenosť s podnikaním? My v centre tieto skúsenosti máme, takže myslím, že môžem za všetkých odpovedať, že si veľmi dobre pamätáme, aké ťažké je začať – správne naštartovať. Koľko chýb sa dá urobiť a aké následky tieto chyby môžu mať. Tieto súťaže vytvárajú alternatívu k tomu, ako začať, alebo sa rozbehnúť tým správnym smerom. Identifikácia podnikateľskej myšlienky a spätná väzba odborníkov dokáže výrazne posilniť podnikateľský entuziazmus a vytrvalosť jej nositeľov.

Sú nejaké chyby, ktorých sa účastníci súťaže často dopúšťali, hoci sa im mohli vyhnúť?
Nemyslím si, že by sme vedeli tieto chyby charakterizovať inak ako začiatočnícku daň a nedostatok skúsenosti. Účasť na takýchto projektoch často prináša dôležitú spätnú väzbu pre nositeľov podnikateľských myšlienok, pričom je dôležité poznamenať, že nájsť vhodný priestor pre získanie objektívneho názoru k otázkam posúdenia nápadu nie je veľa. Z mojich osobných skúsenosti môžem dodať, že spravidla účastníci takýchto súťaží inklinujú k skromnejším formám prezentácie vlastnej myšlienky. Či už je to z hľadiska ochrany know-how, alebo preto, že rozprávajú jazykom vlastného „kmeňa“ teda vychádzajú z tzv. pozície „všetci vieme všetko“. Úplne stopercentne nedomyslené alebo nedotiahnuté kroky však nie sú tou najväčšou prekážkou úspešného zámeru. V každom prípade je vhodné, ak existuje „hotline“ kde je možné prípadné nejasnosti konzultovať.

Čo by ste odporučili záujemcom, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť s vlastným nápadom?
Určite by som v prvom rade chcel vysloviť podporu ich rozhodnutiu zapojiť sa do renomovaných – overených súťaží, za ktorými stoja profesionálne organizácie, a v ktorých nejde o to ukradnúť niekomu nápad. Práve naopak, úspech v súťaži dokáže veci rozhýbať a posunúť proces realizácie do hmatateľných rozmerov. V prípade nejasností je vhodné odkonzultovať si správne pochopenie „pravidiel hry“. Kontaktujte sa s účastníkmi minulých ročníkov, ktorí vám určite radi poskytnú spätnú väzbu. Úspešné success story z histórie súťaže je viac ako 10 strán popísaného textu garanciami a sľubmi.

Viac informácií o RPIC Prešov na www.rpicpo.sk.

Martin Piko

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky