Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016

Ján Benko | 05.07.2015
Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016
Z likvidačného zostatku by sa nemali od roku 2016 platiť zdravotné odvody. Zrušenie odvodov z likvidačného zostatku by sa malo týkať komanditistov, spoločníkov s.r.o., akcionárov akciových spoločností a členov družstiev.

Začiatkom júla bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). V medzirezortnom pripomienkovom konaní bude do 21. júla 2015.

Z likvidačného zostatku by sa od roku 2016 nemali platiť zdravotné odvody

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa navrhuje, aby s účinnosťou od 1. januára 2016 likvidačný zostatok obchodnej spoločnosti alebo družstva nepodliehal poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie. Podmienkou je, že likvidačný zostatok nesmie byť predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Ministerstvo zdravotníctva SR odôvodňuje tento návrh v dôvodovej správe: „Súčasná právna úprava sa javí ako nespravodlivá, pretože sa jedná iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti.“ Na absurdnosť v právnej úprave upozorňovalo aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska v ankete Byrokratický nezmysel roka 2014. V online hlasovaní získalo „Platenie zdravotných odvodov aj z peňazí vložených do podnikania“ 10 % hlasov a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

Podľa právnej úpravy účinnej v súčasnosti sa z likvidačného zostatku zdravotné odvody platiť musia. A to aj v prípade, ak išlo o osobné peniaze (zdanené a „zodvodnené“), ktoré podnikateľ vložil do základného imania. K tejto problematike nájdete viac informácií v článku Zdravotné odvody z likvidačného zostatku.

Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016

Zárobkovou činnosťou by sa účinnosťou od 1. januára 2016 malo rozumieť aj právo na podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu [§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov] okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov – podiely na zisku vyplácané zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní].

Predmetom dane z príjmov nie je:

  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel,
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.
TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Predmetom dane z príjmov je:

  • podiel na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti [§ 8 zákona o dani z príjmov],
  • podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov],
  • podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov] a
  • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov].

Z príjmov (zárobkovej činnosti), ktoré sú predmetom dane z príjmov, by sa mali aj naďalej platiť zdravotné odvody.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.