Aké faktory zvažovať pri výbere právnej formy podnikania?

Jedným z najdôležitejších právnych rozhodnutí pri štarte podnikania je výber právnej formy. Podľa akých kritérií sa orientovať, aby ste si vybrali správne?

Niekto má od začiatku jasno, akú právnu formu podnikania si zvolí, iný váha zväčša medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Univerzálne odporúčanie pre výber konkrétnej právnej formy neexistuje, každá možnosť má určité špecifiká, ktoré ju voči ostatným formám zvýhodňujú alebo znevýhodňujú.

Ako budúci slovenskí podnikatelia máte na výber viacero možností. Môžete podnikať ako fyzické osoby formou živnosti alebo ako právnické osoby, ak sa rozhodnete využiť niektorý typ obchodnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) či družstva. Niektoré profesie, pre výkon ktorej sa vyžaduje splnenie určitých požiadaviek na vzdelanie, prax, prípadne zloženie odborných skúšok, majú špecifickú právnu úpravu a spadajú pod takzvané slobodné povolania. Ak chcete podnikať v poľnohospodárstve, môžete sa rozhodnúť podnikať aj ako samostatne hospodáriaci roľník. Pri rozhodovaní o voľbe právnej formy je vhodné poznať ich základné charakteristiky, výhody a nevýhody.

Keď nazrieme na stránky Štatistického úradu SR, zistíme, že drvivá väčšina podnikaní u nás má buď právnu formu živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Prejdime teraz k jednotlivým faktorom, ktoré výber právnej formy ovplyvňujú.

  1. Počet zakladateľov

Je rozdiel či plánujete podnikať samostatne, alebo spoločne so svojím známym, či rodinným príslušníkom. V prípade jedného zakladateľa je možné podnikať formou živnosti ale aj s.r.o.. Ak uvažujete nad podnikaním s viacerými zakladateľmi, môžete síce ako živnostník vytvoriť tzv. „združenie“ s iným podnikateľom, no skôr sa vám oplatí uvažovať nad eseročkou, prípadne inou obchodnou spoločnosťou.

Článok pokračuje pod reklamou
  1. Ručenie

Asi najvýraznejší rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. spočíva v ručení. Ak ste živnostník, za všetky svoje záväzky, ktoré vzniknú pri podnikaní, ručíte celým svojim majetkom. To znamená, že v krajnom prípade môžete prísť skutočne o všetko. Pri s.r.o. (ako už z názvu vyplýva) je ručenie obmedzené, čo znamená, že v prípade neúspešného podnikania môžete prísť maximálne o vklad, ktorý ste do spoločnosti vložili. Spôsob ručenia si treba všímať aj pri iných, menej využívaných právnych formách.

Pri zvažovaní rizika, ktoré vyplýva z ručenia za podnikanie, sa odporúčame zamyslieť nad tým, kto budú vaši zákazníci, aký veľký plánujete dosahovať obrat, aké veľké zákazky budete realizovať a koľko vlastného majetku do podnikania vložíte. Ak napríklad predpokladáte, že budete uzatvárať zmluvy v rádovo tisícoch eur, faktor ručenia pri výbere právnej formy je pre vás veľmi významný. Do finančných problémov sa totiž nemusíte dostať len vlastnou vinou, ale napríklad aj z toho dôvodu, že vám nezaplatí váš odberateľ. Ak ale neplánujete dosahovať vysoký obrat, budete obsluhovať len drobných zákazníkov a do podnikania vstúpite s minimálnou vstupnou investíciou, riziko vášho podnikania je nižšie a pri výbere právnej formy môžu byť pre vás dôležitejšie iné faktory ako ručenie.

  1. Dane a odvody

Jednotlivé právne formy sa od seba odlišujú aj výškou daní a odvodov, ktoré musíte zo získaných prostriedkov z podnikania zaplatiť štátu. Pre mnohých podnikateľov je práve toto kritérium pri konečnom výbere rozhodujúce. Na otázku, ktorá právna forma je z hľadiska daní a odvodov najvýhodnejšia, neexistuje jednoznačná odpoveď. Vždy je nutné vychádzať z konkrétnych okolností ako je výška obratu, výška nákladov a podobne. Situácia v oblasti daní a odvodov sa navyše z roka na rok mení, preto odporúčame sledovať odbornú tlač. Jedno z mnohých užitočných porovnaní na túto tému nájdete aj na portáli podnikajte.sk. V každom prípade odporúčame sa poradiť aj s účtovníkom alebo daňovým poradcom, ktorý vám dokáže vypočítať, či je pri vami predpokladanej výške ziskov výhodnejšie podnikať formou živnosti alebo s.r.o.

  1. Administratívna náročnosť a flexibilita podnikania

Z hľadiska administratívnych povinností je na tom lepšie podnikanie formou živnosti. Jej založenie je veľmi rýchle, lacné a jednoduché, dá sa kedykoľvek prerušiť (ak nemôžete alebo nechcete dočasne podnikať) či zrušiť. Pri s.r.o. trvá založenie niekoľko dní, navyše je spojené s vyššími poplatkami. Podnikanie s.r.o nie je možné pozastaviť a aj proces zrušenia je omnoho komplikovanejší a drahší.

  1. Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

Živnostník si môže vybrať, či bude používať jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, dokonca za určitých okolností nemusí účtovať vôbec. Naproti tomu s.r.o. musí účtovať podvojne. Rozdielov medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je veľa, ale ten najpodstatnejší možno zjednodušene vysvetliť tak, že v jednoduchom účtovníctve sa pri výpočte dane zohľadňujú len tie faktúry, ktoré vám zákazník skutočne zaplatí. V podvojnom účtovníctve platíte daň za faktúry, ktoré ste ešte len vystavili, teda aj za tie neuhradené.

  1. Vstupný vklad

Niektoré právne formy pri svojom vzniku vyžadujú určitú výšku vstupného vkladu, týka sa to predovšetkým niektorých obchodných spoločností (kam patrí aj s.r.o.). Vstupný vklad môžete pri podnikaní využívať, nakupovať zaň zásoby či platiť služby. Mal by slúžiť ako určitá záruka toho, že spoločnosť má určitú kapitálovú silu. Pri živnosti nie je minimálna výška vstupného vkladu limitovaná, to znamená, že podnikať môžete začať bez ohľadu na to, koľko peňazí máte k dispozícii.

  1. Prístup k finančným zdrojom

Ďalším parametrom, ktorý je potrebné zohľadňovať pri výbere právnej formy podnikania, je prístup k finančným zdrojom. Z tohto hľadiska sa výhodnejšie javí spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože získanie dodatočných zdrojov je jednoduchšie, a to nielen formou úveru, ale aj vstupu investora. Ak plánujete do budúcna vašu spoločnosť rozvíjať a uvažujete o finančných zdrojoch od potenciálnych investorov, odporúčame zvoliť právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pretože v prípade živnosti by ste na investora nemohli previesť dohodnutý obchodný podiel.

Na záver dodávame, že rozhodnutie o výbere právnej formy nie je nezvratné. V budúcnosti sa môžete rozhodnúť, že zmeníte podnikanie formou živnosti za podnikanie formou s.r.o. Takéto rozhodnutie však bude predstavovať nemalé dodatočné časové a finančné náklady. Je preto vhodné nad výberom ideálnej právnej formy pouvažovať skôr a vybrať si tú, ktorá bude najlepšie zodpovedať vašim potrebám a preferenciám.

Článok je súčasťou 12-dielneho seriálu o podnikaní (Škola podnikania), ktorý vám budeme pravidelne prinášať po dobu 12 týždňov. Vznik seriálu o podnikaní podporila Slovenská sporiteľňa, a.s..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky