Začínate podnikať? Využite konzultácie, kurzy či dostupné úvery

Začať podnikať nie je jednoduché. Existujú však viaceré nástroje, ktoré môžu pri štarte podnikania pomôcť. Či už sú to programy finančnej pomoci, konzultácie s tými skúsenejšími alebo rôzne kurzy a školenia.

Viacero začínajúcich podnikateľov hľadá informácie o podnikaní na internete alebo sa zúčastňuje rôznych kurzov či seminárov. Tie okrem súkromných konzultačných spoločností ponúka aj pološtátna spoločnosť Slovak Business Agency (SBA). „Pravidelne organizujeme odborné podujatia. Stačí si len vybrať tému, registrovať sa a prísť. Množstvo podujatí, ktorých sa môžu budúci podnikatelia zúčastňovať, nie je obmedzené,“ konštatuje Petra Palenčárová, manažérka komunikácie SBA.

Priame osobné konzultácie pri štarte nového biznisu poskytuje aj Slovenská sporiteľňa. Podnikateľ získa užitočné informácie aj cez jej portál www.zacinamepodnikat.sk, kde nájde napríklad vzor biznis plánu. „Bez ohľadu na formu podnikania pracujeme so začínajúcimi ako aj budúcimi podnikateľmi na vypracovaní biznis plánu a kalkulácii príjmov a výdavkov. Ak nie sú začínajúci podnikatelia pripravení na podnikanie, neodporučíme im to,“ vysvetľuje Roman Boda z programu pre začínajúcich podnikateľov. 

Viacerí začínajúci podnikatelia oceňujú aj poradenstvo priamo z praxe. O to sa snaží napríklad veľkoobchod METRO. „Našich zákazníkov neučíme podnikať, ale chceme im odovzdať všetky dostupné informácie, skúsenosti o modernom obchode. Týka sa to „modernej predajne potravín“ – keďže potraviny sú našou kľúčovou komoditou,“ konštatuje Elena Hrdá, marketingová špecialistka METRO Cash & Carry SR.

SBA ponúka balík služieb

Pre podnikateľov, ktorí na trhu pôsobia kratšie ako tri roky, SBA ponúka široký balík poradenstva. „Ide o najčastejšiu formu podpory, kde prostredníctvom odborníkov z praxe začínajúci podnikatelia dostávajú odpovede na svoje konkrétne otázky z podnikania. Podnikatelia si môžu nechať poradiť prostredníctvom individuálnych konzultácií (10 hod. krátkodobé poradenstvo alebo 80 hod. dlhodobé poradenstvo) alebo pomocou odborných workshopov a prednášok, ktoré pravidelne organizujeme na najčastejšie témy, ktoré súvisia s podnikaním,“ vysvetľuje Petra Palenčárová z SBA.

Druhou formou pomoci je tzv. Biznis inkubátor. Člen Biznis inkubátora má k dispozícii bezplatné kancelárske priestory, ktoré môže využívať na rozbeh svojho podnikania. Každá firma má k dispozícii maximálne dve pracovné miesta v zdieľanom kancelárskom open space. Súčasťou ponuky sú aj konzultácie s mentorom, konzultantom a prístup k networkingovým príležitostiam.

SBA má viacero projektov pre začínajúcich podnikateľov súvisiacich so získavaním know–how v zahraničí. V centre pozornosti startupy, ale aj iné firmy s exportným potenciálom. Účasťou na medzinárodných zahraničných podujatiach a stážových pobytoch môžu začínajúci podnikatelia získať nové kontakty, poznávať nové trhy, a tak predbiehať konkurenciu.

Kurz podnikateľských zručností

Medzi obľúbené aktivity SBA pre začínajúcich podnikateľov patrí Kurz podnikateľských zručností. Účastníci sa na kurze nedozvedia len rozdiel medzi jednotlivými právnymi formami, ale aj to, aký je presný postup a aké papiere potrebujú vyplniť pri zakladaní živnosti alebo s. r. o. Kurz je počas piatich dní rozdelený na viaceré moduly, ako sú dane a účtovníctvo, financie, marketing alebo obchod. Keďže kapacita kurzu je obmedzená na 20 ľudí, lektori dokážu riešiť ich konkrétne situácie. Ak začínajúci podnikateľ má už detailnejšie rozpracovaný podnikateľský projekt a potrebuje vyriešiť svoj konkrétny problém, SBA v takom prípade poskytuje aj možnosť individuálnych konzultácií.

Maloobchodná akadémia

Zatiaľ čo SBA poskytuje informácie a know-how začínajúcim podnikateľom bez ohľadu na ich zameranie, niektoré spoločnosti sa so svojim poradenstvom zameriavajú len na určitý typ nového biznisu. Napríklad spoločnosť Metro vytvorila pre predajcov potravín Maloobchodnú akadémiu. Zúčastnilo sa jej už približne 4 000 podnikateľov.  „Našich registrovaných zákazníkov radíme v otázkach vonkajšieho a vnútorného vzhľadu predajne, rozloženia sortimentu, uloženia tovaru, práce so zákazníckymi skupinami, správneho nastavenia vernostného programu, vyťaženosti regálov, práce so zákazníkmi, ale i zamestnancami, a mnoho iného,“ hodnotí Elena Hrdá, marketingová špecialistka METRO Cash & Carry SR.

Prečítajte si tiež

Celá Maloobchodná akadémia je rozdelená do štyroch modulov. Podnikatelia si tak môžu vybrať práve ten, ktorý aktuálne potrebujú, respektíve sa v ňom chcú zdokonaliť. Či už je to moderná predajňa potravín, ako vytvoriť a viesť dobrý kolektív obchodu alebo ako efektívne pracovať so sortimentom. Zaujímavý je aj modul o komunikácii na predajni, ktorý je určený priamo pre personál. Každý modul trvá približne päť hodín. Školenie je určené registrovaných zákazníkov siete Metro a je pre nich zadarmo.

Obchodný reťazec stojí aj za inými formami pomoci začínajúcim podnikateľom. „Okrem Maloobchodnej akadémie naša spoločnosť zastrešuje maloobchodnú alianciu Môj obchod, do ktorej sa začínajúci podnikatelia môžu pridať a využívať množstvo benefitov. Získajú aj špecialistu, ktorý im bude pomáhať pri rozbehu predajne, pri jej usporiadaní, marketingu a rôznych výzvach, ktorým maloobchod pravidelne čelí. Veľmi populárnou je aj naša služba delivery, v rámci ktorej privážame tovar podnikateľom priamo do ich predajní. To sú benefity, ktoré firmy pri svojom rozbehu určite ocenia,“ konštatuje Elena Hrdá, marketingová špecialistka METRO Cash & Carry SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Financovanie podnikania

Jedna z najdôležitejších oblastí, ktorá trápi každého začínajúceho podnikateľa sú financie. „Ako základnú službu začínajúcim podnikateľom ponúkame Business účet a Business účet 20 na prvý rok podnikania grátis. Ten je možné vybaviť v každej z približne 300 pobočiek na Slovensku. Pracujeme aj s finančnou kalkulačkou. Snažíme sa zreálniť príjmy a výdavky začínajúceho podnikateľa a podľa toho mu odporučiť najvhodnejší spôsob financovania. Poradenstvo je bezplatné a pre každého začínajúceho podnikateľa bez ohľadu na to, či je klientom Slovenskej sporiteľne,“ vysvetľuje Roman Boda, špecialista pre začínajúcich podnikateľov zo Slovenskej sporiteľne.

Na to, aby ste mohli požiadať financie na rozbeh podnikania prostredníctvom bankového úveru, je potrebný biznis plán. „Každý záujemca, ktorý vyplní prihlášku do programu pre začínajúcich podnikateľov na www.zacinamepodnikat.sk, automaticky získa na stiahnutie vzorový biznis plán, ktorý si môže vyplniť. Ak ide o jednoduchý prípad financovania, základné otázky so začínajúcim podnikateľom preberáme telefonicky, emailom, pripadne na osobnom stretnutí. V prípade komplikovanejších a komplexnejších prípadov vyžadujeme, aby pred osobnou konzultáciou začínajúci podnikateľ odpovedal podrobnejšie na otázky, ktoré sú v biznis pláne,“ konštatuje Roman Boda.

Keď presvedčíte banku, že vás biznis model je financovateľný, môžete sa baviť s finančným poradcom o možnostiach financovania. „Máme niekoľko typov úverov: účelový splátkový úver (investičný úver), povolené prečerpanie, ale aj lízing. Štandardne poskytujeme financovanie do výšky 50 000 eur. V odôvodnených prípadoch však poskytujeme financovanie aj na vyššiu sumu, prípadne doteraz poskytnuté financie navyšujeme podľa požiadaviek biznisu. Samozrejme, pomôžeme navoliť správnu kombináciu, úveru a splátok tak, aby si to začínajúci podnikateľ mohol dovoliť,“ konštatuje Roman Boda.

Prečítajte si tiež

Podľa dostupných štatistík len za minulý rok Slovenská sporiteľňa v programe pre začínajúcich podnikateľov prijala približne 1200 nových žiadostí o financovanie a konzultácie. Desiatky z nich podporila finančne od 1 000 až po 200 000 eur. Medzi najčastejšie chyby a dôvody odmietnutia financovania patrila najmä neochota spolupracovať. Či už na overení čísel v biznis pláne, pochopení vzťahov medzi spoločníkmi, dodávateľmi, nepripravenosť podnikateľa alebo nedoplatky na rôznych úradoch či v poisťovniach.

Tento článok vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky