Podnikateľské akcelerátory: novodobý výmysel alebo motor ekonomiky?

Svetové podnikateľské akcelerátory rastú ako huby po daždi, miestami sa môže dokonca zdať, že ich je viac ako samotných start-upov. Priživujú sa ich zakladatelia iba na súčasnom trende alebo skutočne pomáhajú podnikaniu a trhom rozkvitať?

Každý týždeň niekde na svete vznikne nový projekt zameraný na podporu nováčikov na trhu. Verejnosť ich už často vníma s istou dávkou skepsy. Negatívne vízie zo strany odborníkov tomu veľmi nepridávajú. Peter Relan, riaditeľ úspešného akcelerátora a inkubátora Studio 9+, argumentuje, že podnikateľské akcelerátory sa stali súčasťou segmentu, ktorý si aj sami vybudovali a 90% z nich v blízkej budúcnosti pravdepodobne skrachuje.

Základňa dynamického pracovného trhu

Treba ale povedať, že aj keby akcelerátory skutočne nemali prežiť, sú dôležitou súčasťou podnikateľského ekosystému. Nie je tomu tak len preto, že spĺňajú funkciu akejsi Petriho misky pre inovácie. Každá ekonomika sa skutočne naštartuje vo chvíli, keď začne rásť jej pracovný trh. Ten akcelerátory podporujú a zamestnávajú stále viac ľudí. Ozývajú sa tvrdenia, že základná pridaná hodnota seed akcelerátorov tkvie v ich schopnosti podporiť obe: hospodársky vývoj a podnikateľské komunity zároveň. Tento názor zdieľa aj Jed Christiansen, ktorý je vedúcou postavou Channel Sales for Emerging Markets pre Google a zároveň zakladateľ Seed-DB: databázy pre akcelerátory a ich start-upy.

Zaujímavé sú predovšetkým dáta, ktoré Christiansen zo Seed-DB získal ohľadom dopadu činnosti seed akcelerátorov na hospodárstvo. Pozorované firmy dohromady podporili viac než 2000 start-upov a celkovo získali financovanie v hodnote približne 1,6 miliardy dolárov. Christiansen predpokladá, že asi stovka podporených projektov bola medzičasom predaná za približne jednu miliardu dolárov dohromady. Snáď ešte dôležitejší je fakt, že firmy podporované seed akcelerátormi vytvorili takmer 5000 pracovných miest. Samozrejme, informácie zo Seed-DB treba brať s nadhľadom. Zdroje sú neúplné a zakladajú sa iba na malej vzorke start-upových exitov, pretože veľa z nich nezverejňuje cenu transakcií. V mnohých prípadoch získané informácie navyše závisia na tom, čo o sebe nahlásia samotné podniky. Záver Christiansenovej štúdie možno zhodnotiť takto: seed akcelerátory a pracovné miesta, ktoré vytvárajú, pozitívne pôsobia na ekonomiku a na rozvoj technológií. Predsa len, v roku 2005 existoval iba jediný akcelerátor, v roku 2007 ich už boli stovky a rozrástli sa do 130 krajín sveta. Ak určité odvetvie rastie tak dynamicky, nezostane to bez následkov.

Ani všemocné, ani bezmocné

Iba málo ľudí by nesúhlasilo s tým, že start-upy a akcelerátory sú dôležitým článkom pri vytváraní pracovných miest. Americká nezisková organizácia Kauffman Foundation prináša do celej situácie trochu svetla. Jej výskum poukazuje na to, že v období medzi rokmi 1980 a 2005 celkový rast počtu pracovných miest pramenil predovšetkým zo spoločností mladších než päť rokov. Navyše, pravdepodobne jediná stratégia pre rozvoj hospodárstva na ktorej sa zhodnú aj všetci politici, je potreba podpory malých firiem.

Podnikateľské akcelerátory nie sú všeliekom na neduhy ekonomiky, ale nepochybne v nej hrajú dôležitú úlohu. Nie je pritom dôležité, či všetky podporované projekty získajú od investorov veľké sumy. Skôr je dôležité, ako dobre dokážu jednotlivé start-upy vybudovať sieť pre podporu súčasnej a budúcej podnikateľskej scény. Čím väčšia bude a čím pevnejšie väzby sa tu vytvoria, tým budú firmy úspešnejšie a vyprodukujú viac pracovných miest.

Otázkou ale zostáva, nakoľko sú vytvárané pozície trvalé. Štúdia, ktorá by sa zaoberala touto problematikou, zatiaľ svetlo sveta neuzrela.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky