Fintech startupy, ktoré podporí Elevator lab

Spomedzi 336 spoločností z 56 krajín vybrala Raiffeisen Bank International (RBI) šesť startupových spoločností, ktoré sa zúčastnia akceleračného programu v oblasti finančných technológií pod názvom „Elevator Lab”. Pozrite sa, v ktorých fintech startupoch je budúcnosť.

Šesť podporených v „Elevator Lab”

„Sme prvou bankovou skupinou v regióne strednej a východnej Európy (SVE), ktorá spustila akceleračný program v oblasti finančných technológií tohto rozsahu a sme viac než spokojní s tým, aký je oň záujem. Inovácie tvoria biznis a prostredníctvom programu pod názvom Elevator Lab chceme umožniť inovatívnym spoločnostiam v oblasti finančných technológií ponúkať skutočnú pridanú hodnotu 16,5 miliónom klientov na našich 14-tich trhoch v regióne SVE,” hovorí Johann Strobl, generálny riadieteľ spoločnosti RBI.

Šesť vybraných start-upových spoločností pracuje v oblasti platieb a transakcií (MishiPay zo Spojeného kráľovstva), bankových riešení pre malé a stredné podniky (Asteria zo Švédska), RegTech (kompany z Rakúska), pobočiek budúcnosti (Moxtra z USA a SONECT zo Švajčiarska) a analýz veľkých dát (Gauss Algorithmics z Českej republiky).

„Nebolo jednoduché vybrať šesť účastníkov, keďže sme dostali tak veľa vynikajúcich a zaujímavých prihlášok, z ktorých sme mali vyberať. Počas nasledujúcich štyroch mesiacov RBI investuje svoje odborné znalosti, siete a infraštruktúru do spolupráce so startup spoločnosťami na ich pilotných projektoch. Cieľom je preskúmať ich biznisový potenciál pre skupinu RBI,” vysvetľuje splnomocnený zástupca RBI Michael Hoellerer, ktorý má okrem iného na starosti digitalizačnú stratégiu skupiny RBI.

O spoločnosti Asteria | Švédsko

Asteria je nový a zaujímavý spôsob ako pochopiť peňažný tok v biznise, urobiť ho inteligentným a tak nájsť najľahšie príležitosti rastu, uskutočňovať rozhodnutia založené na dátach a znížiť administratívu. Softvér spoločnosti Asteria je začlenený do softvéru klienta a banky. Klienti dostávajú automatické predpovede vývoja peňažného toku a výstrahu v prípade medzery v peňažnom toku, ako aj návrh riešenia tejto situácie s ich bankou. Klienti dostávajú nepretržitú spätnú väzbu o optimalizácii pohľadávok, hotovostných pozíciách a kreditoch a o tom, ako to vplýva na ich budúci peňažný tok. Asteria vizualizuje najdôležitejšie časti obchodných softvérových dát svojich klientov, aby im pomohla v uskutočňovaní rozhodnutí, ktoré sú založené na dátach. Prostredníctvom softvéru môžu spoločnosti zvýšiť svoje výnosy, znížiť náklady a byť o krok vpred pred svojou konkurenciou.

O spoločnosti Gauss Algorithmic | Česká republika

Gauss Algorithmic je vedúcim hráčom v integrácii dát, rozšírených analýzach a dátovom výskume v regióne SVE. Jej odbornosť v oblasti technológií siaha od integrácie, spracovávania a úpravy veľkých dát po prediktívnu analytiku a kognitívnu počítačovú vedu. Misia tejto spoločnosti má za cieľ pomáhať biznisu robiť tie správne rozhodnutia a vytvárať konkurenčnú výhodu využívaním schopnosti spoločnosti Gauss Algorithmic analyzovať minulosť, pochopiť prítomnosť a zapojiť umelú unteligenciu za účelom odhalenia toho, čo prinesie budúcnosť. Jej tím pozostáva z vedúcich špecialistov vo vedeckom a komerčnom aplikovaní veľkých dát a umelej inteligencie s výrazným dôrazom na región SVE. Spoločnosť Gauss Algorithmic je taktiež certifikovaným partnerom spoločnosti Cloudera v regióne SVE.

O spoločnosti kompany | Rakúsko

kompany ponúka prístup v reálnom čase k autorizovaným, audítorom osvedčeným firemným informáciám pokrývajúcim 100 miliónov spoločností vo viac ako 150 jurisdikciách uplatňujúcich kontroly KYC, AML a EDD. Služby tejto spoločnosti môžu zlepšiť alebo zautomatizovať overovanie obchodov (cezhraničných) založených na firemných informáciách v reálnom čase, ktoré sú autorizované a osvedčené audítorom priamo z obchodných registrov, adresárov UBO a zoznamov PEP/sankcií, čím umožňujú sledovanie onboardingových a compliance procesov, ako aj procesov due diligence v rozličných odvetviach. kompany poskytuje biznis KYC webový nástroj pre automatizované hľadanie, dodanie a uchovávanie autorizovaných, audítorom osvedčených súborov spoločností a správ z obchodného registra a podnikových API, ktoré môžu byť začlenené do vnútorných nástrojov riadenia pracovných tokov, CRM a ERP systémov.

O spoločnosti MishiPay | Spojené kráľovstvo

MishiPay vymyslela maloobchodnú platobnú technológiu umožňujúcu kupujúcim používať ich aplikácie a jednoducho vybrať produkt, ktorý si chcú kúpiť v retailovom obchode, načítať čiarový kód svojím telefónom, zaplatiť telefónom a jednoducho odísť. Aplikácia nielen pomôže zmenšiť rady pred platobnými terminálmi, ale ich úplne odstráni. MishiPay vytvára pre maloobchodníkov takzvanú „Amazon Go” zákaznícku skúsenosť, pričom zachováva súčasné systémy a existujúcu internú infraštruktúru a zlepšuje interakciu medzi personálom a kupujúcim. Neexistujú krádeže, keďže táto skoro patentovaná technológia spoločnosti by okamžite spustila alarm. MishiPay maloobchodníkom zaručuje, že dostanú späť peniaze, o ktoré prišli pri čakaní v radoch a prináša reálnemu svetu to najlepšie z online nakupovania, čím robí nakupovanie v kamenných obchodoch rovnako slobodným ako nakupovanie online.

O spoločnosti Moxtra | United States

Moxtra, líder v službách spolupráce založenej na mobilnej komunikácii, ponúka zabudovateľnú, multikanálovú klientskú platformu pre spoločnosti poskytujúce finančné služby. Používaním technológie spoločnosti Moxtra môžu klienti a pracovníci banky spolupracovať prostredníctvom využívania zabezpečených správ, elektronických podpisov, hlasových správ a stretnutí v reálnom čase. Moxtra sa orientuje na používateľov mobilných telefónov. Platforma môže byť hlboko integrovaná do existujúcich tokov práce a nakonfigurovaná tak, aby spĺňala všetky bezpečnostné alebo regulačné požiadavky. API spoločnosti Moxtra sa môžu rýchlo a jednoducho včleniť do takmer každého existujúceho vertikálneho riešenia, akým je ERP a CRM, ako aj do domácich mobilných aplikácií, čím zabezpečia zabudovanú spoluprácu, ktorá napomáha angažovanosti a produktivite jej užívateľov.

O spoločnosti SONECT | Švajčiarsko

SONECT premieňa akýkoľvek obchod alebo jednotlivca na „virtuálny bankomat”, čím redukuje vysoké “hotovostné náklady” prostredníctvom lokálnej služby na požiadanie, ktorá umožňuje svojim užívateľom vyberať hotovosť pomocou smartfónov. SONECT narúša oblasť využívania bankomatov tým, že prináša do procesu distribúcie hotovosti demokratickosť. To, čo pre taxislužby znamená UBER, pre hotely AirBnB, znamená SONECT pre bankomaty. Je to lokálna sprostredkujúca platforma spájajúca tých, ktorí chcú vyberať hotovosť s tými, ktorí chcú hotovosť vkladať (napr. majitelia obchodov). Týmto spôsobom majiteľ obchodu nielen znižuje mieru vynaloženého úsilia cash manažmentu, ale tiež zarába peniaze, zákazníci môžu vyberať hotovosť jednoduchým kliknutím na svojom smartfóne kdekoľvek sú a banky môžu usporiť až do 50 % za prevádzku svojich bankomatov pri tvorbe nových tržieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky