Erasmus pre mladých podnikateľov: neobvyklý spôsob, ako získať pre svoj projekt mentora

Program Erasmus pre mladých podnikateľov ponúka nie veľmi známu, každopádne zaujímavú možnosť, ako získať pre svoj podnikateľský projekt mentora, vyskúšať si život v zahraničí až na dobu šesť mesiacov a mať pokrytú väčšinu životných nákladov.

Hneď na začiatok je potrebné si ujasniť dve podstatné veci. Po prvé: program nie je určený len mladým – neexistuje totiž žiadne vekové obmedzenie. A po druhé: pre účasť v programe nemusí začínajúci podnikateľ preukazovať vlastníctvo živnostenského listu či dokonca firmy – postačí podnikateľský nápad. Do programu sa tak môže prihlásiť prakticky ktokoľvek, kto nepodniká dlhšie ako tri roky.

Čo to vlastne Erasmus pre mladých podnikateľov je?

Ide o platformu, ktorá spája začínajúcich podnikateľov s perspektívnou podnikateľskou ideou a skúsených podnikateľov (teda mentorov), ktorí zdieľajú svoje schopnosti a skúsenosti. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti potrebné na prevádzkovanie malej firmy.

Čo môže od programu Erasmus pre mladých podnikateľov očakávať začínajúci podnikateľ?

To do značnej miery záleží od zhody medzi predmetom podnikania mentora a podnikateľským plánom začínajúceho podnikateľa. Platí priama úmera: čím väčšia zhoda, tým väčší prínos pre obe strany. Mentor totiž vie poradiť hlavne v oblastiach, v ktorých sa cíti takpovediac doma. Nájsť toho správneho mentora je preto hlavnou výzvou celého programu.

Každopádne ani v prípade, že medzi stážistom a jeho mentorom neexistuje podstatný prienik ich činností, nie je nič stratené. Už len príležitosť vyskúšať si prácu v zahraničí, precvičiť si cudzí jazyk a možnosť sústrediť sa na vlastný projekt je skvelá. Tak prečo to neskúsiť?

A čo zas účasť v programe prinesie mentorovi?

Je potrebné si uvedomiť, že prínosy a benefity zo spolupráce plynú obom stranám. Mentor nezískava len motivovaného startupistu, ktorý bude pracovať na pridelenom projekte bezplatne (štipendium je vyplácané z európskych prostriedkov), ale dostane tiež nestranný pohľad na svoje podnikanie. Je preto trocha prekvapivé, že záujem o vstup do programu na Slovensku prejavuje len veľmi málo mentorov.

„Je veľká škoda, že sa veľa skúsených podnikateľov zo Slovenska do tohto programu nezapája,” hovorí koordinátor Radko Lapoš. A dopĺňa: „Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.“

Ako sa začínajúci podnikateľ môže prihlásiť do programu Erasmus pre mladých podnikateľov?

V prvom rade je potrebné skontaktovať sa s regionálnym koordinátorom programu (na Slovensku je ich niekoľko), ktorý bude vašou kontaktnou osobou počas celého trvania programu. Hneď na začiatku sa uistite, či disponuje dostatočným rozpočtom na to, aby vás mohol niekde vyslať. Program Erasmus pre mladých podnikateľov však prebieha vo viacerých cykloch, teda ak aj je rozpočet dočasne vyčerpaný, skúste sa informovať o možnosti účasti v nasledujúcom cykle.

Váš koordinátor vám dokáže značne pomôcť aj pri hľadaní mentora – vo vašom mene vie dokonca odosielať žiadosti o nadviazania spolupráce. To bol prípad aj autora tohto článku – jeho zážitky zo stáže sa dozviete nabudúce.

Koordinátor vám vytvorí osobný účet priamo na portáli programu, kde je potrebné nahrať podnikateľský plán a zodpovedať otázky týkajúce sa vašej motivácie, profesného smerovania či koníčkov. Profil by mal zaujať a upútať potenciálneho mentora hneď na prvý pohľad. Preto odporúčame podnikateľský plán prejsť ideálne s niekým, kto aktívne podniká.

Po dokončení profilu prichádza najpodstatnejšia časť – nájdenie mentora pre váš podnikateľský nápad. Skúsených podnikateľov môžeme na portáli vyhľadávať podľa viacerých kritérií: napríklad odvetvia, v ktorom podnikajú, štátu, v ktorom pôsobia, alebo podľa ich preferencií na jazykovú vybavenosť uchádzača. Keď nájdete toho správneho mentora, nič vám nebráni odoslať mu žiadosť o nadviazanie partnerstva. Mentorovi následne príde notifikácia o tom, že s ním chcete nadviazať spoluprácu a rozhodne sa, či túto žiadosť prijme alebo odmietne.

Článok pokračuje pod reklamou

Sústreďte sa na plán aktivít

Ani po prijatí vašej žiadosti o stáž nemáte ešte úplne vyhrané – v skutočnosti to zaujímavé začína až teraz. S vaším potenciálnym mentorom si musíte ujasniť, či by mala stáž pre obe strany zmysel a čo od nej očakávate. Zhodnúť sa musíte predovšetkým na pláne aktivít, ktorý presne popisuje, čomu a kedy presne sa budete so svojím mentorom venovať a ako to prispeje k rozvoju vášho podnikateľského plánu.

Plán aktivít nastavuje rámec celej spolupráce. Iniciatíva sa očakáva hlavne od začínajúceho podnikateľa, ktorý by mal presne vedieť, kde potrebuje poradiť a pomôcť a popritom sa plnohodnotne zapojiť do práce vo firme skúseného podnikateľa.

Po odsúhlasení plánu aktivít prichádza zaslúžená odmena – teda pracovná stáž. Tu už prakticky žiadne formality riešiť nemusíte – jedinou povinnosťou je po absolvovaní polovice stáže spísať správu, kde popíšete, ako sa vám darí napĺňať váš "Activity plan" a ako ste pokročili s vlastným podnikateľským nápadom.  A napokon po ukončení stáže vyplníte jednoduchý dotazník, v ktorom zhodnotíte spoluprácu s mentorom, prípadne navrhnete vylepšenie programu do budúcna.

Skúste Erasmus pre mladých podnikateľov aj vy

Bez ohľadu na to, či ste nový alebo veľmi skúsený podnikateľ, program môže ponúknuť veľkú pridanú hodnotu pre vaše podnikani : možné výhody spočívajú vo výmene vedomostí a skúseností, získaní príležitostí na rozvíjanie širokej siete kontaktov po celej Európe, nadviazaní nových obchodných vzťahov alebo získaní nových trhov v zahraničí.  Prečo to teda neskúsiť? Viac podrobností vám ochotne poskytne niektorý z regionálnych koordinátorov programu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky