Povinne dôchodkovo poistené SZČO s nárokom na predčasný dôchodok

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže byť živnostník dôchodkovo poistený a zároveň mu bol priznaný predčasný dôchodok či jeho výplata.

Pri žiadaní o predčasný dôchodok je jednou z podmienok, že žiadateľ nesmie byť v danej chvíli dôchodkovo poistený. To znamená, že nesmie byť zamestnaný, ale ani živnostníkom. Zároveň platí, že ak počas poberania dôchodku začne pracovať, môže tak urobiť len na dohodu a jeho príjem za kalendárny rok nesmie presiahnuť 2 400 eur. A nesmie byť ani dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti, napríklad ako SZČO. Súhrn všetkých podmienok pre predčasnú penziu aj porovnanie so starobným, približujeme v článku Predčasný vs starobný dôchodok: podmienky, žiadanie a výpočet.

Existuje však niekoľko výnimiek.

Zoznam povolaní, pri ktorých platí výnimka

Od 1.7.2023 sa predčasný dôchodok prizná aj dôchodkovo poisteným osobám, pokiaľ ide o držiteľov oprávnenia na podnikanie vydaného na výkon zákonom určenej činnosti pri výkone istých povolaní. Taktiež sa týmto osobám výplata dôchodku nezastaví, ak im počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne povinné dôchodkové poistenie (pokiaľ nie sú povinne dôchodkovo poistené z iného dôvodu).

Toto oprávnenie sa týka výkonu činností pri výkone povolaní:

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov (okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona),
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo,
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov.

Aké sú pravidlá v prípade práce popri poberaní riadneho starobného dôchodku či ako vyzerá prepočet penzie po skončení pracovného pomeru, približujeme v článku Dôchodok a práca: vplyv zamestnania na výšku penzie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky