Zapojenie podnikania do affiliate siete

V minulom článku sme si predstavili affiliate sprostredkovanie všeobecne. V tomto článku sa budeme venovať affiliate kampaniam zo strany inzerenta, ktorý chce svoje podnikanie rozbehnúť, vhodným spôsobom propagovať a má záujem o platbu iba za reálny výkon.

Platba iba za výkon

Affiliate kampaň je postavená na princípe odmeňovania formou CPA (cost per action). Teda inzerent si určuje, aká akcia je preňho dôležitá.

Typov akcií je viac:

  1. Priamo nákup v internetovom obchode
  2. Vyplnenie formuláru (dopyt, objednávka a podobne)
  3. Zapojenie sa do odoberanie newslettera
  4. Stiahnutie produktového katalógu
  5. Iné akcie, ktoré sú cieľom inzerenta na internete

Pre koho je affiliate vhodný spôsob propagácie

Affiliate je všeobecne vhodný skoro pre všetky odvetvia a typy služieb. Je však nutné správne určiť akciu, ktorá  je inzerentovým cieľom a následne ju naceniť. Ak bude cena neadekvátna, žiaden publisher (majiteľ webového portálu) nebude kampaň využívať. Ak budú akcie, za ktoré inzerent platí stanovené dobre, zároveň bude dobre spracovaná webová stránka inzerenta, tak sú pri vhodne nastavenom affiliate programe vytvorené všetky predpoklady úspechu kampane.

Inzerent sa musí rozhodnúť, či chce vlastný affiliate program alebo sa zapojí do siete. Sieť je vhodná pre firmy, ktoré majú celoslovenský záber a nezameriavajú sa iba na určitý región. Dôvod je jednoduchý - ak by sa zapojil lokálny predajca či firma, tak väčšina publisherov v sieti by kampaň nemohla využiť, keďže má geograficky nediferencovanú návštevnosť. Pre lokálne firmy je vhodný samostatný affiliate program, kde sa môžu zapojiť regionálne portály a médiá.

Spracovanie webovej stránky inzerenta je kľúčové

Vo väčšine prípadov sa akcia uskutočňuje na webovej stránke inzerenta. Preto je dôležité aby bola stránka dobre spracovaná. Inzerent musí mať jasne definované ciele a týmto cieľom musí zodpovedať štruktúra a dizajn jeho webu, ktorý musí mať správne umiestnené call to action prvky (prvky vedúce na vykonanie akcie).

Ak by bola stránka inzerenta spracovaná zle, tak by publisher mohol získavať pre inzerenta kvalitnú návštevnosť a aj napriek tomu by kampaň nemala úspech. Tým pádom by publisher stratil motiváciu kampaň prezentovať. Dobre spracovaná webová stránka inzerenta je najdôležitejším predpokladom úspechu kampane.

Nastavenie odmeňovania v affiliate programe

Akcie, za ktoré je inzerent ochotný platiť môžu byť nacenené rôzne. Či už fixnou čiastkou za akciu alebo percentom z predaja. Fixné odmeňovanie je dobré hlavne pri jednoduchých akciách, na ktoré sa hneď v úvode neviaže žiadna výška provízie. Tým môže byť napr. vyplnenie formulára, zapojenie sa do newslettera či stiahnutie propagačného materiálu. Inzerent vie, že môže ponúknuť napríklad 1 € za to, ak si niekto stiahne jeho propagačný manuál. Dobrým príkladom je aj objednanie sa na ukážkovú hodinu či vstupné vyšetrenie. Ceny vie inzerent určiť štatisticky podľa výsledkov z minulosti.

Percentuálna provízia je vhodná hlavne pri internetových obchodoch, kde sa presne vie, že na konci nákupného procesu nastáva akcia. Tou je nákup tovaru alebo služieb, ktorý má jednoznačnú cenu z ktorej sa vypočítava provízia.

Nemusí to byť iba klasický nákup v e-shope. Môže to byť aj objednanie sa na výkon služby, alebo dopyt konkrétnej služby, ktorá má predom stanovenú cenu. Napríklad objednanie sa na kurz, vyšetrenie a podobne.

Ochrana inzerenta pri affiliate kampaniach

Affiliate proces musí byť podrobený prísnej kontrole a vyhodnocovaniu. To platí aj v prípade samostatného programu aj pri zapojením do siete. Vyhodnocovanie akcie ako takej je jedným z prvkov, ktoré inzerenta ochránia pred  neefektívnymi akciami. Schvaľovanie akcie môže byť automatické alebo manuálne. Automatické odsúhlasenie je vhodné napr. pri platbe za registráciu, stiahnutie manuálu či zapojenie mailovej adresy do newslettera. Vtedy je malý priestor na vyhodnocovanie. Avšak v prípade predajov, vypĺňania formulára a podobne, inzerent akciu vždy vyhodnotí - či sú získané údaje korektné, či bol predaj aj reálne zaplatený, či nakupujúci tovar nevrátil a podobne. Kontrola je vhodná aj pre prípad, že by sa publisher úmyselne snažil výsledky manipulovať. Takto vie inzerent tento problém odhaliť a daného publishera suspendovať, či dokonca úplne vyradiť z affiliate kampane

Integrácia affiliate kampane

Keďže je affiliate kampaň založená na modeli CPA a akcia sa najčastejšie vykonáva na webovej stránke inzerenta, tak je potrebné na danú stránky umiestniť meracie kódy. Tie následne sledujú príchod návštevníka a vyhodnocujú, čí vykonal akciu.

V praxi existujú len dva kódy, ktoré sa integrujú. Prvým je kód, ktorý zaznamenáva príchod na stránku a druhý zaznamenáva vykonancie akcie. Integrácia nie je zložitá a je v praxi rovnaká aj pri samostatnom affiliate programe aj pri sieti. Pri vstupe do siete inzerentovi s integráciou pomôže affiliate manager a manuál, ktorý každý inzerent získava. Pri samostatnom programe je integrácia obdobná, no pri problémoch sa musí inzerent obrátiť na poskytovateľa affiliate riešenia, ktoré používa.

Niekoľko tipov na nastavenie odmeňovania a akcií pri affiliate kampaniach

  1. Platba za nákup - Ak užívateľ nakúpi na e-shope, tak publisherovi, ktorý ho na stránku e-shopu priviedol pripadá provízia.
  2. Vyplnenie dopytového formulára - Výstupom zo stránky je často formulár. Inzerent smeruje všetku komunikáciu na tento formulár a platí iba za jeho vyplnenie. Akú cenu za toto vyplnenie môže ponúknuť si vypočíta tak, že si spočíta výnosy z dopytov z formuláru a vydelí to počtom. Takto orientačne zistí, koľko môžete za jedno vyplnenie ponúknuť.
  3. Registrácia  - Ak má inzerent webovú aplikáciu, software či hru, akciou môže byť online registrácia. Cena jednej registrácie sa určuje tak isto priemerom toho, koľko jeden registrovaný užívateľ priemerne firme prinesie. Tento model úspešne funguje pri on-line hrách a aplikáciách.
  4. Odber newslettera - Ak inzerent aktívne pracuje s direct mailom a pravidelne so zákazníkmi komunikuje tak vie, aké je dôležité získavať a rozširovať databázu príjemcov. Určenie jednotkovej ceny za odberateľa sa môže zdať komplikované. Určite však inzerent vyhodnocuje aký zisk direct mailingové kampane prinášajú. Ten je väčšinou priamo úmerný veľkosti databázy. Samozrejme, nezabúdajme aj na efektivitu a právnu stránku databáz!
  5. Kombinácie - Inzerent môže motivovať publishera, aby získaval návštevnosť a profitoval z vyplnení formulárov za ktoré dostane zaplatené, ale zároveň dostane bonus za to, ak sa z formuláru stane predaj. Napríklad dostane 5€ za dopyt a ďalších 5 € ako bonus, ak sa predaj aj uskutoční. Tak bude motivovaný získavať kvalitnú návštevnosť.

Affiliate je veľmi efektívny hlavne ak sa správne nastavia akcie, ktoré oslovia publisherov. Ak by ste sa chceli zapojiť do siete a zvýšiť svoje predaje tak je “affiliate sieť .dognet” k dispozícii a tešíme sa na vaše otázky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky