Nepodceňujte formu článku. Aj tá rozhoduje, či si váš článok čitateľ prečíta

Na to, aby si ľudia váš blogový článok radi prečítali, musí byť kvalitný nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke.

Aká je teda správna forma článku? Je vhodné používať odrážky? Kedy boldovať? A čo smajlíky? Aká je ideálna dĺžka článku? Všetky tieto otázky si postupne rozoberieme v nasledujúcich riadkoch. Pridáme tiež tipy, ako si text efektívne skontrolovať a ako ho distribuovať vašim čitateľom.

Forma článku

Titulok, perex, podnadpisy, aj to sú dôležité faktory, ktoré pomáhajú zatraktívniť váš článok. Nie je to však všetko. Aby sa návštevníkom vášho blogu čítali články čo najlepšie, je potrebné čo najviac ich prispôsobiť prirodzenému skenovaniu v tvare písmena F. Práve preto by ste v textoch mali:

 1. Dávať dôležité informácie do úvodnej časti článku
  Pri pohľade na heatmapu skenovania obsahu článku, z nášho vyššie spomínaného príspevku, je jasné, že človek venuje najviac pozornosti úvodným častiam článku (titulku, perexu a niekoľkým nasledujúcim vetám). Aj preto sa oplatí tvoriť texty podľa spravodajského princípu obrátenej pyramídy, v ktorom sa na prvých miestach článku umiestňujú najdôležitejšie informácie. Tie sú v zvyšných častiach textu následne rozvíjané o doplňujúce informácie s klesajúcim významom. Hneď v úvode je dôležité odpovedať si na základné spravodajské otázky kto? čo? kedy? kde?, ktoré sú následne rozvíjané o odpovede na otázky ako? a prečo?
 2. Tvoriť krátke odseky
  Aby sa článok čitateľom ľahko čítal, mali by ste ho členiť na malé odseky, čím v texte vytvoríte biely priestor a spravíte ho prehľadným. Zvyčajne sa odporúča riadiť sa takzvaným „pravidlom troch riadkov“, ktoré, prirodzene, hovorí o tom, aby vaše odseky neboli dlhšie ako na tri riadky. Riadiť sa môžete tiež pravidlom „jedna myšlienka – jeden odsek“. Nemusíte sa pritom báť, ak váš odsek bude tvoriť pokojne aj jedna veta. Vášmu textu to neublíži a čitateľovi to uľahčí vstrebávanie obsahu.
 3. Používať odrážky a číslované zoznamy
  Pri skenovaní obsahu čitateľ okrem úvodných častí článku venuje svoju pozornosť aj ďalším záchytným bodom v texte, na základe ktorých sa rozhoduje, či si text prečíta, alebo článok zatvorí. Okrem medzititulkov sú takýmito záchytnými bodmi aj odrážky a číslované zoznamy. Snažte sa ich teda využívať, a to najmä pri obsiahlejších textoch.
 4. Boldovať dôležité informácie
  Záchytnými bodmi v texte sú tiež boldom zvýraznené časti. Ak sa v článku nachádza dôležitá informácia, zaujímavý údaj či štatistika, zvýraznite ich. Možno práve na základe informácie zvýraznenej boldom sa čitateľ rozhodne, že si prečíta celý váš článok. Pamätajte však na to, že s boldovaním to netreba preháňať. Nikdy nezvýrazňujte niekoľko viet či celé odseky. Úplne postačí, ak označíte pár dôležitých slov.
 5. Obmedzovať zbytočnú vatu a klišé frázy
  V článkoch sa snažte do značnej miery vyhýbať zbytočnému klišé – otrepaným výrazom, oxymoronom či prehnanému chvastaniu sa, ktoré neprináša žiadne dôležité informácie a je len akousi prázdnou vatou v texte. Čitatelia majú radi vecnosť a stručnosť, nie to, keď musia čítať zbytočné vety bez výpovednej hodnoty, ktoré sú pre nich len stratou času.
  Tip: Menej skúseným autorom zvykne pri písaní pomáhať pravidlo prvý a posledný odsek preč. Podľa tohto pravidla sú články lepšie, ak sa vzdáte prvého a posledného odseku. Má to svoj význam, keďže začínajúci autori často píšu v úvode a v závere článkov vety bez výpovednej hodnoty, čiže už spomínanú vatu. Ak teda cítite, že v písaní ešte nie ste profesionálom, skúste uplatniť toto pravidlo a vaše texty budú vecnejšie. Naopak, ak ovládate písanie na veľmi dobrej úrovni, pravidlo nepoužívajte. Napokon, ak by ste vymazali úvodný odsek s najdôležitejšími informáciami (podľa pravidla obrátenej pyramídy), článok by nemusel dávať význam.
 6. Opatrne narábať s interpunkciou
  Pokiaľ to nie je nevyhnutné, v textoch nepoužívajte výkričníky, ktoré z psychologického hľadiska vyvolávajú efekt kriku. Ak sa však predsa len rozhodnete použiť výkričník alebo otáznik, píšte ho priamo za slovom bez medzery. Medzeru nedávajte ani pred tri bodky, ktorými ukončujete nedopovedané vyjadrenie. Naopak, ak sú tri bodky na začiatku neúplnej vety, oddeľte ich od ostatnej vety medzerou.

Aká je ideálna dĺžka článku?

V súvislosti s formou článku sa vynára tiež množstvo ďalších otázok o tom, ako by mal v konečnom dôsledku článok vyzerať. Nejde pritom len o to, ako bude členený, ale aj o to, aký bude mať rozsah. Sú lepšie krátke články alebo skôr dlhé?

Univerzálna odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože dĺžka textu závisí od témy, od persóny, pre ktorú text tvoríte, ako aj od autora. Napríklad, zatiaľ čo svetoznámy marketér Neil Patel publikuje na svojom blogu mimoriadne dlhé texty, druhý svetoznámy marketér Seth Godin tvorí krátke a stručné príspevky. Nedá sa pritom povedať, že by niektoré z nich boli lepšie a horšie, pretože pochádzajú z pera dvoch rôznych autorov a majú úplne odlišný charakter.

Prečítajte si tiež

V zásade platí, že pokiaľ si to téma vyžaduje a máte k nej čo povedať, pokojne napíšte článok aj na tri strany. Ak však chcete podať stručné informácie, nemá zmysel zbytočne ich naťahovať a úplne postačí, ak váš text bude mať iba pol strany.

Samozrejme, k tejto problematike existuje aj niekoľko štatistík. Napríklad, podľa agentúry Visibility má mať ideálny článok viac ako 1000 slov. Dlhšie články sa pritom považujú za kvalitnejšie vo všeobecnosti, a to nielen z pohľadu čitateľa, ktorý si uvedomuje, že dlhšie články si vyžadujú viac prieskumu a práce, ale aj z pohľadu internetových vyhľadávačov.

A čo používanie smajlíkov?

Je vhodné používať vo vašich blogových príspevkoch smajlíky? Odpoveď znie – ak to nebudete preháňať, emotikony sú na vašom blogu viac než vítané. A to dokonca aj v oblasti B2B.

Na blogu Buffer Social uvádzajú hneď niekoľko dôvodov, prečo by ste mali používať v digitálnej komunikácii emotikony.

Toto sú oni:

 1. Zvyšujú popularitu na sociálnych sieťach
 2. Nahrádzajú face-to-face komunikáciu – reagujeme na ne, ako na výrazy ľudských tvárí
 3. Podľa štúdie University of Missouri – St. Louis neznižujú dôveryhodnosť autora ani informácie
 4. Uľahčujú prijímanie negatívnych informácií
 5. Autori, ktorí ich používajú, pôsobia priateľskejšie
 6. Zjednodušujú zapamätávanie si informácií
 7. Robia nás šťastnejšími

Je teda úplne v poriadku, ak sa rozhodnete na vyjadrenie emócie v texte použiť smajlíka. :-)

Článok pokračuje pod reklamou

Kontrola textu

Skôr ako publikujete akýkoľvek text, dajte si záležať na tom, aby mal vysokú gramatickú a štylistickú úroveň. Hrúbky, chybné čiarky, preklepy, nespisovné výrazy, zlý slovosled, to všetko vám môže veľmi ubrať na profesionalite.

Ako teda predchádzať chybám v texte?

 1. K článku sa vráťte po nejakom čase
  Text si nechajte odležať a vráťte sa k nemu s odstupom času. Sami uvidíte, že niektoré formulácie sa vám nebudú pozdávať, niektoré časti prepíšete alebo vymažete a všimnete si aj niekoľko gramatických chýb.
 2. Článok si prečítajte nahlas
  Najlepší spôsob, ako predísť zlému slovosledu a nesprávnym formuláciám, je prečítať si text po sebe nahlas.
 3. Článok si nechajte skontrolovať druhou osobou
  Nebojte sa kritiky a pošlite váš článok na kontrolu kolegom, rodine či známym. Úprimná spätná väzba a konštruktívna kritika sú na nezaplatenie.
 4. Článok pošlite na gramatickú korektúru
  Pokiaľ si nie ste istý vašou gramatikou, nechajte si zeditovať článok odborníkom.

Pomôcť vám môžu aj nasledujúce stránky, nástroje a publikácie:

 • https://jazykovaporadna.sme.sk/ – máte otázku týkajúcu sa slovenčiny? Odpovedia vám odborníci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.
 • http://www.diakritika.brm.sk/ – píšete bez diakritiky? „Dopĺňač diakritiky“ vám môže padnúť vhod.
 • http://www.forma.sk/spell.aspx – ak nemáte nablízku odborníka na slovenčinu, obrátiť sa môžete aj na online jazykový korektor.
 • slovniky.juls.savba.sk – samozrejme, k dispozícii máte aj veľmi užitočné oficiálne “slovenčinárske” slovníky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, a to či už v ich printovej alebo online podobe. Nájdete v nich nielen informácie potrebné k spisovnému vyjadrovaniu, ale aj správne tvary slov v jednotlivých pádoch, informácie o písaní interpunkcie, užitočné synonymá, ktoré obohacujú písaný prejav, ale aj odpovede na často kladené otázky ohľadom písania veľkých písmen na začiatku slov. Základom sú Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu a Synonymický slovník slovenčiny.

Responzívny obsah

Významný fakt, ktorý by ste mali zobrať do úvahy pri tvorbe vášho blogu, je to, že viac ako polovica všetkých vyhľadávaní v Google je vykonaných cez mobilné zariadenia. Práve preto by sa vaše blogové príspevky mali dať bez problémov čítať aj na obrazovkách smartfónov či tabletov a váš web alebo blog by mal byť responzívny. Čo to znamená?

Responzívny web je taký, ktorý sa automaticky dokáže prispôsobiť zariadeniu, na ktorom sa zobrazuje. Responzívny dizajn je totiž založený na princípe používania flexibilného rozloženia jednotlivých prvkov a obrázkov webstránky.

Zdroj: developers.google.com
Zdroj: developers.google.com

Na obrázku vľavo si môžete pozrieť rozdiel v zobrazení klasickej a  responzívnej webstránky na obrazovke smartfónu. Ktorá verzia by sa vám čítala lepšie? Posúďte sami. 

Distribúcia článkov

Aby sa vaše články napokon dostali priamo k ľuďom, pre ktorých ich tvoríte, mali by ste ich šíriť vhodnými distribučnými kanálmi. Ako sme načrtli už v článku Ako tvoriť obsah content marketingu a kde ho zverejniť, v ktorom sme sa venovali aj uverejňovaniu a  zdieľaniu obsahu, za najčastejšie využívané sociálne médiá, ktoré môžete využiť na šírenie blogových príspevkov, sa považujú sociálne siete Facebook, LinkedIn a Twitter.

Prečítajte si tiež
 • Facebook má viac než 1,56 miliardy denne aktívnych užívateľov na celom svete, čo z neho robí globálne najrozšírenejšiu sociálnu sieť, ktorú využívajú ľudia všetkých vekových kategórií. Firmy by preto nemali túto sociálnu sieť opomínať ako dôležitú súčasť svojich marketingových aktivít.
 • LinkedIn je najväčšou sieťou profesionálov na svete, na ktorej má vytvorený účet viac než 630 miliónov ľudí a mesačne viac ako 303 miliónov aktívnych užívateľov z celého sveta. Cieľom tejto sociálnej siete je spájať profesionálov, aby boli produktívnejší a úspešnejší. Vítané sú tu preto témy zo segmentu B2B, správy z  oblasti podnikania a  biznisu, ako aj informácie, ktoré ľuďom pomáhajú v kariérnom raste.
 • Twitter má 330 miliónov aktívnych užívateľov mesačne. Poslaním tejto sociálnej siete je umožniť každému okamžite a bez bariér vytvárať a zdieľať myšlienky a informácie. Twitter sa riadi mottom „Sme to, čo sa práve deje“ a veľkú rolu tak zohráva ako spravodajská sociálna sieť. Aktuálne novinky a krátke správy tu určite majú svoje miesto.

Fanstránky na sociálnych sieťach však nie sú jedinou možnosťou zdieľania blogových príspevkov. Články môžete šíriť aj cez vaše newslettre či prostredníctvom spoluprác s influencermi a médiami. Opomenúť by ste nemali ani rôzne profesijne zamerané skupiny a fóra, ktoré sú skvelou príležitosťou, ako získať na blog relevantnú návštevnosť, ktorá vám dokáže dať aj cennú spätnú väzbu.

Chceli by ste sa o téme dozvedieť viac? Stiahnite si e-book Content marketing v kocke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky