Správne stanovené ciele a metriky pri tvorbe obsahu

Keď budete mať vytvorený obsahový audit, zadefinovanú cieľovú skupinu a stanovené témy, ktorým sa chcete venovať, v rámci vašej obsahovej stratégie by ste si následne mali stanoviť jasné a dosiahnuteľné ciele. Ako na to?

Základným faktorom úspešného content marketingu je definovanie si jasných cieľov. Na mysli pritom nemáme len tie krátkodobé ciele, ktoré dokážeme odmerať sledovaním kľúčových metrík, ale aj podnikateľské ciele, ktorých dosahovanie prináša content marketing z dlhodobého hľadiska.

Krátkodobé ciele pri tvorbe obsahu

Výber kľúčových metrík, ktoré budete sledovať a na základe ktorých budete vedieť vyhodnotiť úspešnosť vašich content marketingových aktivít z krátkodobého hľadiska, závisí od konkrétneho typu obsahu. Zatiaľ čo pre firmu, ktorá si chce vybudovať blog s veľkou čitateľskou základňou, budú najdôležitejšími metrikami návštevnosť a zaangažovanie ľudí na sociálnych sieťach, firma, ktorá tvorí webináre a videá, bude sledovať počet pozretí videa či počet prihlásených účastníkov na webinári.

Krátkodobé ciele a metriky, ktoré môžete pri tvorbe obsahu sledovať, sú napríklad tieto:

 • návštevnosť,
 • vykonané konverzie,
 • bounce rate (miera okamžitých odchodov),
 • komentáre,
 • počet likes na sociálnych médiách,
 • počet zdieľaní na sociálnych médiách,
 • prekliky na CTA prvky,
 • stiahnutia e-bookov,
 • počet embedov,
 • počet účastníkov na webinári,
 • pozretia videa.

Tip: V content marketingu je vždy dobré vopred si zadefinovať interné ciele, ktoré by mal publikovaný obsah dosiahnuť. Stanovte si napríklad metriku v podobe očakávanej čítanosti blogového príspevku (1000 unikátnych zobrazení článku) a  následne ju porovnajte s  reálnou čítanosťou príspevku (napríklad 800). Takýto príspevok by splnil cieľ na 80 %. Na základe podobných jednoduchých percentuálnych hodnôt si ľahko porovnáte úspešnosť jednotlivých príspevkov a lepšie sa dokážete rozhodnúť, akým témam by ste sa mali v rámci vašej content marketingovej stratégie venovať naďalej.

Dlhodobé ciele pri tvorbe obsahu

Dlhodobý prínos content marketingu v podobe dosiahnutia vytýčených podnikateľských cieľov sa môže prejaviť:

 • vytvorením komunity okolo značky,
 • rozšírením povedomia o značke,
 • vybudovaním širokej mailovej databázy (odberatelia noviniek),
 • získaním nových zákazníkov,
 • zvýšením zisku.

Zisk síce nie je primárnym cieľom content marketingu a jeho zvýšenie nemožno očakávať po prvom mesiaci publikovania. Správne nastavené content marketingové aktivity však dokážu premeniť návštevníkov vašej webstránky na pravidelných sledovateľov a odberateľov vašich noviniek/newslettrov. Ak s nimi dokážete správne komunikovať, práve pri nich napokon vzniká veľký predpoklad, že sa stanú i vašimi zákazníkmi.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezabúdajte na verných

Pozor, ak sa napokon vaši návštevníci stanú vašimi zákazníkmi, nezabudnite s  nimi komunikovať i naďalej. Content marketing by mal prinášať špecifický obsah všetkým v závislosti od toho, v akej fáze nákupného cyklu sa nachádzajú. Čiže nielen tým, ktorých chcete podnietiť k nákupu, ale aj tým, ktorí už u vás nakúpili. Ak totiž budete prinášať témy užitočné aj pre tých, ktorí sa už stali vašimi zákazníkmi či klientmi, vďaka tomu zostanú verní vašej značke a je veľmi pravdepodobné, že u vás nakúpia znovu. Vrcholom výborne nastavenej content marketingovej stratégie je napokon to, že vaši vracajúci sa zákazníci budú o vašej značke rozprávať aj ostatným, čiže sa stanú vašimi propagátormi. Ak sa vám teda podarí premeniť content marketingom návštevníkov na zákazníkov, neprestávajte.

Tip: Pri určovaní si cieľov vašej content marketingovej stratégie sa môžete riadiť analytickou technikou zvanou SMART, ktorá slúži na navrhovanie cieľov v riadení a plánovaní.

Slovo SMART je akronym z počiatočných písmen anglických názvov atribútov cieľov:

S – specific (špecifické)

M – measurable (merateľné)

A – achievable (dosiahnuteľné)

R – realistic (realistické)

T – time specific (časovo špecifikované)

Všetky ciele, ktoré si stanovíte, by teda mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo špecifikované.

Tak ako pri iných činnostiach a aktivitách v bežnom živote, aj pri content marketingu platí, že každému úspechu predchádza jasný cieľ. Bez toho, aby sme si stanovili reálne a dosiahnuteľné ciele, totiž nedokážeme vyhodnotiť, či sme boli v našich aktivitách úspešní alebo nie. Preto pri tvorbe vašej stratégie nezabúdajte na definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré budete schopní odmerať sledovaním kľúčových metrík.

Chceli by ste sa o téme dozvedieť viac? Stiahnite si e-book Content marketing v kocke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konkurenčná výhoda: Ukážte ľudskú tvár firmy cez natívny obsah

Keď sa povie natívny obsah, väčšinou sa s ním spája predstava PR článkov propagujúcich služby firmy. Ibaže natívny obsah má toľko perspektív, koľko tvorivosti sa v človeku skrýva. Môžete ním, doslova, meniť svet.

Content marketing - ako začať s tvorbou obsahu?

V dobe, v ktorej sú ľudia presýtení informáciami, práve kvalita obsahu rozhoduje o tom, či vám vaše cieľové publikum bude venovať pozornosť alebo sa stratíte v informačnom šume.

Ako získať do e-mailovej databázy za týždeň viac ako tisíc odberateľov

Ak by som sa nezaujímala o e-mail marketing, celkom iste by som dnes nebola publikovanou autorkou. Týmto marketingovým nástrojom možno otriaslo GDPR, napriek tomu je e-mail jeden z najsilnejších spôsobov komunikácie a každému autorovi môže výrazne pomôcť.

Obsahová stratégia - čo si premyslieť skôr ako začnete s content marketingom

Súčasťou obsahového auditu, ktorý by mal predchádzať tvorbe content marketingovej stratégie, by mala byť aj dôkladná analýza aktuálnych trendov vo vašej oblasti, analýza vlastných kapacít, ktoré máte k dispozícii na tvorbu obsahu a tiež analýza influencerov, ktorí vám môžu pomôcť pri plnení vašich cieľov.