Rizikový kapitál (rozvojový kapitál)

Bežným spôsobom, ako podporovať začínajúcich podnikateľov, je vo svete rizikový (rozvojový) kapitál. Zvyčajne ide o fond, ktorý dá podnikateľovi peniaze na rozbehnutie biznisu, obratom získa menšinový podiel v jeho spoločnosti. Potom sa zúčastňuje na rozhodnutiach firmy, aby mal možnosť ovplyvniť návratnosť svojich peňazí – veď zarobí, len ak sa bude dariť firme. Na Slovensku dnes existuje len niekoľko takýchto fondov, z ktorých väčšinu zastrešuje na Slovensku Fond fondov.

Obvykle investor rizikového kapitálu nadobúda minoritný obchodný podiel na spoločnosti, a síce sa zúčastňuje na prijímaní zásadných rozhodnutí firmy, ale ponecháva bežný chod spoločnosti na nositeľoch podnikateľského zámeru resp. pôvodných vlastníkoch. Ak je spoločnosť neúspešná, investor stráca vložené prostriedky. Na druhej strane v prípade úspechu firmy môže menšinový podiel predstavovať aj niekoľkonásobné zhodnotenie investície. Investor rizikového kapitálu dosiahne výnosy resp. zisky iba vtedy, keď ich dosiahne aj tvorca podnikateľského zámeru (podnikateľ). Spoločnosti poskytujúce rizikový (rozvojový) kapitál sa odlišujú kritériami, ktoré sa týkajú veľkosti a doby trvania investície, odvetvového zamerania, ale predovšetkým zameraním sa na určitú fázu rozvoja spoločnosti (investičné štádium podniku) podľa vývoja životnej krivky podniku. Použitie rizikového kapitálu je ale vždy spojené s podmienkou vyššieho rastu firmy (výrazne vyššieho ako odvetvie, ako celý región alebo ako priemerný rast ekonomiky krajiny). Požadovaná miera výnosu je zvyčajne niekoľko desiatok percent.

Rizikové (rozvojové) investovanie ako proces prebieha v niekoľkých etapách, ktoré sú nadviazané na životný cyklus firiem. V rôznych obdobiach sa kapitál používa na rôzne účely. Venture kapitáloví investori sa medzi sebou odlišujú nielen veľkosťou a odvetvovou orientáciou, ale predovšetkým zameraním na určitú fázu rozvoja firiem. Prvé tri typy venture (rizikových) kapitálových investícií predstavujú najväčšiu rizikovosť. Investor nevidí žiadne minulé úspechy firmy a musí sa opierať predovšetkým o svoju intuíciu a vlastné skúsenosti. Ostatné typy sa všeobecne dajú chápať ako kapitál smerujúci k urýchleniu rozvoja existujúcich firiem.

Nižšie uvádzame charakteristiku niekoľkých investičných štádií podniku:

  • seed (pred štartovné, počiatočné financovanie) – dokončenie výskumu, vývoja a overenia počiatočného konceptu, plánu skôr ako podnik dosiahne štartovaciu fázu;
  • start-up (štartovacie financovanie) – financovanie poskytované podnikom na vývoj a dopracovanie výroby výrobku alebo služby a na počiatočný marketing, podniky môžu byť vo fáze zakladania (ide o nové podniky) alebo podniky, ktoré sú už založené, ale nepredávajú svoje výrobky alebo neposkytujú svoje služby pravidelne na komerčnom základe;
  • financovanie začiatočného rozvoja (early stage expansion capital) – je to väčšinou firma fungujúca menej ako tri roky, ktorá dosiaľ nedosahovala zisk a potrebuje ďalší kapitál, aby mohla podnikať;
  • rozvojové financovanie (expansion capital) – používa sa hlavne na zvýšenie základného pracovného kapitálu firiem, zavedenie ďalšieho výrobku či služby, útok na geograficky vzdialenejší trh a na náklady spojené so získaním väčšieho množstva dodatočných finančných prostriedkov. V Európe je to najčastejšie zameranie rizikového kapitálu;
  • financovanie akvizícií (acquisition capital) – predstavuje aktivitu súkromných firiem pozostávajúcu vo vzájomnom skupovaní, preberaní vlastníckych podielov pasívnych akcionárov a (alebo) rastúce majetkové ambície manažmentu. K tomuto typu investícií patrí teda manažment buy-out a manažment buy-in. Manažment buy-out, je kapitál, ktorý umožní súčasnému manažmentu a investorom získať už existujúci výrobný sortiment alebo obchod. Kapitál, ktorý umožní vstúpiť do spoločnosti manažérovi alebo skupine manažérov stojacich mimo ich spoločnosti, sa nazýva manažment buy-in;
  • prefinancovanie dlhov (debt replacement) – keď nastane situácia, keď sa nádejné projekty dostanú do krátkodobej straty a zapríčinia tak kolaps cash-flow, rizikový investor zaplatí časť dlhov a firma získa v nej majetkový podiel;
  • záchranný kapitál (rescue capital) – je špeciálnym typom venture kapitálovej investície. Manažment stratovej firmy je podporený vo svojej snahe o záchranu firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky