Lídrom v angel investíciách v Európe je Veľká Británia

Slovensko sa radí otázkach venture kapitálu a financovania start-upov rozvojovým kapitálom na posledné priečky v rámci vyspelých krajín. No situácia v oblasti rozvojového kapitálu je výrazne odlišná aj pri porovnaní troch významných ekonomík EÚ – Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka. Kapitál, kontakty, know-how to sú 3K, ktoré získavajú začínajúce firmy, ak sa rozhodnú pre neformálnych investorov (podnikateľských anjelov) pri svojom rozvoji a raste.

Nemecko zaostáva

Pokiaľ ide o investície podnikateľských anjelov (business angels) v Európe patrí k lídrom Veľká Británia s 5 700 aktívnymi podnikateľskými anjelmi (business angles) v roku 2009 a Francúzsko, kde je počet aktívnych angel-investorov okolo 3 650. Pri tomto počte angel-investorov sa uskutočnilo v každej z týchto krajín viac ako 300 investícií do začínajúcich firiem a investovaná suma vo Veľkej Británii bola 53 mil. € a vo Francúzsku 64 mil. €. Pohľad do minulosti ukazuje jeden významný trend. Veľká Británia má významnú tradíciu v angel investíciách, ale počet podnikateľských anjelov (business angels) je od roku 2005 konštantný v rozmedzí 4500 až 5500. Vo Francúzsku bol počet podnikateľských anjelov (business angels) v roku 2005 okolo 1300 a v roku 2009 bol ich počet takmer trojnásobný.

Porovnávať s Britániou a Francúzskom Nemecko je o to náročnejšie, že neexistujú relevantné dáta. Počet podnikateľských anjelov (business angels) sa odhaduje na 1 400 v roku 2009, čo je zhruba štvrtina z počtu vo Veľkej Británii. Nemecko teda má čo doháňať, najmä ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že ide o najväčšiu ekonomiku Európy (podľa HDP) a počet obyvateľov Nemecka je asi o štvrtinu väčší ako vo Francúzsku.

Veľká Británia patrí k lídrom

Prvé sieť podnikateľských anjelov vznikli v Británii začiatkom osemdesiatych rokoch minulého storočia. Išlo zároveň o prvé siete angel investorov v Európe. Dnes existujú vo Veľkej Británii desiatky aktívnych sietí podnikateľských anjelov.

Poznámka Na Slovensku vznikla prvá sieť podnikateľských anjelov v roku 2011 – Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Francúzsko malo v roku 2009 80 sietí podnikateľských anjelov. Možno teda povedať, že kultúra podnikateľských anjelov (business angels) je podobne rozvinutá ako v Británii.

V Nemecku vznikli prvé regionálne siete podnikateľských anjelov, ako aj BAND (Business Anagels Network Deutschland) v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti ich je asi 40 aktívnych. Toto číslo je v porovnaní s inými parametrami ekonomiky výrazne nižšie ako v Británii alebo Francúzsku.

Táto skutočnosť súvisí aj s podporou vzniku sietí podnikateľských anjelov zo strany štátnej správy, regionálnej samosprávy a legislatívnym prostredím. Kým v Nemecku neexistujú zvýhodnenia pre angel-investorov, tak vo Francúzsku a Británii existujú možnosti ako si znížiť výšku dane z príjmov, ale i výšku majetkových daní o časť investícií do začínajúcich firiem.

Británia je dlhodobo lídrom v oblasti angel-investícií, Francúzsko urobilo za ostatných päť rokov veľký skok, Nemecko v tejto oblasti skôr stagnuje a Slovensko je na chvoste európskych rebríčkov. Príklady, kde sa dá inšpirovať a dobehnúť zameškané však v okolitých krajinách existujú. Zamerať sa treba najmä na osvetu v oblasti venture kapitálu, systematickú prácu s podnikateľskými nápadmi a talentovanými inovatívnymi podnikateľmi a vytváranie podpornej infraštruktúry podporou sietí podnikateľských anjelov.

Aktivita podnikateľských anjelov vo vybraných krajinách EÚ

  Veľká Británia Francúzsko Nemecko
Počet podnikateľských anjelov (2009) 5700 3650 1400 (odhad)
Suma obchodov (2009) 330 380  
Výška investovaného kapitálu (2009) 53 mil. € (vrátane koinvesticí) 64 mil. €  
Počet sietí podnikateľských anjelov (2009) 64 (+16 v Škótsku) 80 42
Počet obyvateľov 62 mil. 63 mil. 82 mil.
HDP (2009 v USD) 1 498 mld. € 1 836 mld. € 2 300 mld. €

Použité zdroje: EBAN Statistics Compendium, Venture Capital Magazin 6/2011

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky