Žiadna banka nevie priniesť podnikateľovi to, čo investor

Čo investor do podniku prinesie a čo po jeho odchode v podniku zanechá? Zodpovedanie tejto otázky je veľmi dôležité. Skúsenosti slovenských podnikov dokazujú, že okrem potrebného kapitálu sú často neoceniteľným prínosom jeho skúsenosti, know-how a kontakty. V žiadnom prípade sa jeho prínosy nedajú porovnať napríklad s bankovým financovaním.

Investor si kupuje zvyčajne menšinový podiel v podniku, lebo ho nechce riadiť, chce sa iba podieľať na podnikaní a raste a zarobiť z neskoršieho predaja svojho podielu. Investor poskytne firme kapitál, pomôže s kontaktmi, prípadne pri hľadaní skúsených členov manažmentu, ktorí pomôžu firme rýchlejšie rásť. Bežnú exekutívu však od neho nečakajte. Kľúčovým prínosom je aj to, že šikovný a skúsený investor má širokú sieť kontaktov, vďaka ktorej dokáže firmu predať pri exite výhodnejšie, ako by to zvládol podnikateľ sám.

Prínosy investorov

Prínosy investorov sa líšia v závislosti od toho, o aký typ investora ide a v akom štádiu sa firma nachádza. Všeobecne však prínosy investora možno zhrnúť do niekoľkých základných bodov. Skúsený investor do podniku prinesie:

  • potrebný kapitál,
  • know how,
  • mentoring,
  • skúsenosti,
  • nové kontakty pre rozvoj podnikania,
  • nový pohľad na vaše podnikanie,
  • poradenské či finančné služby,
  • ľahší vstup na nové trhy,
  • pomoc s nájdením skúsených senior manažérov,
  • pomoc s predajom podniku alebo jeho časti a pod.

Veľa podnikov riadia podnikatelia na Slovensku intuitívne. Ak začnú podnikať s investorom, zrazu musia začať pracovať s číslami, pretože investor chce, aby sa intuitívne riadenie zmenilo na riadenie na základe faktov. Podnikateľ vie, čo chce urobiť, ale málokedy vie odpovedať na otázku prečo. A investor je v tomto prípade ako malé dieťa, najčastejšie kladie otázku, prečo. Núti tým manažment profesionalizovať svoje rozhodovanie a kvantifikovať prínosy a riziká zvažovaných alternatív.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že prínosy každého investora sú rovnaké, nie je to tak. Venture investor prináša do podniku iné benefity ako private equity investor. Každý prichádza v inom životnom štádiu firmy, ktorá má v tejto súvislosti iné potreby a požiadavky. Jedno však majú spoločné – základným prínosom je získanie potrebného kapitálu.

Skúsenosti startupu Datamolino s venture investorom

Projekt, ktorý uľahčuje účtovníkom život a firmám šetrí náklady v desiatkach percent, sa teší stále väčšej popularite. Aplikácia Datamolino slúži na automatické spracovanie faktúr. Investorské peniaze firme rozviazali ruky a v prvom rade pomohli vyskladať tím, ktorý je pre firmu kľúčový.

„Aký má investor v podniku zmysel? V prvom rade získate kapitál, ktorý firme umožní ľahšie dýchať. Môžete si dovoliť zaplatiť ľudí a iné výdavky, ktoré nevyhnutne na ďalší rozvoj potrebujete. Bez týchto investícií by sme nedokázali vytvoriť náš tím, ktorý je pre nás kľúčový. Investor v podniku má, samozrejme, aj iné výhody. Vďaka pobytu v akcelerátore Wayra sme sa dostali ku celosvetovým kontaktom a náš produkt hodnotili skúsení manažéri, ktorí nám dávali relevantné odporúčania. Podobné je to aj vo FIT fonde. Okrem financií nás napríklad zoznámili s obchodným partnerom, ktorý nám umožní vstup na zahraničný trh. Sami by sme sa k nemu ťažko dostali,“ hovorí o prínosoch investora jeden zo zakladateľov startupu, Andrej Glezl. „Druhá vec je, že keď mesiace trávite nad jedným projektom - tak hlboko sa vŕtate v problémoch, že často nevidíte jednoduché riešenie, ktoré máte priamo pred nosom. Človek zvonku vás naň hneď upozorní,“ hovorí Andrej.

S investormi majú dobré skúsenosti. Ako sám hovorí, nikdy im nemaľovali ružové zajtrajšky a vždy im prezentovali pozitívny aj negatívny scenár. „Možno sme sa veľakrát popálili, no zatiaľ sme nezhoreli na ničom. Navyše, kto sa nepopáli, nevie, čo je oheň. Mohli sme byť odvážnejší a produkt skôr začať posúvať na zahraničné trhy. No pracujeme s dátami a tento segment je veľmi citlivý. Klienta musíte presvedčiť, že ste preňho stabilný a bezpečný partner. Verím, že ak sme niekde stratili čas, teraz ho rýchlo budeme vedieť dobehnúť,“ dodáva na záver.

Dnes Datamolino úspešne funguje s dvomi investormi a spoluprácu s obomi si len pochvaľuje. Vďaka nim firma smeruje na globálne trhy.

Príbeh Datamolina je pozitívnym príkladom, kedy vám investor okrem kapitálu poskytne aj iné benefity, a to hlavne vlastné skúsenosti v rovnakom podnikaní alebo toľkokrát spomínané kontakty. No nie vždy sa podnikateľ rozhodne pre investora, ktorý má skúsenosti z daného odvetvia. Tak to bolo aj v prípade medzinárodnej anglickej školy EIS Bratislava. Jej zakladatelia našli skúseného finančného investora, ktorý im poskytol kapitál na rozvoj, no nemal skúsenosti z podnikania vo vzdelávaní.

Ďalšie skúsenosti a príbehy podnikania slovenských firiem s investormi nájdete v našej publikácii 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky