Slovenská franchisingová asociácia bola prijatá za riadneho člena Európskej franchisingovej federácie

Valné zhromaždenie Európskej franchisingovej federácie (EFF) rozhodlo o prijatí Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) za svojho riadneho člena.

Odlišnosti slovenského franchisinogvého trhu od európskeho

Na rozdiel od európskeho priemeru v súčasnosti na Slovensku ešte počtom prevažujú zahraničné franchisingové koncepty. Jedným z dôvodov je, že vznik, tvorba a rozvoj nového pôvodného (slovenského) franchisingového konceptu je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Každý franchisingový koncept ponúkaný ako úspešný a hodnotný produkt musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru (rozumného) kupujúceho. Podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca ukladá európsky Etický kódex franchisingu, ktorý Slovenská franchisingová asociácia prevzala a je záväzný pre riadnych členov. Za primerane dlhé obdobie pokladá Slovenská franchisingová asociácia obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, v ktorom by sa mali v praxi prejaviť a overiť všetky sezóne vplyvy a ekonomické parametre predmetného biznisu.

Členstvo SFA v európskych štruktúrach prináša nové možnosti aj výzvy

Slovenská franchisingová asociácia prevzala aj ostatné pravidlá platné v Európskej franchisingovej federácii do svojich Stanov. Vytvorila si tak podmienky nielen pre vstup do tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie, ale pozdvihla kvalitatívnu úroveň svojej činnosti a svojich členov na štandardnú európsku úroveň. SFA je ako riadny člen EFF pripravená spolupracovať s partnerskými franchisingovými asociáciami na medzinárodnej úrovni. Prvú konkrétnu ponuku na spoluprácu sme už dostali od Nemeckej franchisingovej asociácie (DFV). Iste využijeme ich ponuku programu mentoringu a spoločného workshopu. Tiež prezentácia našej Výstavy pre podnikanie a franchising bude uvedená v Newsletteri DFV.

Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti SFA bude zavedenie nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania kvality (audit) franchisingových konceptov pri prijímaní nových riadnych členov Slovenská franchisingová asociácia - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú zohľadňovať aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa formálne predpoklady pre zlepšenie podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov - riadnych členov SFA pri posudzovaní žiadosti o úverovanie podnikateľských projektov.

Súčasná ekonomická a politická situácia enormne zvyšuje náročnosť globálneho aj domáceho podnikateľského prostredia, stúpajú všestranné nároky na podnikateľov aj firmy. Trhový priestor zahusťuje konkurencia takmer vo všetkých segmentoch podnikania. Priebežne vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. Primerane tomuto vývoju sa zvyšujú aj požiadavky na rozsah a kvalitu činnosti SFA. Pre zvládnutie vytýčených úloh už v krátkom čase nepostačí dobrovoľnícke nadšenie súčasných protagonistov Slovenskej franchisingovej asociácie, vznikne potreba profesionalizácie jej činnosti. Sme pripravení prijať tieto úlohy a výzvy s odhodlaním a pokorou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.