Slovenská franchisingová asociácia bola prijatá za riadneho člena Európskej franchisingovej federácie

Valné zhromaždenie Európskej franchisingovej federácie (EFF) rozhodlo o prijatí Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) za svojho riadneho člena.

Odlišnosti slovenského franchisinogvého trhu od európskeho

Na rozdiel od európskeho priemeru v súčasnosti na Slovensku ešte počtom prevažujú zahraničné franchisingové koncepty. Jedným z dôvodov je, že vznik, tvorba a rozvoj nového pôvodného (slovenského) franchisingového konceptu je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Každý franchisingový koncept ponúkaný ako úspešný a hodnotný produkt musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru (rozumného) kupujúceho. Podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca ukladá európsky Etický kódex franchisingu, ktorý Slovenská franchisingová asociácia prevzala a je záväzný pre riadnych členov. Za primerane dlhé obdobie pokladá Slovenská franchisingová asociácia obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, v ktorom by sa mali v praxi prejaviť a overiť všetky sezóne vplyvy a ekonomické parametre predmetného biznisu.

Členstvo SFA v európskych štruktúrach prináša nové možnosti aj výzvy

Slovenská franchisingová asociácia prevzala aj ostatné pravidlá platné v Európskej franchisingovej federácii do svojich Stanov. Vytvorila si tak podmienky nielen pre vstup do tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie, ale pozdvihla kvalitatívnu úroveň svojej činnosti a svojich členov na štandardnú európsku úroveň. SFA je ako riadny člen EFF pripravená spolupracovať s partnerskými franchisingovými asociáciami na medzinárodnej úrovni. Prvú konkrétnu ponuku na spoluprácu sme už dostali od Nemeckej franchisingovej asociácie (DFV). Iste využijeme ich ponuku programu mentoringu a spoločného workshopu. Tiež prezentácia našej Výstavy pre podnikanie a franchising bude uvedená v Newsletteri DFV.

Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti SFA bude zavedenie nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania kvality (audit) franchisingových konceptov pri prijímaní nových riadnych členov Slovenská franchisingová asociácia - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú zohľadňovať aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa formálne predpoklady pre zlepšenie podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov - riadnych členov SFA pri posudzovaní žiadosti o úverovanie podnikateľských projektov.

Súčasná ekonomická a politická situácia enormne zvyšuje náročnosť globálneho aj domáceho podnikateľského prostredia, stúpajú všestranné nároky na podnikateľov aj firmy. Trhový priestor zahusťuje konkurencia takmer vo všetkých segmentoch podnikania. Priebežne vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. Primerane tomuto vývoju sa zvyšujú aj požiadavky na rozsah a kvalitu činnosti SFA. Pre zvládnutie vytýčených úloh už v krátkom čase nepostačí dobrovoľnícke nadšenie súčasných protagonistov Slovenskej franchisingovej asociácie, vznikne potreba profesionalizácie jej činnosti. Sme pripravení prijať tieto úlohy a výzvy s odhodlaním a pokorou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.