Slovenská franchisingová asociácia bola prijatá za riadneho člena Európskej franchisingovej federácie

Valné zhromaždenie Európskej franchisingovej federácie (EFF) rozhodlo o prijatí Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) za svojho riadneho člena.

Odlišnosti slovenského franchisinogvého trhu od európskeho

Na rozdiel od európskeho priemeru v súčasnosti na Slovensku ešte počtom prevažujú zahraničné franchisingové koncepty. Jedným z dôvodov je, že vznik, tvorba a rozvoj nového pôvodného (slovenského) franchisingového konceptu je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Každý franchisingový koncept ponúkaný ako úspešný a hodnotný produkt musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru (rozumného) kupujúceho. Podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca ukladá európsky Etický kódex franchisingu, ktorý Slovenská franchisingová asociácia prevzala a je záväzný pre riadnych členov. Za primerane dlhé obdobie pokladá Slovenská franchisingová asociácia obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, v ktorom by sa mali v praxi prejaviť a overiť všetky sezóne vplyvy a ekonomické parametre predmetného biznisu.

Členstvo SFA v európskych štruktúrach prináša nové možnosti aj výzvy

Slovenská franchisingová asociácia prevzala aj ostatné pravidlá platné v Európskej franchisingovej federácii do svojich Stanov. Vytvorila si tak podmienky nielen pre vstup do tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie, ale pozdvihla kvalitatívnu úroveň svojej činnosti a svojich členov na štandardnú európsku úroveň. SFA je ako riadny člen EFF pripravená spolupracovať s partnerskými franchisingovými asociáciami na medzinárodnej úrovni. Prvú konkrétnu ponuku na spoluprácu sme už dostali od Nemeckej franchisingovej asociácie (DFV). Iste využijeme ich ponuku programu mentoringu a spoločného workshopu. Tiež prezentácia našej Výstavy pre podnikanie a franchising bude uvedená v Newsletteri DFV.

Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti SFA bude zavedenie nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania kvality (audit) franchisingových konceptov pri prijímaní nových riadnych členov Slovenská franchisingová asociácia - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú zohľadňovať aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa formálne predpoklady pre zlepšenie podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov - riadnych členov SFA pri posudzovaní žiadosti o úverovanie podnikateľských projektov.

Súčasná ekonomická a politická situácia enormne zvyšuje náročnosť globálneho aj domáceho podnikateľského prostredia, stúpajú všestranné nároky na podnikateľov aj firmy. Trhový priestor zahusťuje konkurencia takmer vo všetkých segmentoch podnikania. Priebežne vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. Primerane tomuto vývoju sa zvyšujú aj požiadavky na rozsah a kvalitu činnosti SFA. Pre zvládnutie vytýčených úloh už v krátkom čase nepostačí dobrovoľnícke nadšenie súčasných protagonistov Slovenskej franchisingovej asociácie, vznikne potreba profesionalizácie jej činnosti. Sme pripravení prijať tieto úlohy a výzvy s odhodlaním a pokorou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky