FRANCHISING servis na Podnikajte.sk

Kvalitné, odborné a praktické informácie o franchisingu exkluzívne na Podnikajte.sk.

Rubrika Franchisingové podnikanie poskytuje na portáli Podnikajte.sk zaujímavé informácie z tohto segmentu už od začiatku roka 2010. Spočiatku boli v nej uvádzané najmä edukačné články o princípoch a výhodách franchisingu, tiež prezentácie i ponuky rôznych franchisingových systémov. Neskôr táto rubrika spolupracovala aj so Slovenskou franchisingovou asociáciou (SFA) pri propagácii jej aktivít, pričom výsledkom bolo výrazné rozšírenie jej členskej základne a kvalitná popularizácia franchisingu ako metódy podnikania v širšej odbornej verejnosti. Nasledovala publikácia 19 príbehov podnikania formou franchisingu. Z jej obsahu sa dozviete nielen ako uspieť v podnikaní so známou franchisingovou značkou, ale popri popise tohto podnikateľského modelu poskytuje aj množstvo praktických rád a skúseností slovenských podnikateľov, ktorí franchising využili na expanziu podnikania a rast siete svojich prevádzok.

Napriek tomu súčasný stav franchisingu na Slovensku stále nedosahuje úroveň okolitých štátov a vyspelých trhových ekonomík. Porovnanie dostupných štatistických údajov odkazuje nielen na celkove nižší počet franchisigových konceptov pôsobiacich na našom trhu, ale najmä na deficit pôvodných domácich slovenských konceptov v porovnaní s počtom zahraničných. Jedným z dôvodom tejto situácie je, že mnohí naši úspešní podnikatelia ešte stále dostatočne nepoznajú princípy franchisingu, najmä tvorby a aplikácie franchisingových konceptov. V odbornej verejnosti je preto dopyt po kvalitných aktuálnych informáciách z tejto oblasti. Záujem majú nielen podnikatelia, ktorí riešia expanziu svojho rozbehnutého biznisu a vyhľadávajú praktickú podporu a poradenstvo pri tvorbe svojich pôvodných franchisingových konceptov, ale aj podnikatelia, ktorí chcú kúpiť licenciu úspešnej značky.

FRANCHISING servis a portál Podnikajte.sk

Portál Podnikajte.sk na túto situáciu reaguje a v spolupráci s týmom expertov vytvára novú informačnú, konzultačnú a poradenskú platformu FRANCHISING servis. Gestorom a koordinátorom tohto projektu je franchisingový poradca Jozef Šétaffy, ktorý pôsobil 6 rokov v predstavenstve Slovenskej franchisingovej asociácie, z toho 4 roky v pozícii prezidenta. Spolupracuje na tvorbe novej vysokoškolskej učebnice franchisingu a publikuje články z tejto oblasti v odbornej tlači. Je tiež spoluautorom a členom realizačného tímu pôvodného slovenského franchisingového konceptu Pizza Mizza, ktorý na trhu už úspešne pôsobí 14 rokov.

Cieľom projektu FRANCHISING servis je poskytnúť odbornej verejnosti ucelený súbor informácií o možnostiach aj výhodách využitia franchisingu a konkrétnym podnikateľom konzultácie, poradenstvo a mentoring pri jeho využití v praxi. Ak máte úspešný a overený biznis, náš tým FRANCHISING servis poradí, ako si vytvoriť vlastný franchisingový koncept a sieť prevádzok pod Vašou značkou. Poskytne aj cenné rady, aby ste sa nepomýlili pri výbere a kúpe overenej franchisingovej licencie, najmä pri podpise franchisingovej a licenčnej zmluvy. Ďalšími členmi týmu FRANCHISING servis sú odborníci z oblasti duševného vlastníctva, práva a samozrejme skúsený daňový poradca. V prípade špeciálneho problému FRANCHISING servis poskytne konzultáciu s expertom v danej oblasti.

Praktická činnosť platformy FRANCHISING servis bude spočívať jednak v publikovaní článkov s exkluzívnym a aktuálnym obsahom, takže nikde inde na slovenskom webe nenájdete tak kvalitné, odborné a praktické informácie o franchisingu ako na portáli Podnikajte.sk. Zároveň prostredníctvom e-mailovej komunikácie budeme odpovedať na konkrétne otázky podnikateľov.

Pre podnikateľov, ktorí chcú kúpiť franchisingovú licenciu budú zaujímavé témy a odpovede na otázky ako napr.:

 • posúdenie výhodnosti konceptu, aké sú úskalia zmlúv, aké sú primerané poplatky
 • ako rozoznať fake a skutočný seriózny franchising
 • ako sa brániť pred fakom a preveriť ponúkaný koncept v praxi
 • ako sa vyvliecť z nefungujúceho konceptu
 • prečo nekupovať licenciu sám, ale prizvať na rokovania franchisingového poradcu

Podnikatelia, ktorí riešia expanziu svojho rozbehnutého biznisu budú iste zaujímať témy:

 • kedy je správny čas začať franchisingové podnikanie (vytvoriť vlastný koncept)
 • zmluvná ochrana duševného vlastníctva a registrácia ochrannej známky (loga)
 • tvorba biznis plánu, overenie ekonomickej efektívnosti franchisingovej prevádzky
 • v akom podnikaní má zmysel začať s franchisingom, ako naplno využiť jeho výhody
 • možnosti kapitalizácie duševného vlastníctva vo franchisingu
 • franchising ako živnosť - právne úskalia slovenskej legislatívy
 • ideálna právna forma pre aplikáciu franchisingu, porovnanie právnych foriem vhodných pre konkrétnu stratégiu rozvoja a expanzie franchisingovej siete

Budeme vďační za Vašu spätnú väzbu, názory, podnety a otázky, ktoré nám môžete zaslať na e-mail: [email protected]

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky