FRANCHISING servis na Podnikajte.sk

Kvalitné, odborné a praktické informácie o franchisingu exkluzívne na Podnikajte.sk.

Rubrika Franchisingové podnikanie poskytuje na portáli Podnikajte.sk zaujímavé informácie z tohto segmentu už od začiatku roka 2010. Spočiatku boli v nej uvádzané najmä edukačné články o princípoch a výhodách franchisingu, tiež prezentácie i ponuky rôznych franchisingových systémov. Neskôr táto rubrika spolupracovala aj so Slovenskou franchisingovou asociáciou (SFA) pri propagácii jej aktivít, pričom výsledkom bolo výrazné rozšírenie jej členskej základne a kvalitná popularizácia franchisingu ako metódy podnikania v širšej odbornej verejnosti. Nasledovala publikácia 19 príbehov podnikania formou franchisingu. Z jej obsahu sa dozviete nielen ako uspieť v podnikaní so známou franchisingovou značkou, ale popri popise tohto podnikateľského modelu poskytuje aj množstvo praktických rád a skúseností slovenských podnikateľov, ktorí franchising využili na expanziu podnikania a rast siete svojich prevádzok.

Napriek tomu súčasný stav franchisingu na Slovensku stále nedosahuje úroveň okolitých štátov a vyspelých trhových ekonomík. Porovnanie dostupných štatistických údajov odkazuje nielen na celkove nižší počet franchisigových konceptov pôsobiacich na našom trhu, ale najmä na deficit pôvodných domácich slovenských konceptov v porovnaní s počtom zahraničných. Jedným z dôvodom tejto situácie je, že mnohí naši úspešní podnikatelia ešte stále dostatočne nepoznajú princípy franchisingu, najmä tvorby a aplikácie franchisingových konceptov. V odbornej verejnosti je preto dopyt po kvalitných aktuálnych informáciách z tejto oblasti. Záujem majú nielen podnikatelia, ktorí riešia expanziu svojho rozbehnutého biznisu a vyhľadávajú praktickú podporu a poradenstvo pri tvorbe svojich pôvodných franchisingových konceptov, ale aj podnikatelia, ktorí chcú kúpiť licenciu úspešnej značky.

FRANCHISING servis a portál Podnikajte.sk

Portál Podnikajte.sk na túto situáciu reaguje a v spolupráci s týmom expertov vytvára novú informačnú, konzultačnú a poradenskú platformu FRANCHISING servis. Gestorom a koordinátorom tohto projektu je franchisingový poradca Jozef Šétaffy, ktorý pôsobil 6 rokov v predstavenstve Slovenskej franchisingovej asociácie, z toho 4 roky v pozícii prezidenta. Spolupracuje na tvorbe novej vysokoškolskej učebnice franchisingu a publikuje články z tejto oblasti v odbornej tlači. Je tiež spoluautorom a členom realizačného tímu pôvodného slovenského franchisingového konceptu Pizza Mizza, ktorý na trhu už úspešne pôsobí 14 rokov.

Cieľom projektu FRANCHISING servis je poskytnúť odbornej verejnosti ucelený súbor informácií o možnostiach aj výhodách využitia franchisingu a konkrétnym podnikateľom konzultácie, poradenstvo a mentoring pri jeho využití v praxi. Ak máte úspešný a overený biznis, náš tým FRANCHISING servis poradí, ako si vytvoriť vlastný franchisingový koncept a sieť prevádzok pod Vašou značkou. Poskytne aj cenné rady, aby ste sa nepomýlili pri výbere a kúpe overenej franchisingovej licencie, najmä pri podpise franchisingovej a licenčnej zmluvy. Ďalšími členmi týmu FRANCHISING servis sú odborníci z oblasti duševného vlastníctva, práva a samozrejme skúsený daňový poradca. V prípade špeciálneho problému FRANCHISING servis poskytne konzultáciu s expertom v danej oblasti.

Praktická činnosť platformy FRANCHISING servis bude spočívať jednak v publikovaní článkov s exkluzívnym a aktuálnym obsahom, takže nikde inde na slovenskom webe nenájdete tak kvalitné, odborné a praktické informácie o franchisingu ako na portáli Podnikajte.sk. Zároveň prostredníctvom e-mailovej komunikácie budeme odpovedať na konkrétne otázky podnikateľov.

Pre podnikateľov, ktorí chcú kúpiť franchisingovú licenciu budú zaujímavé témy a odpovede na otázky ako napr.:

 • posúdenie výhodnosti konceptu, aké sú úskalia zmlúv, aké sú primerané poplatky
 • ako rozoznať fake a skutočný seriózny franchising
 • ako sa brániť pred fakom a preveriť ponúkaný koncept v praxi
 • ako sa vyvliecť z nefungujúceho konceptu
 • prečo nekupovať licenciu sám, ale prizvať na rokovania franchisingového poradcu

Podnikatelia, ktorí riešia expanziu svojho rozbehnutého biznisu budú iste zaujímať témy:

 • kedy je správny čas začať franchisingové podnikanie (vytvoriť vlastný koncept)
 • zmluvná ochrana duševného vlastníctva a registrácia ochrannej známky (loga)
 • tvorba biznis plánu, overenie ekonomickej efektívnosti franchisingovej prevádzky
 • v akom podnikaní má zmysel začať s franchisingom, ako naplno využiť jeho výhody
 • možnosti kapitalizácie duševného vlastníctva vo franchisingu
 • franchising ako živnosť - právne úskalia slovenskej legislatívy
 • ideálna právna forma pre aplikáciu franchisingu, porovnanie právnych foriem vhodných pre konkrétnu stratégiu rozvoja a expanzie franchisingovej siete

Budeme vďační za Vašu spätnú väzbu, názory, podnety a otázky, ktoré nám môžete zaslať na e-mail: [email protected]

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky