SEPA zmení platobný styk podnikateľov

Podnikatelia budú môcť zasielať a prijímať platby v eurách v rámci krajín EÚ za rovnakých podmienok ako pri tuzemskom platobnom styku.

Čo je SEPA - Single Euro Payments Area

Projekt s názvom Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) známy pod skratkou SEPA je zameraný na zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách na akomkoľvek mieste v Európskom hospodárskom priestore (EHP) - t. j. v rámci 28 štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Monaka a Švajčiarska.

Z cieľov projektu SEPA vyplýva, že súkromné osoby, podnikatelia alebo ďalšie subjekty budú môcť zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok bez rozdielu, či sa prevod uskutočňuje v rámci jednej krajiny alebo ide o prevod medzi jednotlivými krajinami. Viac o podstate SEPA sa dočítate tu.

Predmetom projektu SEPA je harmonizácia pravidiel a štandardných postupov pre:

  • platobné príkazy,
  • inkasá,
  • proces používania platobných kariet.

Platobné príkazy a SEPA

Podľa  pravidiel platných v súčasnosti sa pri komunikácii s bankami v rámci tuzemských bezhotovostných platieb doposiaľ používali bankové účty v tvare BBAN,  t. j. číslo účtu bolo tvorené národným číslom účtu a kódom banky. Nakoľko takéto označenie je pre potreby medzinárodnej jednoznačnej identifikácie bankových účtov nedostačujúce, najvýznamnejšie zmeny v oblasti platobných príkazov sa týkajú najmä tejto oblasti. Podľa požiadaviek SEPA sú všetci podnikatelia povinní od 01.02.2014 pri komunikácii s bankami používať bankové účty v tvare IBAN. Viac o dopade SEPA na platobné príkazy si prečítajte v článku Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 01.02.2014.

Inkasné príkazy a SEPA

Hlavnou zmenou SEPA inkasa a zároveň významnou výhodou bude, že projekt SEPA umožní využívať inkaso nielen v tuzemskom, ale aj v cezhraničnom platobnom styku.
Viac o dopade SEPA na inkasné príkazy si prečítajte v článku Inkasné príkazy a ich zmeny vyplývajúce zo SEPA.

Článok pokračuje pod reklamou

Platobné karty a SEPA

Spracovatelia kartových platieb z rôznych krajín si budú môcť plne konkurovať a vytvárať pre spotrebiteľov lepšie a výhodnejšie podmienky používania. Viac o dopade SEPA platobné karty si prečítajte v článku Platobné karty a zmeny vyplývajúce zo SEPA.


SEPA zavedie štandard XML

Banky už nebudú akceptovať všetky v súčasnosti platné typy súborov pri zasielaní platieb v súbore. Štandardom bude XML. Viac o dopade SEPA si prečítajte v článku  SEPA a  zmeny v elektronickej komunikácii pri zasielaní platieb v súbore.

Zhrnutie dopadov opatrení SEPA na súkromné osoby a podnikateľov

Typ zmeny Oblasť bankových služieb Súkromné osoby Podnikatelia
Zmena formátu bankového účtu v tvare IBAN SEPA platobné príkazy SEPA inkaso Povinnosť používať od 01.02.2016 Povinnosť používať od 01.02.2014
Zmena formátu súboru na zasielanie platieb v tvare .xml SEPA platobné príkazy SEPA inkaso - Povinnosť používať najneskôr od 01.02.2016
Prijímateľ inkasa má povinnosť požiadať o identifikátor CID SEPA inkaso Povinnosť používať od 01.02.2014 Povinnosť používať od 01.02.2014

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

S okamžitými platbami využite aj automatické párovanie

Vďaka okamžitým platbám a službám otvoreného bankovníctva si viete zjednodušiť prácu.

Platobné brány – účtovanie a DPH

Čo je to platobná brána a ako funguje? Ako zaúčtovať príjem uskutočnený cez platobnú bránu? Podliehajú platby prijaté cez platobnú bránu DPH?

Platba kartou online: povinnosti obchodníka pri ukladaní údajov

Pri platbe kartou v online priestore prichádza k výmene dát kupujúceho a obchodníka. Čo všetko o zákazníkovi prezrádza platba kreditnou kartou a čo s údajmi môže a nemôže robiť obchodník?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky