SEPA zmení platobný styk podnikateľov

Podnikatelia budú môcť zasielať a prijímať platby v eurách v rámci krajín EÚ za rovnakých podmienok ako pri tuzemskom platobnom styku.

Čo je SEPA - Single Euro Payments Area

Projekt s názvom Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) známy pod skratkou SEPA je zameraný na zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách na akomkoľvek mieste v Európskom hospodárskom priestore (EHP) - t. j. v rámci 28 štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Monaka a Švajčiarska.

Z cieľov projektu SEPA vyplýva, že súkromné osoby, podnikatelia alebo ďalšie subjekty budú môcť zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok bez rozdielu, či sa prevod uskutočňuje v rámci jednej krajiny alebo ide o prevod medzi jednotlivými krajinami. Viac o podstate SEPA sa dočítate tu.

Predmetom projektu SEPA je harmonizácia pravidiel a štandardných postupov pre:

  • platobné príkazy,
  • inkasá,
  • proces používania platobných kariet.

Platobné príkazy a SEPA

Podľa  pravidiel platných v súčasnosti sa pri komunikácii s bankami v rámci tuzemských bezhotovostných platieb doposiaľ používali bankové účty v tvare BBAN,  t. j. číslo účtu bolo tvorené národným číslom účtu a kódom banky. Nakoľko takéto označenie je pre potreby medzinárodnej jednoznačnej identifikácie bankových účtov nedostačujúce, najvýznamnejšie zmeny v oblasti platobných príkazov sa týkajú najmä tejto oblasti. Podľa požiadaviek SEPA sú všetci podnikatelia povinní od 01.02.2014 pri komunikácii s bankami používať bankové účty v tvare IBAN. Viac o dopade SEPA na platobné príkazy si prečítajte v článku Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 01.02.2014.

Inkasné príkazy a SEPA

Hlavnou zmenou SEPA inkasa a zároveň významnou výhodou bude, že projekt SEPA umožní využívať inkaso nielen v tuzemskom, ale aj v cezhraničnom platobnom styku.
Viac o dopade SEPA na inkasné príkazy si prečítajte v článku Inkasné príkazy a ich zmeny vyplývajúce zo SEPA.

Článok pokračuje pod reklamou

Platobné karty a SEPA

Spracovatelia kartových platieb z rôznych krajín si budú môcť plne konkurovať a vytvárať pre spotrebiteľov lepšie a výhodnejšie podmienky používania. Viac o dopade SEPA platobné karty si prečítajte v článku Platobné karty a zmeny vyplývajúce zo SEPA.


SEPA zavedie štandard XML

Banky už nebudú akceptovať všetky v súčasnosti platné typy súborov pri zasielaní platieb v súbore. Štandardom bude XML. Viac o dopade SEPA si prečítajte v článku  SEPA a  zmeny v elektronickej komunikácii pri zasielaní platieb v súbore.

Zhrnutie dopadov opatrení SEPA na súkromné osoby a podnikateľov

Typ zmeny Oblasť bankových služieb Súkromné osoby Podnikatelia
Zmena formátu bankového účtu v tvare IBAN SEPA platobné príkazy SEPA inkaso Povinnosť používať od 01.02.2016 Povinnosť používať od 01.02.2014
Zmena formátu súboru na zasielanie platieb v tvare .xml SEPA platobné príkazy SEPA inkaso - Povinnosť používať najneskôr od 01.02.2016
Prijímateľ inkasa má povinnosť požiadať o identifikátor CID SEPA inkaso Povinnosť používať od 01.02.2014 Povinnosť používať od 01.02.2014

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?

Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

S okamžitými platbami využite aj automatické párovanie

Vďaka okamžitým platbám a službám otvoreného bankovníctva si viete zjednodušiť prácu.

Platobné brány – účtovanie a DPH

Čo je to platobná brána a ako funguje? Ako zaúčtovať príjem uskutočnený cez platobnú bránu? Podliehajú platby prijaté cez platobnú bránu DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky