Inkasné príkazy a ich zmeny vyplývajúce zo SEPA

Hlavnou zmenou SEPA inkasa a zároveň významnou výhodou bude, že projekt SEPA umožní využívať inkaso nielen v tuzemskom, ale aj v cezhraničnom platobnom styku.

Pod inkasom rozumieme „prevod, ktorý iniciuje príjemca platby prostredníctvom svojej banky na základe dohody medzi príjemcom a platcom (odosielateľom).“ Platobný nastroj inkaso je v súčasnosti tak medzi podnikateľmi ako aj súkromnými osobami často využívaný  pri realizácii opakovaných platieb (napríklad za služby ako nájomné, energie alebo poplatky za telefón) na základe predchádzajúceho oprávnenia platby zo strany platiteľa. Zmeny vyplývajúce z projektu SEPA sa výrazným spôsobom dotýkajú aj používania inkasných príkazov. Hlavnou zmenou SEPA inkasa a zároveň významnou výhodou bude, že projekt SEPA umožní využívať inkaso nielen v tuzemskom, ale aj v cezhraničnom platobnom styku.

Identifikátor CID

Podľa nových požiadaviek je k úspešnej realizácii inkasného príkazu potrebné, aby príjemca platby požiadal o pridelenie identifikátora príjemcu CID. Identifikátor CID slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu platby a prideľuje ho Národná banka Slovenska. V rámci nového spôsobu SEPA inkasa dlžník udeľuje mandát priamo veriteľovi, teda príjemcovi inkasa. Každý mandát (napr. zmluva alebo faktúra) si bude vyžadovať jedinečnú referenciu (napr. číslo zmluvy alebo variabilný symbol) a pridelený identifikátor CID. Systém elektronického mandátu spotrebiteľom umožní udeľovať elektronické mandáty (súhlas s platbou)  priamo vo svojej aplikácii internet bankingu.

Článok pokračuje pod reklamou

Dlžník, teda platiteľ SEPA inkasa bude oproti súčasným podmienkam inkasa chránený viacerými opatreniami. Platiteľ SEPA inkasa má:

  • právo na overenie každého inkasa voči podmienkam mandátu,
  • právo na zablokovanie svojho účtu voči všetkým inkasným príkazom, alebo príkazom od konkrétnych príjemcov,
  • právo na nastavenie maximálnej výšky a periodicity inkasa,
  • právo na vrátenie platby stiahnutej z jeho účtu, ak inkaso nebolo zrealizované v súlade s podmienkami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?

Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

S okamžitými platbami využite aj automatické párovanie

Vďaka okamžitým platbám a službám otvoreného bankovníctva si viete zjednodušiť prácu.

Platobné brány – účtovanie a DPH

Čo je to platobná brána a ako funguje? Ako zaúčtovať príjem uskutočnený cez platobnú bránu? Podliehajú platby prijaté cez platobnú bránu DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky