Príspevok na fotovoltiku: firmy budú opäť môcť žiadať o dotáciu

Firmy budú môcť do konca roka využiť zostávajúce európske prostriedky na inštaláciu fotovoltiky. Pripravuje sa ďalšia výzva, tentokrát s navýšeným minimálnym príspevkom.

Podnikatelia mohli požiadať o finančný príspevok na fotovoltiku v prvom štvrťroku 2023 s podmienkou, že podporené projekty zrealizujú do konca tohto roka. Pre tých, ktorí možnosť nevyužili alebo prostriedky nezískali, budú môcť o príspevok žiadať znova. Výzvu s týmto zameraním plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca. Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia tak budú môcť využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Minimálna výška príspevku bude oproti minulej výzve navýšená

Aktualizácia k 04.08.2023: SIEA v tlačovej správe informovala, že novú výzvu na fotovoltiku pre firmy vyhlási 11.8.2023 a žiadosti bude možné podávať do 11.9.2023. K dispozícii je už 5 miliónov eur a táto suma sa ešte stále môže navýšiť. 

„V predchádzajúcej výzve, ktorú sme uzatvorili v máji 2023, zaslalo žiadosti o príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov 360 podnikov. Momentálne je schválených 247 projektov s požadovanou sumou viac ako 15 miliónov eur a pri 42 žiadostiach prebieha kontrola a hodnotenie. Väčšine podnikov, ktoré v tejto výzve neuspeli, chýbali práve súhlasy s realizáciou projektov, ktorých získanie je časovo náročné. Vďaka pripravovanej výzve, budú mať podniky príležitosť predložiť žiadosti znova,“ vysvetlil S. Jurikovič. 

„Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur. Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023. V poslednej výzve s týmto zameraním bol záujem o pomoc vysoký a nie všetci žiadatelia uspeli. Preto predpokladáme, že napriek obmedzeným časovým okolnostiam sa práve v tejto oblasti nájde dostatok užitočných riešení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude podobne ako predchádzajúca zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500 000 eur.

Záujemcovia o príspevok na fotovoltiku musia spĺňať niekoľko podmienok

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Prečítajte si tiež

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, budú podporené iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny energií a flexibilita spotreby sú pre podnikanie kľúčové

Aké sú dopady energetickej krízy, čo očakávať v budúcom roku a prečo sa môže firmám oplatiť ísť do spotových cien? Vysvetľujú odborníci zo spoločnosti ELGAS.

Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?

Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky