Musí mať živnostník (podnikateľský) účet?

Je živnostník povinný mať účet? Musí mať založený podnikateľský účet alebo mu stačí aj jeho osobný účet?

Je povinnosťou živnostníka mať (podnikateľský) účet?

V prvom rade je potrebné vedieť, že živnostníkovi či inej SZČO žiadne z ustanovení zákonov neprikazuje povinnosť mať účet, ako taký, avšak je obvykle štandardom, že podnikateľ používa pri svojom podnikaní okrem hotovosti aj bankový účet. Zároveň platí, že ak si živnostník založí aj účet na podnikanie, žiaden zo zákonov mu neprikazuje, že typ bankového účtu musí byť podnikateľský, a preto na podnikanie by mohol živnostník využívať aj svoj osobný účet (ak banka povoľuje takýto účet používať aj na podnikanie).

Upozornenie: Od roku 2020 už nemusíte oznamovať daňovému úradu svoje číslo účtu, na ktorom máte sústredené svoje príjmy zo živnosti. Viac informácií nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020

To, či je výhodné mať na podnikanie osobný alebo podnikateľský účet, popíšeme ďalej v článku.

Kedy môže nastať problém, ak živnostník nebude mať zriadený osobný alebo podnikateľský účet?

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov ustanovuje limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 5 000 €, v prípade, ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim hotovosti právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedenej informácie vyplýva, že v prípade ak živnostník bude prijímať platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €, táto platba musí byť vykonaná len bezhotovostne, t. j. napr. bankovým prevodom. V prípade platby bankovým prevodom sumy vyššej ako 5 000 € už nastáva povinnosť živnostníka mať, či už podnikateľský alebo osobný účet.

Ak sa živnostník rozhodne využívať účet, ktorý typ účtu vybrať? Podnikateľský účet, či osobný účet?

Prečítajte si tiež

V prvom rade odporúčame každému živnostníkovi zistiť informácie o tom, či používaním svojho osobného účtu na podnikanie neporušuje všeobecné obchodné podmienky banky, či podmienky uvedené v zmluve o bežnom účte. Za porušenie takýchto podmienok môže živnostníkovi hroziť napríklad zrušenie tohto účtu.

Pre lepšie rozhodovanie prinášame sumarizáciu výhod a nevýhod používania podnikateľského, či osobného účtu na podnikanie:

Prehľad výhod a nevýhod používania osobného vs. podnikateľského účtu na podnikanie u živnostníka
Bežný – osobný účet živnostníka Podnikateľský účet živnostníka
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
- živnostník zaplatí iba jeden poplatok, a to za vedenie bežného účtu (po splnení podmienok banky môže mať však aj poplatok odpustený) - nedostatočný prehľad o financiách používaných na podnikanie a súkromné účely, - pri výkone daňovej kontroly majú osoby vykonávajúce daňovú kontrolu prehľad aj o súkromných príjmoch, či výdavkoch, - možné navýšenie ceny za vedenie účtovníctva, ktorá sa môže stupňovať s väčším počtom pohybov na účte, - účtovník má prehľad o vašich súkromných pohyboch na účte, - nie je možné uplatniť celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov (ak si živnostník uplatňuje preukázateľné výdavky) - okamžitý prehľad o financiách používaných na podnikanie (oddelené od súkromných platieb), - pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov možnosť uplatniť si celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov, - na základe obratov môže banka ponúknuť živnostníkovi úverové produkty, ktoré mu môžu pomôcť v jeho podnikaní - živnostník zaplatí poplatok za vedenie účtu dvakrát (za vedenie bežného – osobného účtu, ako aj za vedenie podnikateľského účtu)

Viac informácií o účte živnostníka, jednotlivých výhodách a nevýhodách podrobnejšie, si môžete prečítať v článku Živnostník a účet v banke

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ukončenie živnosti v roku 2020 online

Niektorí živnostníci sa kvôli súčasnej ekonomickej situácii rozhodnú ukončiť svoje podnikanie. Návod na to, ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020 elektronicky.

Všeobecná (univerzálna) voľná živnosť

Tri zo štyroch strán vládnej koalície mali vo svojich programoch návrh na zavedenie univerzálnej voľnej živnosti. Aké zmeny prinesie, ak sa stane realitou?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk

Prerušenie živnosti v období aktuálnej epidémie koronavírusu môže byť pre živnostníkov racionálnym riešením. Návod ako prerušiť živnosť „krok za krokom“ online.

Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne - preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO

Ste živnostník alebo iná SZČO a zaplatili ste odvod do Sociálnej poisťovne vo vyššej sume, ako ste mali? Pozor, tento preplatok si nemôžete započítať s ďalšou povinnou platbou.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky