Musí mať živnostník (podnikateľský) účet?

Je živnostník povinný mať účet? Musí mať založený podnikateľský účet alebo mu stačí aj jeho osobný účet?

Je povinnosťou živnostníka mať (podnikateľský) účet?

V prvom rade je potrebné vedieť, že živnostníkovi či inej SZČO žiadne z ustanovení zákonov neprikazuje povinnosť mať účet, ako taký, avšak je obvykle štandardom, že podnikateľ používa pri svojom podnikaní okrem hotovosti aj bankový účet. Zároveň platí, že ak si živnostník založí aj účet na podnikanie, žiaden zo zákonov mu neprikazuje, že typ bankového účtu musí byť podnikateľský, a preto na podnikanie by mohol živnostník využívať aj svoj osobný účet (ak banka povoľuje takýto účet používať aj na podnikanie).

Upozornenie: Od roku 2020 už nemusíte oznamovať daňovému úradu svoje číslo účtu, na ktorom máte sústredené svoje príjmy zo živnosti. Viac informácií nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020

To, či je výhodné mať na podnikanie osobný alebo podnikateľský účet, popíšeme ďalej v článku.

Kedy môže nastať problém, ak živnostník nebude mať zriadený osobný alebo podnikateľský účet?

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov ustanovuje limit pre platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 5 000 €, v prípade, ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim hotovosti právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedenej informácie vyplýva, že v prípade ak živnostník bude prijímať platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €, táto platba musí byť vykonaná len bezhotovostne, t. j. napr. bankovým prevodom. V prípade platby bankovým prevodom sumy vyššej ako 5 000 € už nastáva povinnosť živnostníka mať, či už podnikateľský alebo osobný účet.

Ak sa živnostník rozhodne využívať účet, ktorý typ účtu vybrať? Podnikateľský účet, či osobný účet?

Prečítajte si tiež

V prvom rade odporúčame každému živnostníkovi zistiť informácie o tom, či používaním svojho osobného účtu na podnikanie neporušuje všeobecné obchodné podmienky banky, či podmienky uvedené v zmluve o bežnom účte. Za porušenie takýchto podmienok môže živnostníkovi hroziť napríklad zrušenie tohto účtu.

Pre lepšie rozhodovanie prinášame sumarizáciu výhod a nevýhod používania podnikateľského, či osobného účtu na podnikanie:

Prehľad výhod a nevýhod používania osobného vs. podnikateľského účtu na podnikanie u živnostníka
Bežný – osobný účet živnostníka Podnikateľský účet živnostníka
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
- živnostník zaplatí iba jeden poplatok, a to za vedenie bežného účtu (po splnení podmienok banky môže mať však aj poplatok odpustený) - nedostatočný prehľad o financiách používaných na podnikanie a súkromné účely, - pri výkone daňovej kontroly majú osoby vykonávajúce daňovú kontrolu prehľad aj o súkromných príjmoch, či výdavkoch, - možné navýšenie ceny za vedenie účtovníctva, ktorá sa môže stupňovať s väčším počtom pohybov na účte, - účtovník má prehľad o vašich súkromných pohyboch na účte, - nie je možné uplatniť celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov (ak si živnostník uplatňuje preukázateľné výdavky) - okamžitý prehľad o financiách používaných na podnikanie (oddelené od súkromných platieb), - pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov možnosť uplatniť si celú výšku bankových poplatkov do daňových výdavkov, - na základe obratov môže banka ponúknuť živnostníkovi úverové produkty, ktoré mu môžu pomôcť v jeho podnikaní - živnostník zaplatí poplatok za vedenie účtu dvakrát (za vedenie bežného – osobného účtu, ako aj za vedenie podnikateľského účtu)

Viac informácií o účte živnostníka, jednotlivých výhodách a nevýhodách podrobnejšie, si môžete prečítať v článku Živnostník a účet v banke

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľné živnosti od roku 2021

Vo februári 2021 bol aktualizovaný zoznam voľných živností. Ktoré činnosti doň patria a aké podmienky je potrebné splniť na ich prevádzkovanie?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021

Komu sa viac oplatí živnosť a komu s.r.o.? Aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní a aké zmeny nastali od roku 2021?

Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2020

Kedy je SZČO, napr. živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aké sú lehoty na jeho podanie a zaplatenie dane, sadzby dane a aké sú možnosti uplatnenia výdavkov?

Založenie živnosti online v roku 2021

V článku nájdete obrázkový postup „krok za krokom“ na založenie živnosti elektronicky v roku 2021. Návod je určený pre fyzickú osobu, ale môžu ho použiť aj právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky