Inflácia stále rastie – ako sa zvýšila v marci 2022?

Inflácia v marci 2022 rástla dvojciferne. Okrem potravín, palív a energií sme si priplatili aj za služby. Ako sa vyvíja inflácia na Slovensku a ktoré položky dražejú najviac?

Hodnota inflácie v marci 2022 a jej vývoj

Ak dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek, ide o infláciu. Znamená to, že za jedno euro sa dá dnes kúpiť menej ako včera. Inými slovami, inflácia znižuje hodnotu meny v priebehu času. Jej rast pociťujú aj ľudia či podnikatelia na Slovensku.

Medziročná hodnota inflácie v marci 2022 vzrástla na 10,4 %. Medzimesačný aj medziročný rast cien pocítili slovenské domácnosti pri nákupe potravín, na pumpách, no vidieť ho bolo aj na účtoch za energie. Po februárovej úprave spotrebnej dane z tabakových výrobkov si taktiež priplatili fajčiari.

Celkový rast inflácie ovplyvnilo pokračujúce zvyšovanie cien potravín (medzimesačne o 1,8 %, medziročne o 12 %), v porovnaní s marcom 2021 sa to najviac dotklo chleba a obilnín, ďalej mlieka, syrov a vajec, a podobne ako v predošlých mesiacoch aj olejov a tukov. Vysoké čísla z posledných dvoch mesiacov za bývanie a energie (januárové zvýšenie regulovaných cien elektriny a plynu) podporilo marcové zvýšenie cien tepelnej energie a pevných palív. Infláciu naďalej podporoval aj rast cien pohonných hmôt.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
December 2021 Január 2022 Február 2022 Marec 2022
Medziročná inflácia 5,8 % 8,4 % 9,0 % 10,4 %
bývanie, energie a voda 4,2 % 12,6 % 13,2 % 14,4 %
potraviny 6,3 % 8,4 % 9,8 % 12,0 %
Medzimesačná inflácia 0,2 % 2,7 % 0,9 % 1,7 %
bývanie, energie a voda 0,2 % 6,1 % 0,7 % 1,1 %
potraviny 1,0 % 2,9 % 1,6 % 1,8 %

Medzimesačný vývoj - marec 2022 v porovnaní s februárom 2022

Tempo medzimesačného rastu cien sa po februárovom spomalení v marci opäť zdynamizovalo. Aktuálne rástli ceny v 11 spomedzi 12 hlavných zložiek (odborov) spotrebného koša, nezmenené zostali len ceny vo vzdelávaní. K medzimesačnému rastu prispeli predovšetkým potraviny a nealkoholické nápoje. Najviac sa počas marca hýbali ceny mäsa o 1,4 %, chleba a obilnín o 1,9 % a zeleniny o 4,4 %.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Článok pokračuje pod reklamou

Medzimesačný rast cien podporili aj naďalej rastúce ceny v odbore bývanie a energie, aj v tomto odbore rástli všetky položky. Dynamickejšie oproti februáru rástlo imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 1,5 %, z energií rástli hlavne ceny za tepelnú energiu o 2,4 %. Vyššie ceny sa udržali aj za údržbu a opravy obydlia.

K medzimesačnému rastu prispeli tiež vyššie ceny za tabak o 5,2 % vplyvom ďalšieho februárového zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov. V doprave pokračoval medzimesačný rast cien pohonných hmôt o 9 %. Rástli aj  ceny za rôzne druhy služieb. V marci sme si priplatili viac najmä za poštové služby (o 17,6 %) a finančné služby (o 7,5 %).

Medziročný vývoj - marec 2022 v porovnaní s marcom 2021

Medziročná hodnota inflácie v marci 2022 vzrástla na 10,4 %, pričom vo februári bola 9 %. K jej rastu prispeli vyššie ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností – potraviny a bývanie / energie - rástli dvojciferným tempom.

Ceny potravín boli medziročne vyššie o 12 %, najvýznamnejšie vzrástli ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov, vajec, olejov a tukov, ale tiež zelenina aj mäso. Z nealkoholických nápojov sme viac zaplatili za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy. Potraviny (vrátane nealkoholických nápojov) sú druhou najvýznamnejšou položkou vo výdavkoch slovenských domácností.

Prečítajte si tiež

Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností tvorí bývanie a energie, v marci rast cien dosiahol 14,4 %, pričom domácnosti si priplatili nielen za energie či nájomné, ale aj za služby. Pri energiách (elektrina a plyn) sa stále prejavuje vplyv úprav cien v rámci regulovaných sieťových odvetví z januára, v marci k tomu pribudol vplyv rastu cien tepelnej energie o 15,1 % aj za pevné palivá o 12,8 %. Pretrvávajúci rast cien stavebných materiálov v spotrebnom koši naďalej zvyšuje ceny imputovaného nájomného, v marci dosiahlo rast o 17,4 %, čo bola najvyššia hodnota v tomto roku.

Pohonné hmoty boli v marci medziročne drahšie o 27,9 %, zvýšenie zaznamenal aj tabak a  jednotlivé druhy alkoholických nápojov. Medziročný rast cien sa prejavuje aj pri cenách rôznych služieb. Od júla 2019 boli v marci prvýkrát upravené ceny za poštové služby, medziročne tak boli vyššie o 17,6 %. Spotrebitelia zaplatili viac napríklad za ambulantné služby o 6,3 %, finančné služby o 7,8 %, v kaderníckych a skrášľovacích salónoch o 11,1 %.

Dopad inflácie na podnikateľov

Rast cien vstupných materiálov, ako aj energií, sa výrazne dotýka aj podnikateľov. Inflácia sa prejavuje v ich cenotvorbe – napríklad firmy, ktoré predávajú dovážaný tovar od zahraničných dodávateľov, do svojich konečných cien premietajú niekoľkonásobne vyššie ceny za dopravu týchto výrobkov. Pri potravinových produktoch či nápojoch zasa výrobcovia zohľadňujú vyššie ceny energií či drahšie suroviny, ktoré sú na výrobu ich tovarov potrebné. Podnikateľov však do neistoty často dostáva aj nepredvídateľnosť cenových zmien u dodávateľov či nedostupnosť materiálu.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodcovská inflácia: čo to je a ako ovplyvňuje dôchodky?

Výšku dôchodku môže zvýšiť aj o desiatky eur. Čo v praxi dôchodcovská inflácia znamená, akým spôsobom zasahuje do výpočtu penzie a aký je jej vývoj?

Inflácia a platy: ako firmy zohľadnili krízu v mzdách zamestnancov?

Mnohí zamestnanci nemali zvýšený plat vôbec, a tam, kde mzdy rástli, boli pracovníci spokojní len výnimočne. Ktorí zamestnanci si prilepšili najviac a akým chybám sa pri zvyšovaní platu vyhnúť?

Koľko reťazce zarobili na inflácii? Čísla neodzrkadľujú tvrdenia politikov

Ako obchodné reťazce pretavili infláciu do svojich tržieb či marží? Ktoré spoločnosti zarobili najviac a čo je príčinou rozdielu v ziskových maržiach reťazcov na českom a slovenskom trhu?

Inflácia a vývoj cien na Slovensku vs EÚ: čo zapríčiňuje rozdiel?

Prečo v jednotlivých krajinách rastie inflácia a ceny iným tempom, keď čelíme rovnakým krízam? Štatistiky ovplyvňuje aj skresľuje niekoľko faktorov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky