EXIMBANKA SR spúšťa program „antikorona záruka“

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Pomôže podnikom majú záujem v bankách čerpať úver od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur.

V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. 

EXIMBANKA SR týmto zverejňuje výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR na zapojenie sa do finančného nástroja „antikorona záruka“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov podnikom.

Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka s odkladom splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a úrokovou sadbou maximálne vo výške 1,9 % p.a. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na internetovej stránke EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky