EXIMBANKA SR spúšťa program „antikorona záruka“

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Pomôže podnikom majú záujem v bankách čerpať úver od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur.

V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. 

EXIMBANKA SR týmto zverejňuje výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR na zapojenie sa do finančného nástroja „antikorona záruka“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov podnikom.

Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka s odkladom splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a úrokovou sadbou maximálne vo výške 1,9 % p.a. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na internetovej stránke EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti do 31.8.2020

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020.

Pracovné prostredie po pandémii: aké zmeny ho čakajú?

Pandémia ochorenia COVID-19 donútila firmy prijať rýchle zmeny zaužívaných spôsobov práce. Ktoré z nich pretrvajú a ako bude vyzerať naša práca a pracoviská?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky