EXIMBANKA SR spúšťa program „antikorona záruka“

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Pomôže podnikom majú záujem v bankách čerpať úver od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur.

V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom, ktoré majú záujem v bankách čerpať úver vo výške od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur. 

EXIMBANKA SR týmto zverejňuje výzvu pre banky so sídlom v SR alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR na zapojenie sa do finančného nástroja „antikorona záruka“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov podnikom.

Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka s odkladom splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a úrokovou sadbou maximálne vo výške 1,9 % p.a. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky banky alebo pobočky zahraničných bánk oprávnené poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na internetovej stránke EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

SIH antikorona úvery a zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Kedy musí byť podnikateľ žiadajúci o preklenovací úver z dôvodu koronakrízy zapísaný v registri partnerov verejného sektora a ako zaistiť zápis do tohto registra.

Podpora inovatívnych spoločností od SIH: konvertibilný úver do 800 tisíc eur

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19. Môžu získať podporu vo forme konvertibilného úveru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky