Prvá pomoc plus: januárové výkazy sú opravené

Chyba, ktorá sa objavila v januárových výkazoch Prvej pomoci je odstránená. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nové výkazy. Čo robiť, ak ste už výkazy poslali?

Vo výkazoch prvej pomoci za január sa objavila chyba – počítali totiž s neaktuálnou, minuloročnou, minimálnou mzdou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny výkazy upravilo a odstránilo nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A. Dnes, 24. februára 2021, tieto upravené výkazy zverejnilo.

Ministerstvo zároveň informuje, že žiadatelia, ktorí už využili výkazy za január zverejnené do 23.2.2021 (vrátane), môžu požiadať od 24.2.2021 o opravu vyplnením a zaslaním príslušného výkazu.

Kde nájdete upravený výkaz prvej pomoci za január?

Upravený výkaz pre opatrenia 1 a 3A za mesiac január 2021 je už implementovaný Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, a teda dostupný pre žiadateľov na stránke  www.pomahameludom.sk. Technická náročnosť úpravy si vyžiadala adekvátny čas.

Koho sa vynovený výkaz týka?

Úprava výkazov sa týka časti zamestnancov s priemerným hodinovým zárobkom nižším ako 4,4750 eur. Zamestnávatelia, ktorí uviedli vo výkaze za január najmenej jedného takéhoto zamestnanca, môžu do konca marca 2021 vyplniť a poslať opravené výkazy. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozdiel doplatí.

Zároveň žiadateľom o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ dáva MPSVR SR do pozornosti, že žiadosti a výkazy za mesiace november a december 2020 môžu podávať do 28. februára 2021. Podrobný manuál k vyplneniu formulára žiadosti či výkazu nájdu na spomínanej stránke www.pomahameludom.sk pri každom opatrení.

Čo sa v balíku Prvá pomoc od februára zmenilo, sme zhrnuli v článku Prvá pomoc ++ má pomôcť zamestnávateľom aj SZČO: čo sa mení? A na akú sumu majú po novom nárok SZČO, si jednoducho vypočítate v našej „korona“ kalkulačke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Antikorona záruka od EXIMBANKY: zmena v nároku na odpustenie poplatku

Slovenskí podnikatelia budú mať lepší prístup k Antikorona zárukám EXIMBANKY SR vďaka zlepšeným podmienkam na odpustenie poplatku za záruku. Koho sa novinka týka?

Pandemická PN a OČR bude v apríli vyššia: čo všetko sa mení?

Parlament schválil zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného. Ďalšie zmeny nastanú aj pri štandardnej PN-ke a v priznávaní tzv. covidových príplatkov.

Sociálne podniky a koronavírus

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky v súvislosti so šírením COVID-19?

Prvá pomoc ++ a príspevky za február: zamestnávatelia už môžu podávať žiadosti

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky. Aké sú podmienky na získanie 100 % celkovej ceny práce a do kedy je potrebné žiadosť podať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky