Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj v roku 2024

Prehľad poskytovania príspevku za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorí odišli pred vojnovým konfliktom. Kto a na akú výšku príspevku má nárok v roku 2024?

Aktualizácia k 8.7.2024: Od 1.7.2024 platia vo vyplácaní príspevku nové pravidlá, na základe zákona č. 144/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002Z. z. o azyle a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. 

Od 1. júla 2024 sa príspevok poskytne len za ubytovanie odídenca počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky.

Po tejto dobe iba za ubytovanie zraniteľných osôb, ktorými sú:

 • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
 • osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
 • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do 5 rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa do 5 rokov veku osoby podľa predchádzajúceho bodu.

Na príspevok za ubytovanie má nárok:

 • osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi (príspevok za ubytovanie sa im poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca /od 390 do 900 eur v závislosti od počtu obytných miestností/);
 • právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje (podmienkou je, že nepodniká v oblasti ubytovacích služieb);
 • obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo či prostredníctvom rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje.

Príspevok za ubytovanie sa im poskytuje vo výške 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

Právnické osoby podnikajúce v oblasti ubytovacích služieb od 1. júla 2024 už nemajú nárok na príspevok za ubytovanie odídencov.

Aktualizácia k 23.2.2024: Vláda schválila, že od 1.3.2024 dostanú ubytovatelia odídencov z Ukrajiny nižšie príspevky. V prípade majiteľov rodinných domov a bytov bude suma jednotná bez ohľadu na vek, a to 5 eur na nocV nadväznosti na úpravu výšky príspevku za ubytovanie odídenca za jednu noc ubytovania sa upravuje pomerne aj súhrnná suma príspevkov poskytovaná v závislosti na počte obytných miestností nehnuteľnosti poskytnutej na ubytovanie odídencom. A to nasledovne:

 • za jednu miestnosť 390 eur (pôvodne 710 eur),
 • za dve miestnosti 540 eur (pôvodne 1 080 eur),
 • za tri miestnosti 720 eur (pôvodne 1 430 eur),
 • za štyri a viac miestností 900 eur (pôvodne 1 790 eur).

Čo sa týka poskytovateľov ubytovania na základe osobitného predpisu, teda napríklad majiteľov penziónov či hotelov, aj tu sa suma zjednotí, a to na 6 eur za noc.

Za február bude vyplatený príspevok v pôvodnej výške.

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine v roku 2022 vtedajšia vláda schválila poskytovanie príspevkov pre fyzické aj právnické osoby, ktoré ubytujú odídencov z Ukrajiny, či už vo svojich bytoch, alebo v ubytovniach, penziónoch a hoteloch. Suma príspevku sa niekoľkokrát menila z dôvodu vyšších nákladov pre zdražovanie energií, a taktiež sa predlžovalo poskytovanie dotácie. Naposledy bola stanovená účinnosť do konca roka 2023, vláda SR však schválila 6.12.2023 na svojom rokovaní zmeny.

Príspevok sa bude poskytovať aj od 1.1.2024

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa bude poskytovať aj v roku 2024. Do 31.12.2023 sa poskytujú príspevky vo výške stanovenej predpisom účinným od 1.6.2023, od nového roka budú platiť nové sumy, ktoré sa ubytovateľom budú vyplácať za ubytovanie poskytnuté najdlhšie do 31.3.2024.

Výška príspevku za ubytovanie do 31.12.2023

Podľa nariadenia účinného od 1.6.2023 dostávajú fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom v ubytovacom zariadení (podnikatelia), príspevok:

 • maximálne vo výške 24,20 eur/jedna noc ubytovania odídenca – fyzickej osoby staršej ako 15 rokov,
 • maximálne vo výške 12,10 eur/jedna noc ubytovania odídenca – fyzickej osoby mladšej ako 15 rokov.

Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie vo svojom byte/dome (nepodnikatelia), za ubytovanie odídencov dostávajú:

 • maximálne 12 eur/jedna noc ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov,
 • maximálne 6 eur/jedna noc ubytovania odídenca mladšieho ako 15 rokov.

Výška príspevku za ubytovanie od 1.1.2024

Od nového roka sa sumy príspevkov budú meniť len pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v ubytovacom zariadení, teda podnikateľom. Jeho výška sa zjednotí so sumou poskytovanou fyzickým osobám – nepodnikateľom, teda klesne o polovicu.

Ako sa uvádza v tlačovej správe ministerstva dopravy, v súčasnosti viac ako tretinu zo všetkých poskytovateľov ubytovania tvoria ubytovne. V nich možno nájsť ubytovanie aj od 4 eur za noc. „Zároveň dáta ukazujú, že až 83 % ubytovaných sú dospelí ľudia, čo znamená, že zraniteľné skupiny už bývajú v trvalejších formách ubytovania, a preto môžeme tento príspevok znížiť,“ vyjadril sa minister dopravy Jozef Ráž.

Od 1.1.2024 tak ubytovatelia – podnikatelia od štátu dostanú:

 • maximálne 12 eur/jedna noc ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov,
 • maximálne 6 eur/jedna noc ubytovania odídenca mladšieho ako 15 rokov.

Predkladať žiadosti bude možné po skončení obdobia, za ktorý sa poskytuje, teda od apríla do júna budúceho roka. Aj v tomto prípade sa bude príspevok vyplácať na základe štandardných zmlúv.

Zmluva o ubytovaní odídenca

Zmluva o ubytovaní odídenca sa vypĺňa, podpisuje a predkladá ministerstvu elektronicky, formulár možno nájsť na slovensko.sk.

Na strane č. 1 sa vypĺňa obchodné meno podľa obchodného/živnostenského registra, sídlo uvedené v príslušnom registri (nie sídlo prevádzky), registrácia (súd/oddiel/vložka) a na poslednej strane vypĺňajú mesto, dátum podpisu, meno a priezvisko, kto zmluvu podpisuje. Ak zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné spolu so zmluvou doložiť splnomocnenie.

Všetky potrebné informácie k vyplneniu zmluvy aj zaslaniu žiadosti možno nájsť na stránke ministerstva dopravy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Vláda schválila zvýšenie príspevkov za ubytovanie odídencov a predĺžila aj obdobie ich poskytovania. Ako sa menia sumy, dokedy o príspevok možno žiadať a ako je to v prípade podnikateľov?

Zdaňovanie príjmov Ukrajincov na Slovensku

Aké sú daňové podmienky pre pobyt Ukrajincov na Slovensku? Ako by mali platiť dane z príjmov ukrajinskí podnikatelia podľa súčasnej legislatívy?

Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky