Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Vláda schválila zvýšenie príspevkov za ubytovanie odídencov a predĺžila aj obdobie ich poskytovania. Ako sa menia sumy, dokedy o príspevok možno žiadať a ako je to v prípade podnikateľov?

Aktualizácia k 23.2.2023: Vláda SR schválila aj predĺženie poskytovania príspevkov za ubytovanie odídencov v prípade podnikateľov (hotely, penzióny a podobne), a to do 31.5.2023. Aj v tomto prípade zostávajú sumy príspevkov nezmenené.

Aktualizácia k 15.2.2023: Vláda SR schválila predĺženie poskytovania príspevkov za ubytovanie odídencov, a to do 31.5.2023. Sumy príspevkov ostávajú nezmenené.

Aktualizácia k 06.12.2022: Vláda SR schválila zvýšenie súm príspevkov poskytovaných za ubytovanie odídenca, a to z dôvodu vyšších nákladov v súvislosti so zdražovaním energií. Po novom dostanú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v ubytovacom zariadení na základe živnostenského oprávnenia, príspevok zvýšený koeficientom 1,1. Príspevok bude poskytovaný vo výške:

  • nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, zvýšenej spomínaným koeficientom, maximálne však 24,20 eur za noc ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov,
  • nákladov za lôžko, vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, zvýšenej o daný koeficient, maximálne však 12,10 eur za noc ubytovania odídenca, ktorý ešte nedovŕšil 15 rokov.

Zmeny sa teda dotknú majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní. Oproti úprave, ktorú vláda schválila koncom septembra, už nepôjde o priemernú dennú cenu za lôžko vykázanú v roku 2021, ale preplácať sa bude až do výšky skutočných nákladov v roku 2021, valorizovaných o energetický príplatok. 

Ubytovatelia, ktorí poskytli odídencom ubytovanie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022 a nepožiadali o príspevok za ubytovanie podľa predpisu účinného v čase poskytnutia ubytovania odídencovi, dostanú príspevok vo výške:

  • nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie maximálne vo výške 22 eur za jednu noc ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov,
  • nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie maximálne vo výške 11 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ktorý nedovŕšil 15 rokov.

Príspevok bude ubytovateľom poskytovaný najdlhšie do 28.2.2023.

Nariadenie vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca umožňovalo poskytnutie tohto príspevku najdlhšie do 30.9.2022. Avšak, vzhľadom na to, že vojnový konflikt na Ukrajine stále pretrváva, vláda schválila predĺženie doby poskytovania tohto príspevku aj zvýšenie súm. Zatiaľ však len pre nepodnikateľov, teda fyzické osoby, ktoré ubytovanie odídencom ponúkli vo svojej nehnuteľnosti.

Vyššie sumy za poskytnutie ubytovania odídencom od 1.10.2022 pre nepodnikateľov

Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje ubytovateľom za každú noc, a to v osobitnej výške pre osobu staršiu ako 15 rokov a pre dieťa do 15 rokov. Keďže sa zvyšujú ceny tovarov a služieb, zvyšujú sa aj výdavky spojené s ubytovaním odídencov. Zároveň má ísť aj o motiváciu pre osoby, ktoré takéto ubytovanie poskytujú, pretože štát nemá pre odídencov z Ukrajiny dostatočné ubytovacie kapacity. „Táto forma je výhodná tak z hľadiska štátu, ako aj z hľadiska integrácie odídencov,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

Nová výška príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom je v prípade ubytovateľov – nepodnikateľov nasledovná:

  • za dospelú osobu z 8 eur na 10 eur za noc,
  • za osobu mladšiu ako 15 rokov z 4 eur na 5 eur za noc.

Taktiež sa zvyšujú maximálne súhrnné sumy príspevkov za poskytnutie ubytovania odídencom za kalendárny mesiac. Súvisia s počtom obytných miestností v danej nehnuteľnosti:

  • za ubytovanie v nehnuteľnosti s jednou obytnou miestnosťou sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 570 eur na 710 eur,
  • za ubytovanie v nehnuteľnosti s dvomi obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 860 eur na 1 080 eur,
  • za ubytovanie v nehnuteľnosti s tromi obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 1 140 eur na 1 430 eur,
  • za ubytovanie v nehnuteľnosti s štyrmi a viac obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 1 430 eur na 1 790 eur.

Aby mohol ubytovateľ žiadať o tento príspevok, musí uzavrieť s odídencom zmluvu. Tú musí do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca predložiť obci. K nej treba priložiť aj výkaz o počte nocí, počas ktorých poskytol utečencom ubytovanie. Čo má zmluva obsahovať a ďalšie podrobnosti približujeme v článku Príspevok za poskytovanie ubytovania odídencom: podmienky a postup žiadania.

Predĺženie doby poskytovania príspevku až do konca februára 2023

Na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu sa predlžuje doba poskytovania príspevku - príspevok ubytovatelia dostanú za ubytovanie odídenca poskytnuté do 28.2.2023.

Zvýšené sumy príspevkov sa však nebudú týkať obdobia poskytnutia ubytovania do konca septembra. To znamená, že príspevky, ktoré si budú oprávnené osoby účtovať v októbri 2022 za predchádzajúci mesiac, budú poskytované ešte podľa znenia účinného do 30.9.2022.

Podnikatelia musia na úpravu legislatívy ešte čakať

Avizované zmeny platia len pre fyzické osoby, ktoré odídencov ubytujú vo svojej nehnuteľnosti (byte, dome). Avšak podnikatelia, ktorí ich ubytujú bezodplatne napríklad v hoteli či penzióne, ktorý prevádzkujú, musia na zmenu v legislatíve ešte počkať. „Predpokladáme, že príspevky za ubytovanie odídencov pre podnikateľov budú zachované rovnako ako je to pri súkromných ubytovateľoch. Je však ešte potrebné doladiť legislatívne otázky a následne musí nové nariadenie schváliť vláda,“ uviedol pre Podnikajte.sk Martin Petro z Odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom sa totiž riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

M. Petro zároveň uvádza, že predbežne počítajú so zachovaním príspevku 22 eur/noc za osobu staršiu ako 15 rokov a 11 eur/noc za dieťa do 15 rokov. Príspevok v rovnakej výške sa podnikateľom poskytuje od 1.7.2022 a možno oň zatiaľ žiadať za obdobie ubytovania do 30.9.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj v roku 2024

Vláda SR v stredu 6.12.2023 schválila predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorí odišli pred vojnovým konfliktom. Ako sa menia sumy?

Zdaňovanie príjmov Ukrajincov na Slovensku

Aké sú daňové podmienky pre pobyt Ukrajincov na Slovensku? Ako by mali platiť dane z príjmov ukrajinskí podnikatelia podľa súčasnej legislatívy?

Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky