Preplatenie testovania zamestnancov: podávanie žiadostí je spustené

Akým spôsobom možno požiadať o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov a aký režim na pracoviskách platí od februára?

Aktualizované

Firmy už môžu požiadať o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov. Žiadosti je možné podávať elektronicky cez portál verejnej správy www.schranka.slovensko.sk. Rezort hospodárstva v záujme zníženia administratívnej záťaže a čo najplynulejšieho vybavovania žiadostí odporúča firmám podať jednu spoločnú žiadosť za mesiace december a január.

Na preplatenie nákladov na testovanie treba mať elektronickú schránku a eID 

Nakoľko žiadosť o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov je možné podať len elektronicky a len cez ústredný portál verejnej správy, Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke informovalo, že ak firma nemá elektronickú schránku, tak si ju musí zriadiť. Bez toho totiž nie je možné zadať z jej strany požiadavku na úhradu testovania firiem. Vyplnený formulár potom musí podpísať autorizovaná osoba (štatutár) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om). Ak nemá eID alebo nemá aktivovanú eID, môže na podpisovanie splnomocniť inú osobu vo firme, ktorá má aktivovanú eID. Splnomocnenie je potrebné nastaviť v rámci elektronickej schránky. 

V akej výške bude výška kompenzácie za testovanie zamestnancov?

Za december sa bude preplácať za jeden test 5 eur, za január  je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého zamestnanca. Ministerstvo hospodárstva odhaduje náklady na preplatenie povinného testovania zamestnancov spolu za mesiace december a január na približne 60 mil. eur. O túto sumu rezort už požiadal aj ministerstvo financií.

Čo je obsahom elektronického formulára?

MH SR informuje, že v žiadosti o refundáciu sa uvádzajú identifikačné údaje firmy a údaje o:

  • počte všetkých zamestnancov,
  • aktuálnom počte plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • počte vykonaných testovaní plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • celkovej výške nákladov, ktoré firma žiada preplatiť.

Prílohy sa k žiadosti neprikladajú. Pri podávaní žiadosti v rámci formulára na jeho konci firma vyhlasuje, že disponuje príslušnou dokumentáciou na preukázanie oprávnenosti preplatenia nákladov a že na základe žiadosti MH SR ju predloží. 

Ako správne vyplniť polia vo formulári?

Počet všetkých zamestnancov má byť uvedený k 31.12.2021

Pod aktuálny počtom plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie počet zamestnancov, ktorí sa museli testovať počas režimu OTP. Údaje je potrebné uvádzať k dňu podania žiadosti. MH SR odporúča uviesť spriemerovaný počet za všetky mesiace, nakoľko sa mohlo v priebehu testovania stať, že zamestnanec sa dal zaočkovať, alebo prekonal COVID-19, atď.

Pod počtom vykonaných testovaní plne nezaočkovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie počet testovaní za obdobie 27. 11. 2021 – 31. 1. 2022 (v zmysle vyhlášky ÚVZ SR – 1x za 7 dní). Údaje je potrebné uvádzať k 31. 01. 2022.

V časti, kde firma žiada o preplatenie nákladov na testovanie vo výške je potrebné uviesť vypočítanú sumu. Za časť mesiaca november a celý december 2021 je to 6 eur (5+1) za jedno testovanie zamestnanca, ktorý nie je očkovaný a neprekonal COVID-19, vykonané 1-krát týždenne a za mesiac január 2022 je to 5 eur (4+1) za jedno testovanie zamestnanca, ktorý nie je očkovaný a neprekonal COVID-19, vykonané 1-krát týždenne.

Storno a oprava žiadosti

V prípade nesprávne podanej žiadosti, z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné zaslať na MH SR elektronicky, prostredníctvom všeobecnej agendy slovensko.sk, žiadosť o storno podanej žiadosti, kde žiadateľ uvedie:

  • názov a IČO zamestnávateľa / žiadateľa,
  • kontaktnú e-mailovú adresu,
  • výšku požadovaných finančných nákladov,
  • presný dôvod žiadosti o storno, resp. presný dôvod nesprávnych údajov v žiadosti (ak ide o zlý účet, informáciu o pôvodnom účte a informáciu o novom účte, ak ide o zlý výpočet, informáciu o tom, kde a prečo došlo k akej chybe pri výpočte). 

Po doručení storna žiadosti na MH SR prostredníctvom slovensko.sk, (o čom žiadateľovi príde potvrdenie o doručení) si žiadateľ môže podať novú žiadosť.

Žiadať o preplatenie nákladov netreba hneď, spracovať žiadosti bude náročné

MH SR očakáva desiatky tisíc žiadostí, čo bude náročné na spracovanie. Ministerstvo preto prosí podnikateľov o trpezlivosť a súčinnosť, nie je nutné podať žiadosť hneď v prvých hodinách a dňoch po spustení systému. MH SR ubezpečuje, že bude dostatok času na podanie žiadosti o preplatenie nákladov na testovanie. Zároveň upozorňuje, že ministerstvo nebude zasielať informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť. 

Režim OTP na pracovisku mal platiť aj vo februári, vláda toto nariadenie zrušila

Opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (režim OTP) malo pôvodne trvať aj vo februári 2022. O tom, či a ako bude štát preplácať náklady na testovanie pracovníkov aj za toto obdobie, rokovala v stredu 2.2.2022 vláda. Ako informovalo MH SR, po jeho skončení by mali byť uzavreté všetky otázky k tejto problematike.

Vláda napokon schválila návrh ministra zdravotníctva na zrušenie vyhlášky vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021. To znamená, že od 5.2.2022 neplatí podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o jeho prekonaní, či potvrdením o negatívnom výsledku testu / vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa.

Úrad verejného zdravotníctva SR však odporúča, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali. Zamestnávateľov i zamestnancov zároveň žiada, aby na pracovisku naďalej dodržiavali stále platné protiepidemické opatrenia, napríklad dôsledné nosenie respirátora.  

V súvislosti so zavedením vstupu na pracovisko len v režime OTP sú dôležité aj daňové otázky týkajúce sa testovania zamestnancov, predovšetkým u zamestnávateľov. Čo treba vedieť, približujeme v článku Výdavky na testovanie zamestnancov a ich zdaňovanie.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky