Registre ochranných známok

Registre ochranných známok a prehľad možností získania informácií o ochranných známkach v národnom aj medzinárodnom meradle.

Databáza ochranných známok registrovaných slovenským Úradom priemyselného vlastníctva. Úrad sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne druhy národných aj zahraničných databáz. Databázy obsahujú denne aktualizované údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom.Viac informácií nájdete tu.

Podnikatelia v Európskej únii si v závislosti od špecifík svojho podnikania (lokálne, regionálne, národné, medzinárodné či globálne) môžu vybrať, ktorý systém ochrany ich ochrannej známky je pre ne najvhodnejší, môžu si vybrať registráciu a ochranu známky na národnej, medzinárodnej alebo regionálnej úrovni, napr. v rámci celého Európskeho spoločenstva. Tieto systémy je možné navzájom podľa potreby kombinovať alebo dopĺňať. Firmy majú možnosť prezerať si údaje o rôznych ochranných známkach na internetových stránkach príslušných známkových úradov. Pritom však narazia na rôzne prostredie, jazyky a dokonca potrebu platiť za takúto službu. Tu je miesto pre TMview. Ako prvý vyhľadávací nástroj poskytuje údaje o ochranných známkach zo všetkých participujúcich úradov bezplatne v jednom prostredí. Informácie zobrazuje vo všetkých jazykoch participujúcich úradov. Viac informácií.

Svetová organizácia duševného vlastníctva má svoje vyhľadávanie dostupné tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky