Registre ochranných známok

Registre ochranných známok a prehľad možností získania informácií o ochranných známkach v národnom aj medzinárodnom meradle.

Databáza ochranných známok registrovaných slovenským Úradom priemyselného vlastníctva. Úrad sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne druhy národných aj zahraničných databáz. Databázy obsahujú denne aktualizované údaje z registrov predmetov priemyselného vlastníctva vedených úradom.Viac informácií nájdete tu.

Podnikatelia v Európskej únii si v závislosti od špecifík svojho podnikania (lokálne, regionálne, národné, medzinárodné či globálne) môžu vybrať, ktorý systém ochrany ich ochrannej známky je pre ne najvhodnejší, môžu si vybrať registráciu a ochranu známky na národnej, medzinárodnej alebo regionálnej úrovni, napr. v rámci celého Európskeho spoločenstva. Tieto systémy je možné navzájom podľa potreby kombinovať alebo dopĺňať. Firmy majú možnosť prezerať si údaje o rôznych ochranných známkach na internetových stránkach príslušných známkových úradov. Pritom však narazia na rôzne prostredie, jazyky a dokonca potrebu platiť za takúto službu. Tu je miesto pre TMview. Ako prvý vyhľadávací nástroj poskytuje údaje o ochranných známkach zo všetkých participujúcich úradov bezplatne v jednom prostredí. Informácie zobrazuje vo všetkých jazykoch participujúcich úradov. Viac informácií.

Svetová organizácia duševného vlastníctva má svoje vyhľadávanie dostupné tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ochrániť duševné vlastníctvo a na čo si dávať pozor

Duševné vlastníctvo má hodnotu, ktorú je možné kvantifikovať a preto je potrebné chrániť ho pred odcudzením alebo zneužitím. Prinášame praktické rady, ako sa pri ochrane duševného vlastníctva nenechať dobehnúť.

Retail preferuje úspešné značky

Kúpa a vlastníctvo produktu drahej značky sa stáva (u niektorých ľudí) záležitosťou spoločenského postavenia a prestíže. Logá úspešných značiek sa využívajú ako účinný marketingový nástroj a prostredníctvom franchisingu sa stávajú sami produktom, ktorý má svoju hodnotu.

Licencie Creative Commons a ich použitie na Slovensku

Prehľad dôležitých informácií o licenciách Creative Commons a možnostiach ich použitia v prostredí slovenského internetu. Aké riziká podnikateľovi hrozia ak používa bezplatné fotky, či iné autorské diela?

Autorské práva a licencie - v akých situáciách a prečo sa nimi zaoberať?

Pri mnohých vzťahoch s dodávateľmi, odberateľmi alebo vlastnými zamestnancami by mal podnikateľ venovať pozornosť autorským právam a licenciám. Prečo je táto problematika dôležitá a kedy sa ňou v praxi zaoberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky