Registre patentového úradu

Informácie o databázach a registroch ochranných známok a iných foriem priemyselného vlastníctva. Ide o registre priemyselného vlastníctva v SR, ako aj v zahraničí.

Úrad priemyselného vlastníctva sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne typy národných aj zahraničných databáz. Vyhľadávať možno v:

  • registri ochranných známok,
  • registri patentov,
  • registri dizajnov,
  • registri európskych patentov.

Údaje o medzinárodných prihláškach ochranných známok a designáciách, ktoré prijal Medzinárodný úrad v Ženeve, ale ktoré ešte nie sú zapísané v medzinárodnom registri známok, nájdete v Madrid Express Database (WIPO).


Databáza ochranných známok Spoločenstva s účinkom na celom území Európskej únie, resp. Európskeho spoločenstva - CTM-Online (OHIM).


Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databázy ochranných známok umožňuje vyhľadávať v databáze českých národných známok, v databáze medzinárodných ochranných známok platných v ČR, v zozname všeobecne známych ochranných známok a v zozname českých známok vyhlásených za chýrne.

Viac informácií z tejto oblasti nájdete na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR: http://www.indprop.gov.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ochrániť duševné vlastníctvo a na čo si dávať pozor

Duševné vlastníctvo má hodnotu, ktorú je možné kvantifikovať a preto je potrebné chrániť ho pred odcudzením alebo zneužitím. Prinášame praktické rady, ako sa pri ochrane duševného vlastníctva nenechať dobehnúť.

Retail preferuje úspešné značky

Kúpa a vlastníctvo produktu drahej značky sa stáva (u niektorých ľudí) záležitosťou spoločenského postavenia a prestíže. Logá úspešných značiek sa využívajú ako účinný marketingový nástroj a prostredníctvom franchisingu sa stávajú sami produktom, ktorý má svoju hodnotu.

Licencie Creative Commons a ich použitie na Slovensku

Prehľad dôležitých informácií o licenciách Creative Commons a možnostiach ich použitia v prostredí slovenského internetu. Aké riziká podnikateľovi hrozia ak používa bezplatné fotky, či iné autorské diela?

Autorské práva a licencie - v akých situáciách a prečo sa nimi zaoberať?

Pri mnohých vzťahoch s dodávateľmi, odberateľmi alebo vlastnými zamestnancami by mal podnikateľ venovať pozornosť autorským právam a licenciám. Prečo je táto problematika dôležitá a kedy sa ňou v praxi zaoberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky