Registre patentového úradu

Informácie o databázach a registroch ochranných známok a iných foriem priemyselného vlastníctva. Ide o registre priemyselného vlastníctva v SR, ako aj v zahraničí.

Úrad priemyselného vlastníctva sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne typy národných aj zahraničných databáz. Vyhľadávať možno v:

  • registri ochranných známok,
  • registri patentov,
  • registri dizajnov,
  • registri európskych patentov.

Údaje o medzinárodných prihláškach ochranných známok a designáciách, ktoré prijal Medzinárodný úrad v Ženeve, ale ktoré ešte nie sú zapísané v medzinárodnom registri známok, nájdete v Madrid Express Database (WIPO).


Databáza ochranných známok Spoločenstva s účinkom na celom území Európskej únie, resp. Európskeho spoločenstva - CTM-Online (OHIM).


Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databázy ochranných známok umožňuje vyhľadávať v databáze českých národných známok, v databáze medzinárodných ochranných známok platných v ČR, v zozname všeobecne známych ochranných známok a v zozname českých známok vyhlásených za chýrne.

Viac informácií z tejto oblasti nájdete na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR: http://www.indprop.gov.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?

Čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? Prezradia odborníci

Čo si možno chrániť ako duševné vlastníctvo? Koľko môžu stáť prihlášky ochranných známok či patentov? Podstatné informácie (nielen) pre podnikateľov prezradia 28.4.2022 odborníci na webinári.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky