Registre patentového úradu

Informácie o databázach a registroch ochranných známok a iných foriem priemyselného vlastníctva. Ide o registre priemyselného vlastníctva v SR, ako aj v zahraničí.

Úrad priemyselného vlastníctva sprístupňuje prostredníctvom svojej stránky rôzne typy národných aj zahraničných databáz. Vyhľadávať možno v:

  • registri ochranných známok,
  • registri patentov,
  • registri dizajnov,
  • registri európskych patentov.

Údaje o medzinárodných prihláškach ochranných známok a designáciách, ktoré prijal Medzinárodný úrad v Ženeve, ale ktoré ešte nie sú zapísané v medzinárodnom registri známok, nájdete v Madrid Express Database (WIPO).


Databáza ochranných známok Spoločenstva s účinkom na celom území Európskej únie, resp. Európskeho spoločenstva - CTM-Online (OHIM).


Úřad průmyslového vlastnictví Českej republiky - databázy ochranných známok umožňuje vyhľadávať v databáze českých národných známok, v databáze medzinárodných ochranných známok platných v ČR, v zozname všeobecne známych ochranných známok a v zozname českých známok vyhlásených za chýrne.

Viac informácií z tejto oblasti nájdete na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR: http://www.indprop.gov.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky