Cieľ môjho podnikania nie je získavanie peňazí

Podnikať začala od roku 1992 v oblasti služieb zameraných na starostlivosť o telo, redukciu telesnej hmotnosti, nemedikamentóznu terapiu obezity, kontrolu telesnej hmotnosti, rekondíciu, poradenstvo v oblasti životosprávy, výživové poradenstvo, prevenciu nadváhy, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu.

Dnes je kompliment® – Inštitút redukcie a prevencie nadváhy známou a hlavne uznávanou značkou, ktorá garantuje vysokú úroveň poskytovaných služieb. PhDr., Mgr. Katarína Skybová, ktorá je jeho zakladateľkou, od začiatku dôverovala svojmu podnikateľskému zámeru. Hoci cesta, ktorú musela prejsť, aby sa z malého štúdia štíhlej línie stal uznávaný Inštitút, nebola jednoduchá, aj tak na alternatívu, že jej projekt nebude neúspešný pripravená nebola a ani o tom nikdy neuvažovala.


Z učiteľky podnikateľka

Svoju profesionálnu kariéru začínala ako stredoškolská profesorka psychológie a odborných ošetrovateľských predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Má skončené dve vysoké školy – Filozofickú fakulta UK a Pedagogickú fakultu UK. Pri svojej práci sa často stretávala s pacientmi, u ktorých nadváha komplikovala priebeh ich ochorenia a ktorí sami nedokázali schudnúť. Nedarilo sa im to hlavne preto, že nemali dostatok vedomosti o fungovaní tela, jeho fyziológii, výžive, vhodnom pohybe a tiež preto, že nemalimožnosť využiť odborné služby a poradenstvo. Na Slovensku do roku 1992 neexistovala žiadna inštitúcia, ktorá by poskytovala ľuďom možnosť schudnúť a dosiahnuť ideálnu hmotnosť v ich prirodzenom sociálnom prostredí pod odborným zdravotníckym dohľadom.

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť pracovného pôsobenia v oblasti redukcie teda prišla celkom prirodzene. Vytvoriť metodiku redukcie hmotnosti a vypracovať účinný postup, ktorý pomôže ľuďomschudnúť a zlepšiť ich zdravotný stav a zvýši kvalitu ich života, bola výzva, ktorá ju lákala. „Pred rozhodnutímvenovať sa redukcii hmotnosti profesionálne som sa rozhodla urobiť si prieskum používaných metód v zahraničí. S podobným systémom práce, aký využívame dodnes som sa prvýkrát stretla v Rakúsku.Metodika našej práce je však jedinečná, priebežne sa vyvíja a zefektívňuje na základe získaných praktických skúseností a vyhodnocovania výsledkov interných výskumov v Inštitúte kompliment®“.

Sama proti všetkým

Finančné prostriedky na začatie podnikania získala z rôznych zdrojov. Časť z banky ako úver, investovala všetky domáce úspory, požičala si od známych a rodičov. Prvý rok podnikania bol stresujúci aj kvôli financiám. Jej zanietenie a presvedčenie o úspechu projektu vyvolávalo skôr pochybnosti okolia. Značnú nedôverumali aj pracovníci Živnostenského úradu, ktorí nevedeli, čimôžu amajú povoliť podnikanie v tejto oblasti. Nedokázali zadministrovať takúto žiadosť, pretože vtedajší živnostenský zákon so službami na redukciu hmotnosti nepočítal. Preto dostala povolenie na podnikanie dočasne, na jeden rok, s podmienkou, že klienti absolvujú vstupné a záverečné vyšetrenia vÚstave telovýchovného lekárstva v Bratislave, aby sa potvrdila účinnosť a zdravotná bezpečnosť metodiky programu kompliment®. V Ústave telovýchovného lekárstva sa rovnako nevedeli k takejto požiadavke postaviť, pretože sa dovtedy so žiadnou podobnou žiadosťou nestretli. Takže aj v tomto prípade išlo o pioniersku prácu. Nakoniec, po roku boli skompletizované všetky potrebné vyšetrenia, a k viac ako 100-stranovému elaborátu sa vyjadrili odborníci z Ministerstva zdravotníctva. Konečne dostala kladné stanovisko k aplikovaniu metodiky programu kompliment®. Aj keď v tom čase to bola nesmierne ťažká práca, dnes je vlastne rada, že má stanovisko odborných zdravotníckych inštitúcii, ktoré jednoznačne potvrdzujú účinnosť a zdravotnú bezpečnosť programu kompliment®. Teraz, s odstupom času má dojem, že skutočnosť, že bola nútená intenzívne presviedčať okolie o potrebe a význame projektu a sama stála proti všetkým, jej dávala silu a odvahuza každú cenu projekt zrealizovať.

Spokojné klientky – živá reklama

Prvými klientkami komplimentu® boli známe z jej okolia, ale napríklad aj pracovníčka banky, kde pani Skybová získala podnikateľský úver. Po dvoch až trochmesiacoch, keď výsledky redukcie boli jednoznačné a klientky schudli 8 až 14 kilogramov, bolo zrejmé, žemetodika funguje. Prvé schudnuté klientky sa stali živou reklamu a svojimi výsledkami presvedčili okolie, že program kompliment® je účinný. Postupne sa začal záujemo služby komplimentu® zvyšovať a úspechy nových klientov motivovali ďalších. Klientela sa rozširovala. Okrem žien, ktoré boli priekopníčkami, začali tieto služby využívať aj muži. Postupne sa vytváral komplexný know-how kompliment. Významným medzníkom bolo otvorenie pobočky kompliment® v Košiciach v roku 1998, otvorenie druhej pobočky kompliment® v Bratislave a predaj know-how kompliment® pre pobočky kompliment® v Trenčíne a v Žiline.

 

Kvalita a neustála práca

sú tie atribúty, vďaka ktorýmsi Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment® už mnoho rokov udržiava stabilnú pozíciu na trhu. „Nemenej dôležitá je samozrejme aj účinnosť produktu kompliment® pretože až 98% klientov dosiahne svoj osobný cieľ“, dopĺňa pani Skybová. „Samozrejmosťou je rešpektovanie, využívanie a uplatňovanie najnovších informácii a poznatkov o fungovaní ľudského tela a individuálnych osobitostí klienta, účasť na odborných sympóziách, spolupráca s renomovanými inštitúciami, dôsledný výber zamestnancov a ich permanentné vzdelávanie. To všetko zabezpečuje vysokú odbornú úroveň poskytovaných služieb. Takisto zrozumiteľný a pre klienta jasne definový systém práce a firemnej kultúry, úcta ku klientovi, úprimný záujem o potreby klienta, dôstojná komunikácia a dodržiavanie vysokého pracovného štandardu sú dôvody, ktoré tvoria dobrémeno komplimentu®“.

PhDr., Mgr.Katarína Skybová

zakladateľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, autorka mnohých odborných článkov a kníh Stále štíhla a Redukčná diéta. Spolupracuje s viacerými časopismi, zúčastňuje sa na projektoch a reláciách v televízii a rozhlase. Je vydatá, má dospelú dcéru. Jej podnikateľským mottom je: „Rob to, na čo máš predpoklady, čomu rozumieš a čo Ťa baví“.

„Veľmi ma hnevá, keď sa ľuďom ponúkajú neúčinné výrobky a produkty na chudnutie, bezohľadne sa podsúvajú klamlivé, zavádzajúce a populistické informácie o výžive a pohybe a kvôli finančným ziskom za každú cenu, sa beztrestne hazarduje s dôverou ľudí a ich zdravím. Podnikanie mi dáva možnosť realizovať moje plány a vízie v odbore, ktorý je, žiaľ, značne sprofanovaný. Umožňuje mi prinášať ľuďom pravdivé informácie o tom, ako rešpektovať základné princípy príjmu a výdaja energie a aktívne ovplyvňovať svoju telesnú hmotnosť a zdravie. Teší ma, keďmoja práca pomôže klientom zvýšiť kvalitu života a zlepšiť osobný body image. Práci venujem veľa času, nielen preto, že je to nevyhnutné, ale aj preto, žema baví a je zároveň mojim koníčkom. Samozrejme, že je aj zdrojom mojich príjmov“.

Zdroj: Magazín Úspešná podnikateľka, ktorý vychádza v rámci projektu na podporu podnikania žien REGIONFEMME – ženy – vzdelanie – podnikanie. Projekt bol vybraný a realizuje sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko a je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR. Vydavateľ: Združenie žien v podnikaní.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Jaroslava Wurll Kocanová z Ateliéru de Couture: Pri každej novej kolekcii podstupujem riziko straty zákazníka

Jaroslave Wurll Kocanovej sa v mladom veku podarilo presadiť vo svete módneho návrhárstva a dnes patrí medzi krajčírsku špičku. Jej rukopis je známy aj za hranicami Slovenska, o čom svedčí predaj na piatich kontinentoch sveta.

Aj oblečenie si zaslúži druhú šancu. Dáva mu ju NOSENE

Nosene nie je len obyčajný second hand. Šíri zero waste myšlienku, učí ľudí čo je to upcyklovanie a zároveň pomáha obetiam násilia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky