Cieľ môjho podnikania nie je získavanie peňazí

Podnikať začala od roku 1992 v oblasti služieb zameraných na starostlivosť o telo, redukciu telesnej hmotnosti, nemedikamentóznu terapiu obezity, kontrolu telesnej hmotnosti, rekondíciu, poradenstvo v oblasti životosprávy, výživové poradenstvo, prevenciu nadváhy, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu.

Dnes je kompliment® – Inštitút redukcie a prevencie nadváhy známou a hlavne uznávanou značkou, ktorá garantuje vysokú úroveň poskytovaných služieb. PhDr., Mgr. Katarína Skybová, ktorá je jeho zakladateľkou, od začiatku dôverovala svojmu podnikateľskému zámeru. Hoci cesta, ktorú musela prejsť, aby sa z malého štúdia štíhlej línie stal uznávaný Inštitút, nebola jednoduchá, aj tak na alternatívu, že jej projekt nebude neúspešný pripravená nebola a ani o tom nikdy neuvažovala.


Z učiteľky podnikateľka

Svoju profesionálnu kariéru začínala ako stredoškolská profesorka psychológie a odborných ošetrovateľských predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Má skončené dve vysoké školy – Filozofickú fakulta UK a Pedagogickú fakultu UK. Pri svojej práci sa často stretávala s pacientmi, u ktorých nadváha komplikovala priebeh ich ochorenia a ktorí sami nedokázali schudnúť. Nedarilo sa im to hlavne preto, že nemali dostatok vedomosti o fungovaní tela, jeho fyziológii, výžive, vhodnom pohybe a tiež preto, že nemalimožnosť využiť odborné služby a poradenstvo. Na Slovensku do roku 1992 neexistovala žiadna inštitúcia, ktorá by poskytovala ľuďom možnosť schudnúť a dosiahnuť ideálnu hmotnosť v ich prirodzenom sociálnom prostredí pod odborným zdravotníckym dohľadom.

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť pracovného pôsobenia v oblasti redukcie teda prišla celkom prirodzene. Vytvoriť metodiku redukcie hmotnosti a vypracovať účinný postup, ktorý pomôže ľuďomschudnúť a zlepšiť ich zdravotný stav a zvýši kvalitu ich života, bola výzva, ktorá ju lákala. „Pred rozhodnutímvenovať sa redukcii hmotnosti profesionálne som sa rozhodla urobiť si prieskum používaných metód v zahraničí. S podobným systémom práce, aký využívame dodnes som sa prvýkrát stretla v Rakúsku.Metodika našej práce je však jedinečná, priebežne sa vyvíja a zefektívňuje na základe získaných praktických skúseností a vyhodnocovania výsledkov interných výskumov v Inštitúte kompliment®“.

Sama proti všetkým

Finančné prostriedky na začatie podnikania získala z rôznych zdrojov. Časť z banky ako úver, investovala všetky domáce úspory, požičala si od známych a rodičov. Prvý rok podnikania bol stresujúci aj kvôli financiám. Jej zanietenie a presvedčenie o úspechu projektu vyvolávalo skôr pochybnosti okolia. Značnú nedôverumali aj pracovníci Živnostenského úradu, ktorí nevedeli, čimôžu amajú povoliť podnikanie v tejto oblasti. Nedokázali zadministrovať takúto žiadosť, pretože vtedajší živnostenský zákon so službami na redukciu hmotnosti nepočítal. Preto dostala povolenie na podnikanie dočasne, na jeden rok, s podmienkou, že klienti absolvujú vstupné a záverečné vyšetrenia vÚstave telovýchovného lekárstva v Bratislave, aby sa potvrdila účinnosť a zdravotná bezpečnosť metodiky programu kompliment®. V Ústave telovýchovného lekárstva sa rovnako nevedeli k takejto požiadavke postaviť, pretože sa dovtedy so žiadnou podobnou žiadosťou nestretli. Takže aj v tomto prípade išlo o pioniersku prácu. Nakoniec, po roku boli skompletizované všetky potrebné vyšetrenia, a k viac ako 100-stranovému elaborátu sa vyjadrili odborníci z Ministerstva zdravotníctva. Konečne dostala kladné stanovisko k aplikovaniu metodiky programu kompliment®. Aj keď v tom čase to bola nesmierne ťažká práca, dnes je vlastne rada, že má stanovisko odborných zdravotníckych inštitúcii, ktoré jednoznačne potvrdzujú účinnosť a zdravotnú bezpečnosť programu kompliment®. Teraz, s odstupom času má dojem, že skutočnosť, že bola nútená intenzívne presviedčať okolie o potrebe a význame projektu a sama stála proti všetkým, jej dávala silu a odvahuza každú cenu projekt zrealizovať.

Spokojné klientky – živá reklama

Prvými klientkami komplimentu® boli známe z jej okolia, ale napríklad aj pracovníčka banky, kde pani Skybová získala podnikateľský úver. Po dvoch až trochmesiacoch, keď výsledky redukcie boli jednoznačné a klientky schudli 8 až 14 kilogramov, bolo zrejmé, žemetodika funguje. Prvé schudnuté klientky sa stali živou reklamu a svojimi výsledkami presvedčili okolie, že program kompliment® je účinný. Postupne sa začal záujemo služby komplimentu® zvyšovať a úspechy nových klientov motivovali ďalších. Klientela sa rozširovala. Okrem žien, ktoré boli priekopníčkami, začali tieto služby využívať aj muži. Postupne sa vytváral komplexný know-how kompliment. Významným medzníkom bolo otvorenie pobočky kompliment® v Košiciach v roku 1998, otvorenie druhej pobočky kompliment® v Bratislave a predaj know-how kompliment® pre pobočky kompliment® v Trenčíne a v Žiline.

 

Kvalita a neustála práca

sú tie atribúty, vďaka ktorýmsi Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment® už mnoho rokov udržiava stabilnú pozíciu na trhu. „Nemenej dôležitá je samozrejme aj účinnosť produktu kompliment® pretože až 98% klientov dosiahne svoj osobný cieľ“, dopĺňa pani Skybová. „Samozrejmosťou je rešpektovanie, využívanie a uplatňovanie najnovších informácii a poznatkov o fungovaní ľudského tela a individuálnych osobitostí klienta, účasť na odborných sympóziách, spolupráca s renomovanými inštitúciami, dôsledný výber zamestnancov a ich permanentné vzdelávanie. To všetko zabezpečuje vysokú odbornú úroveň poskytovaných služieb. Takisto zrozumiteľný a pre klienta jasne definový systém práce a firemnej kultúry, úcta ku klientovi, úprimný záujem o potreby klienta, dôstojná komunikácia a dodržiavanie vysokého pracovného štandardu sú dôvody, ktoré tvoria dobrémeno komplimentu®“.

PhDr., Mgr.Katarína Skybová

zakladateľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, autorka mnohých odborných článkov a kníh Stále štíhla a Redukčná diéta. Spolupracuje s viacerými časopismi, zúčastňuje sa na projektoch a reláciách v televízii a rozhlase. Je vydatá, má dospelú dcéru. Jej podnikateľským mottom je: „Rob to, na čo máš predpoklady, čomu rozumieš a čo Ťa baví“.

„Veľmi ma hnevá, keď sa ľuďom ponúkajú neúčinné výrobky a produkty na chudnutie, bezohľadne sa podsúvajú klamlivé, zavádzajúce a populistické informácie o výžive a pohybe a kvôli finančným ziskom za každú cenu, sa beztrestne hazarduje s dôverou ľudí a ich zdravím. Podnikanie mi dáva možnosť realizovať moje plány a vízie v odbore, ktorý je, žiaľ, značne sprofanovaný. Umožňuje mi prinášať ľuďom pravdivé informácie o tom, ako rešpektovať základné princípy príjmu a výdaja energie a aktívne ovplyvňovať svoju telesnú hmotnosť a zdravie. Teší ma, keďmoja práca pomôže klientom zvýšiť kvalitu života a zlepšiť osobný body image. Práci venujem veľa času, nielen preto, že je to nevyhnutné, ale aj preto, žema baví a je zároveň mojim koníčkom. Samozrejme, že je aj zdrojom mojich príjmov“.

Zdroj: Magazín Úspešná podnikateľka, ktorý vychádza v rámci projektu na podporu podnikania žien REGIONFEMME – ženy – vzdelanie – podnikanie. Projekt bol vybraný a realizuje sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko a je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR. Vydavateľ: Združenie žien v podnikaní.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Michaela Otrusina (Maem Kids): Mama dvojičiek, ktorá popri práci podniká. Šije hniezda pre bábätká

Pred materskou dovolenkou sa jej krajčírske schopnosti rovnali nule. Dnes podniká popri zamestnaní, šije z vlastných certifikovaných látok a stíha vychovávať štvorročné dvojičky.

Igha Jarrah (MARKET sweet home): O predaji rozhodujú jogurty a dáždniky

Vo svojej predajni prespávala na pohovke, aby mohla ráno pokračovať v práci. Jej kúzelná prevádzka je plná lokálnych potravín. Zákazníci však občas chodia podľa toho, či vonku neprší.

Daniela Kováčová (PekaStroj): Zariaďujeme pekárne aj na kľúč

Ako mladá pekárka chodila po firmách a ponúkala rotačné pece. Dnes predáva pekárske linky za státisíce eur a zastupuje popredných zahraničných výrobcov.

Katalin Papp Vargha (CHOCOMAZE): Biznis je najsladší s gastronomickým Oscarom

Má iba 15 minút na to, aby z jednej dávky vyrobila čo najviac čokolády. Za jeden rok vyrobí aj 6 ton. Pri temperovaní musí dohliadať na správnu teplotu, inak je celá práca zbytočná.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky