Zmena v doručovaní dokumentov k spotrebnej dani od 12.12.2021

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (napr. rozhodnutí) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Ako ich bude posielať po novom?

Zákon o e-Governmente umožňuje finančnej správe duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (EÚD) v oblasti správy spotrebných daní len do konca tohto roka, a to aj prostredníctvom špecializovaného Portálu finančnej správy (PFS). Finančná správa sa ho rozhodla ukončiť už k 12. decembru 2021, čím bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca roka 2021.

Ako bude fungovať doručovanie elektronických úradných dokumentov od 1.1.2022?

Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk), nakoľko začne naplno fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a finančná správa bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní.

Aby mohli daňové subjekty prijímať EÚD do e-schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, je potrebné ju mať aktivovanú na doručovanie. Praktický návod, ako na to, približujeme v článku Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel.

Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány finančnej správy budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Ako sa zmení prístup k elektronickým službám na Portáli finančnej správy?

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane  aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napr. spis v elektronickej podobe.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov – zmeny od 1.12.2022

Elektronická komunikácia, pokles počtu spravovaných subjektov či menšia návštevnosť, viedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania kontaktných miest daňových úradov. K 1.12.2022 plánuje zmeny.

Výmena občianskeho preukazu čaká mnohých podnikateľov: platnosť certifikátov končí

Certifikáty pre e-podpis niektorým držiteľom občianskych preukazov skončia 31.12.2022. Je preto potrebné vybaviť si nové doklady. Koho sa to týka a ako postupovať?

Elektronické (online) faktúry

Používanie elektronických faktúr je dnes bežnou záležitosťou podnikateľov. Aké pravidlá sa vzťahujú na elektronické (online) faktúry a aké zmeny prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2022?

Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky