Zmena v doručovaní dokumentov k spotrebnej dani od 12.12.2021

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (napr. rozhodnutí) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Ako ich bude posielať po novom?

Zákon o e-Governmente umožňuje finančnej správe duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (EÚD) v oblasti správy spotrebných daní len do konca tohto roka, a to aj prostredníctvom špecializovaného Portálu finančnej správy (PFS). Finančná správa sa ho rozhodla ukončiť už k 12. decembru 2021, čím bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca roka 2021.

Ako bude fungovať doručovanie elektronických úradných dokumentov od 1.1.2022?

Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk), nakoľko začne naplno fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a finančná správa bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní.

Aby mohli daňové subjekty prijímať EÚD do e-schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, je potrebné ju mať aktivovanú na doručovanie. Praktický návod, ako na to, približujeme v článku Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel.

Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány finančnej správy budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Ako sa zmení prístup k elektronickým službám na Portáli finančnej správy?

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane  aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napr. spis v elektronickej podobe.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel

Finančná správa bude doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy za všetky druhy daní. Túto schránku však treba mať aktivovanú na doručovanie. Ako na to?

Registrácia bankových účtov s pomocou predvyplneného tlačiva od 15.11.2021

Platitelia DPH musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Pomôže im vzor tlačiva, ktorý bude doručený do ich schránok na portáli finančnej správy.

Zmeny v obchodnom registri: novinky v elektronických službách

Obchodný register a jeho elektronické služby si prechádzajú zmenami, podávanie návrhov bude rýchlejšie a jednoduchšie. Prvá fáza je už spustená – pozrite si prehľad noviniek.

Obojsmerná elektronická komunikácia s daňovým úradom od 1.1.2022

Finančná správa od 1. januára 2022 avizuje spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie, teda smerom k daňovým subjektom. Prebiehať však nebude cez portál finančnej správy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky