Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Európska komisia prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí s cieľom podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v Európskej únii. Stanovuje sa v ňom krátkodobá aj dlhodobá vízia na podporu obnovy Európy po pandémii COVID-19 a na zabezpečenie primeraných verejných príjmov v nadchádzajúcich rokoch. Cieľom je vytvoriť spravodlivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré môže podporiť udržateľný rast a dosiahnuť rast zamestnanosti v EÚ a zvýšiť našu otvorenú strategickú autonómiu. V oznámení sa zohľadňuje pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní skupiny G20/OECD o globálnej daňovej reforme.

Nový rámec zdaňovania podnikov

Komisia do roku 2023 predloží nový rámec zdaňovania podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu. „Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov" (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) poskytne EÚ jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmu právnických osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie práv na zdaňovanie medzi členské štáty. BEFIT zníži byrokraciu a náklady na dodržiavanie predpisov, minimalizuje možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam a podporí pracovné miesta a investície na jednotnom trhu. BEFIT takisto nahradí prerokúvaný návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude stiahnutý. Komisia začne širšie úvahy o budúcnosti zdaňovania v EÚ, ktoré vyvrcholia v roku 2022 sympóziom o daniach „Daňový mix EÚ na ceste do roku 2050“.

Zverejňovanie efektívnych daňových sadzieb a riešenie zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní

V oznámení sa vymedzuje daňový program na nasledujúce dva roky s opatreniami, ktoré podporujú produktívne investície a podnikanie, lepšie chránia vnútroštátne príjmy a podporujú ekologickú a digitálnu transformáciu. Oznámenie pritom vychádza z ambiciózneho plánu stanoveného v akčnom pláne v oblasti daní, ktorý Komisia predložila minulé leto. Opatrenia budú zahŕňať:

  • zabezpečenie väčšej verejnej transparentnosti – navrhuje sa, aby niektoré veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ zverejňovali svoje efektívne daňové sadzby. Zneužívanie schránkových spoločností sa bude riešiť aj prostredníctvom nových opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;
  • podpora obnovy prostredníctvom riešenia zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických osôb v súčasnom systéme zdaňovania právnických osôb, ktoré zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností oproti kapitálovému financovaniu. Cieľom tohto návrhu bude motivovať spoločnosti, aby svoje činnosti financovali prostredníctvom vlastného imania, a nie aby sa zadlžovali.

Opatrenie prínosné najmä pre MSP – prenos daňových strát

Komisia prijala odporúčanie o domácom zaobchádzaní so stratami. V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby podnikom umožnili prenos daňových strát aspoň do predchádzajúceho fiškálneho roka. Z toho budú mať prospech podniky, ktoré boli v rokoch pred pandémiou ziskové, čo im umožní kompenzovať svoje straty v rokoch 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020. Toto opatrenie bude prínosom najmä pre MSP.

Európska únia pripravuje aj ďalšie zmeny v rámci daňovej reformy

Dnešné oznámenie je súčasťou širšieho programu daňovej reformy EÚ na nadchádzajúce roky. Okrem reforiem dane z príjmov právnických osôb stanovených v oznámení Komisia čoskoro predloží opatrenia na zabezpečenie spravodlivého zdaňovania v digitálnom hospodárstve. Komisia navrhne digitálnu daň, ktorá bude slúžiť ako vlastný zdroj EÚ. Takisto čoskoro predloží revíziu smernice o zdaňovaní energie a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) v kontexte balíka “FitFor55” a Európskej zelenej dohody.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vykazovanie zodpovedného prístupu bude pre firmy povinné

Podnikatelia budú monitorovať vplyv podnikania na životné prostredie, prístup k zamestnancom či dodržiavanie ľudských práv. Dokedy majú čas na prípravu?

Príležitosť pre podnikateľov a startupy: súťaž o ceny v hodnote 1 milión eur

EUSPA vyhlasuje súťaž #myEUspace, vesmír príležitostí pre inovácie a podnikateľov v EÚ. Čo je v hre a ako sa zapojiť?

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Prísnejšie pravidlá pre hotovosť od 3.6.2021

Kontrola peňažnej hotovosti sa sprísni. Čo bude platiť po novom a na čo dať pozor?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky