Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Európska komisia prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí s cieľom podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v Európskej únii. Stanovuje sa v ňom krátkodobá aj dlhodobá vízia na podporu obnovy Európy po pandémii COVID-19 a na zabezpečenie primeraných verejných príjmov v nadchádzajúcich rokoch. Cieľom je vytvoriť spravodlivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré môže podporiť udržateľný rast a dosiahnuť rast zamestnanosti v EÚ a zvýšiť našu otvorenú strategickú autonómiu. V oznámení sa zohľadňuje pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní skupiny G20/OECD o globálnej daňovej reforme.

Nový rámec zdaňovania podnikov

Komisia do roku 2023 predloží nový rámec zdaňovania podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu. „Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov" (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) poskytne EÚ jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmu právnických osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie práv na zdaňovanie medzi členské štáty. BEFIT zníži byrokraciu a náklady na dodržiavanie predpisov, minimalizuje možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam a podporí pracovné miesta a investície na jednotnom trhu. BEFIT takisto nahradí prerokúvaný návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude stiahnutý. Komisia začne širšie úvahy o budúcnosti zdaňovania v EÚ, ktoré vyvrcholia v roku 2022 sympóziom o daniach „Daňový mix EÚ na ceste do roku 2050“.

Zverejňovanie efektívnych daňových sadzieb a riešenie zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní

V oznámení sa vymedzuje daňový program na nasledujúce dva roky s opatreniami, ktoré podporujú produktívne investície a podnikanie, lepšie chránia vnútroštátne príjmy a podporujú ekologickú a digitálnu transformáciu. Oznámenie pritom vychádza z ambiciózneho plánu stanoveného v akčnom pláne v oblasti daní, ktorý Komisia predložila minulé leto. Opatrenia budú zahŕňať:

  • zabezpečenie väčšej verejnej transparentnosti – navrhuje sa, aby niektoré veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ zverejňovali svoje efektívne daňové sadzby. Zneužívanie schránkových spoločností sa bude riešiť aj prostredníctvom nových opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;
  • podpora obnovy prostredníctvom riešenia zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických osôb v súčasnom systéme zdaňovania právnických osôb, ktoré zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností oproti kapitálovému financovaniu. Cieľom tohto návrhu bude motivovať spoločnosti, aby svoje činnosti financovali prostredníctvom vlastného imania, a nie aby sa zadlžovali.

Opatrenie prínosné najmä pre MSP – prenos daňových strát

Komisia prijala odporúčanie o domácom zaobchádzaní so stratami. V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby podnikom umožnili prenos daňových strát aspoň do predchádzajúceho fiškálneho roka. Z toho budú mať prospech podniky, ktoré boli v rokoch pred pandémiou ziskové, čo im umožní kompenzovať svoje straty v rokoch 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020. Toto opatrenie bude prínosom najmä pre MSP.

Európska únia pripravuje aj ďalšie zmeny v rámci daňovej reformy

Dnešné oznámenie je súčasťou širšieho programu daňovej reformy EÚ na nadchádzajúce roky. Okrem reforiem dane z príjmov právnických osôb stanovených v oznámení Komisia čoskoro predloží opatrenia na zabezpečenie spravodlivého zdaňovania v digitálnom hospodárstve. Komisia navrhne digitálnu daň, ktorá bude slúžiť ako vlastný zdroj EÚ. Takisto čoskoro predloží revíziu smernice o zdaňovaní energie a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) v kontexte balíka “FitFor55” a Európskej zelenej dohody.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prísnejšie pravidlá pre hotovosť od 3.6.2021

Kontrola peňažnej hotovosti sa sprísni. Čo bude platiť po novom a na čo dať pozor?

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky