Dôležité čísla v podnikaní v roku 2011 (prehľad poplatkov, sadzieb a limitov)

Prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov spracovaný k 1.3.2011. Nájdete tu všetky dôležité veličiny, sadzby, ukazovatele a poplatky týkajúce sa miezd, daní, odvodov, poplatkov v obchodnom alebo živnostenskom registri a podobne.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2011

Sadzba dane v roku 2011: 19 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011 (pri príjmoch nižších ako 18 538 €): 3 559,30 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 (pri príjmoch vyšších ako 18 538 € a nižších ako 32 775,20 €): = 8193,8 € - (1/4 základu dane za rok 2011)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011: 296,60 €
Daňový bonus v roku 2011 (do 30.06.2011): 20,02 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2011 (od 01.07.2011): 20,51 € (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011: 1 779,65 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2011

Sadzba dane: 19 %
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z pridanej hodnoty v roku 2011

Sadzba dane: 10% (znížená sadzba)
20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Zdravotné a sociálne odvody SZČO v roku 2011

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2010 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2011: 3 948,72 €
Minimálny vymeriavací základ: 329,06 €
Maximálny vymeriavací základ: 2 978,00 € (starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti)
1 116,75 € (nemocenské)
2 233,50 € (zdravotné)

 Presnú výšku sadzieb odvodov nájdete na týchto odkazoch: Zamestnávatelia a zamestnanci a SZČO (živnostníci).

Živnostenský register v roku 2011

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť (za každý predmet podnikania): 5 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú a viazanú živnosť (za každý predmet podnikania): 15 €
Výpis zo živnostenského registra 3 €

 Ďalšie poplatky súvisiace so živnostenským registrom je možné nájsť na portáli podnikajte.sk

Obchodný register v roku 2011

Poplatok za zápis s.r.o.: 331,50 € (znižuje sa o 50 % ak sa návrh na zápis podáva elektronicky)
Zmena údajov v obchodnom registri: 66 €
Výpis z obchodného registra: 6,50 € (v listinnej podobe)
0,33 € (v elektronickej podobe)

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2011

Minimálna mzda: 317 € (mesačná mzda)
1,822 € (hodinová mzda)
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 3,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 5,70 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 8,80 €
Náhrada za používanie vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste (os. automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2011 185,38 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2011 189,83 €

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky