Dôležité čísla v podnikaní v roku 2011 (prehľad poplatkov, sadzieb a limitov)

Prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov spracovaný k 1.3.2011. Nájdete tu všetky dôležité veličiny, sadzby, ukazovatele a poplatky týkajúce sa miezd, daní, odvodov, poplatkov v obchodnom alebo živnostenskom registri a podobne.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2011

Sadzba dane v roku 2011: 19 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011 (pri príjmoch nižších ako 18 538 €): 3 559,30 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 (pri príjmoch vyšších ako 18 538 € a nižších ako 32 775,20 €): = 8193,8 € - (1/4 základu dane za rok 2011)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011: 296,60 €
Daňový bonus v roku 2011 (do 30.06.2011): 20,02 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2011 (od 01.07.2011): 20,51 € (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011: 1 779,65 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2011

Sadzba dane: 19 %
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z pridanej hodnoty v roku 2011

Sadzba dane: 10% (znížená sadzba)
20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Zdravotné a sociálne odvody SZČO v roku 2011

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2010 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2011: 3 948,72 €
Minimálny vymeriavací základ: 329,06 €
Maximálny vymeriavací základ: 2 978,00 € (starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti)
1 116,75 € (nemocenské)
2 233,50 € (zdravotné)

 Presnú výšku sadzieb odvodov nájdete na týchto odkazoch: Zamestnávatelia a zamestnanci a SZČO (živnostníci).

Živnostenský register v roku 2011

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť (za každý predmet podnikania): 5 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú a viazanú živnosť (za každý predmet podnikania): 15 €
Výpis zo živnostenského registra 3 €

 Ďalšie poplatky súvisiace so živnostenským registrom je možné nájsť na portáli podnikajte.sk

Obchodný register v roku 2011

Poplatok za zápis s.r.o.: 331,50 € (znižuje sa o 50 % ak sa návrh na zápis podáva elektronicky)
Zmena údajov v obchodnom registri: 66 €
Výpis z obchodného registra: 6,50 € (v listinnej podobe)
0,33 € (v elektronickej podobe)

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2011

Minimálna mzda: 317 € (mesačná mzda)
1,822 € (hodinová mzda)
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 3,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 5,70 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 8,80 €
Náhrada za používanie vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste (os. automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2011 185,38 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2011 189,83 €

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2012 nájdete v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?