Dôležité čísla v podnikaní v roku 2011 (prehľad poplatkov, sadzieb a limitov)

Prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov spracovaný k 1.3.2011. Nájdete tu všetky dôležité veličiny, sadzby, ukazovatele a poplatky týkajúce sa miezd, daní, odvodov, poplatkov v obchodnom alebo živnostenskom registri a podobne.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2011

Sadzba dane v roku 2011: 19 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011 (pri príjmoch nižších ako 18 538 €): 3 559,30 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 (pri príjmoch vyšších ako 18 538 € a nižších ako 32 775,20 €): = 8193,8 € - (1/4 základu dane za rok 2011)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2011: 296,60 €
Daňový bonus v roku 2011 (do 30.06.2011): 20,02 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2011 (od 01.07.2011): 20,51 € (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011: 1 779,65 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2011

Sadzba dane: 19 %
Výška posledne známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov:  ˃ 1 659, 70  (štvrťročne)
˃ 16 596, 96 (mesačne)

Daň z pridanej hodnoty v roku 2011

Sadzba dane: 10% (znížená sadzba)
20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Zdravotné a sociálne odvody SZČO v roku 2011

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2010 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2011: 3 948,72 €
Minimálny vymeriavací základ: 329,06 €
Maximálny vymeriavací základ: 2 978,00 € (starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti)
1 116,75 € (nemocenské)
2 233,50 € (zdravotné)

 Presnú výšku sadzieb odvodov nájdete na týchto odkazoch: Zamestnávatelia a zamestnanci a SZČO (živnostníci).

Živnostenský register v roku 2011

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť (za každý predmet podnikania): 5 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú a viazanú živnosť (za každý predmet podnikania): 15 €
Výpis zo živnostenského registra 3 €

 Ďalšie poplatky súvisiace so živnostenským registrom je možné nájsť na portáli podnikajte.sk

Obchodný register v roku 2011

Poplatok za zápis s.r.o.: 331,50 € (znižuje sa o 50 % ak sa návrh na zápis podáva elektronicky)
Zmena údajov v obchodnom registri: 66 €
Výpis z obchodného registra: 6,50 € (v listinnej podobe)
0,33 € (v elektronickej podobe)

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2011

Minimálna mzda: 317 € (mesačná mzda)
1,822 € (hodinová mzda)
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 3,80 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 5,70 €
Stravné pri služobnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 8,80 €
Náhrada za používanie vlastného motorového vozidla pri služobnej ceste (os. automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2011 185,38 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2011 189,83 €

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky