Zdravotné a sociálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2011

Podnikáte formou živnosti? Už viete, ako sa zmenia odvody v roku 2011? Ak ste zmeny v odvodoch ešte nezaznamenali, pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku ako minimálnych tak aj maximálnych odvodov, ktoré môže živnostník zaplatiť.

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v EUR  od 01.01.2011

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody
Starobné 18,00% 329,06 2 978,00 59,23 536,04
Invalidné 6,00%** 329,06 2 978,00 19,74 178,68
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) 4,75% 329,06 2 978,00 15,63 141,45
Nemocenské 4,40% 329,06 1 116,75 14,47 49,13
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 329,06 2 978,00 6,58 59,56
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15%* -   -   109,07*   905,30*
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 329,06 2 233,50 46,06 312,69
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% - - 155,13* 1 217,99*

 

 

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

**Invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je  dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zvýšené odvody zaplatíte až vo februári 2011

Keďže odvody sa platia až v nasledujúcom mesiaci, tak zvýšené odvody, ktoré platia od januára, zaplatia samostatne zárobkovo činné osoby až vo februári (za január). Splatnosť odvodov za január 2011 je do 8. 2. 2011.

Kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne sazmostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), ktoré:

  • nedosiahli za predošlý rok (2010) príjem (hrubý príjem bez výdavkov) aspoň 3948,72 €,
  • ktoré začali podnikať v roku 2011.
    Až na základe daňového priznania za rok 2011 bude možné zistiť, či dosiahli v roku 2011 príjem (hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) pre platenie odvodov vo výške 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu.

 

POVINNOSŤ PLATIŤ ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE MÁTE OD ZAČIATKU PODNIKANIA.


Príklady na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2011:


1. Ak živnostník začal podnikať 1. januára 2010, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne má až od prvého júla 2011, v prípade, že jeho obrat prekročil stanovenú hranicu príjmu - obratu (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu). Pre rok 2010 je táto hranica stanovená vo výške 3 948,72 €.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne (predavky poistného) má živnostník od začiatku podnikania, čiže musí zaplatiť odvody za január najneskôr do 8. februára 2010.

2. Ak živnostník začal podnikať v roku 2009, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mal od prvého júla 2010, v prípade že prekročil stanovenú hranicu príjmu - obratu 3 834,96 € (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu).
Túto povinnosť má do 30.06.2011. Po tomto dátume môžu nastať dve situácie: buď bude odvody platiť naďalej alebo ich platiť prestane. Prestať platiť možno len vtedy, ak ročný obrat dosiahnutý v roku 2010 neprekročil stanovenú hranicu obratu, teda 3 948,72 € (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu).

Dobrá rada: Doba, počas ktorej neplatíte odvody sa Vám nezarátava do dôchodku, pretože za Vás odvody neplatí nikto.

Dobrá rada: Prerušením živnosti alebo skončením živnosti a jej opätovným založením sa už plateniu sociálnych odvodov od roku 2011 nevyhnete. Novela zákona o Sociálnom poistení už túto legislatívnu dieru odstránila.

Odvody zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2011 nájdete tu.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.5.2011 nájdete tu.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Obvykle od 1. júla sa u živnostníkov či iných SZČO posudzuje povinnosť platenia sociálnych odvodov alebo sa mení ich výška. V akej výške platiť odvody od 1.7.2019 a prečo je tento termín u niektorých SZČO až 1.10.2019?

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 – odvody a dávky

V októbri 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla viaceré zmeny v zákone od 1.1.2019. Jednou zo zmien je nárast minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Aké ďalšie zmeny pre podnikateľov nastali v sociálnom poistení od 1.1.2019?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Ako sa menia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne živnostníkom (SZČO) od 1.1.2019? A aká je minimálna výška odvodov, ktoré budú musieť zaplatiť? Prinášame prehľad výšky zdravotných a sociálnych odvodov živnostníkov od 1.1.2019.

Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí začínajúci živnostník?

Aké odvody a v akej výške platí začínajúci živnostník? Aký je rozdiel v odvodoch živnostníka, ktorý podniká prvý krát v porovnaní s takým, ktorý už živnosť v minulosti mal? V čom sa odlišuje ich výška, ak živnostník podniká popri štúdiu, či zamestnaní či dôchodku?