Zdravotné a sociálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2011

Podnikáte formou živnosti? Už viete, ako sa zmenia odvody v roku 2011? Ak ste zmeny v odvodoch ešte nezaznamenali, pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku ako minimálnych tak aj maximálnych odvodov, ktoré môže živnostník zaplatiť.

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v EUR  od 01.01.2011

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody
Starobné 18,00% 329,06 2 978,00 59,23 536,04
Invalidné 6,00%** 329,06 2 978,00 19,74 178,68
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) 4,75% 329,06 2 978,00 15,63 141,45
Nemocenské 4,40% 329,06 1 116,75 14,47 49,13
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 329,06 2 978,00 6,58 59,56
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15%* -   -   109,07*   905,30*
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 329,06 2 233,50 46,06 312,69
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% - - 155,13* 1 217,99*

 

 

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

**Invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je  dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zvýšené odvody zaplatíte až vo februári 2011

Keďže odvody sa platia až v nasledujúcom mesiaci, tak zvýšené odvody, ktoré platia od januára, zaplatia samostatne zárobkovo činné osoby až vo februári (za január). Splatnosť odvodov za január 2011 je do 8. 2. 2011.

Kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne sazmostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), ktoré:

  • nedosiahli za predošlý rok (2010) príjem (hrubý príjem bez výdavkov) aspoň 3948,72 €,
  • ktoré začali podnikať v roku 2011.
    Až na základe daňového priznania za rok 2011 bude možné zistiť, či dosiahli v roku 2011 príjem (hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) pre platenie odvodov vo výške 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu.

 

POVINNOSŤ PLATIŤ ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE MÁTE OD ZAČIATKU PODNIKANIA.


Príklady na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2011:


1. Ak živnostník začal podnikať 1. januára 2010, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne má až od prvého júla 2011, v prípade, že jeho obrat prekročil stanovenú hranicu príjmu - obratu (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu). Pre rok 2010 je táto hranica stanovená vo výške 3 948,72 €.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne (predavky poistného) má živnostník od začiatku podnikania, čiže musí zaplatiť odvody za január najneskôr do 8. februára 2010.

2. Ak živnostník začal podnikať v roku 2009, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mal od prvého júla 2010, v prípade že prekročil stanovenú hranicu príjmu - obratu 3 834,96 € (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu).
Túto povinnosť má do 30.06.2011. Po tomto dátume môžu nastať dve situácie: buď bude odvody platiť naďalej alebo ich platiť prestane. Prestať platiť možno len vtedy, ak ročný obrat dosiahnutý v roku 2010 neprekročil stanovenú hranicu obratu, teda 3 948,72 € (12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu).

Dobrá rada: Doba, počas ktorej neplatíte odvody sa Vám nezarátava do dôchodku, pretože za Vás odvody neplatí nikto.

Dobrá rada: Prerušením živnosti alebo skončením živnosti a jej opätovným založením sa už plateniu sociálnych odvodov od roku 2011 nevyhnete. Novela zákona o Sociálnom poistení už túto legislatívnu dieru odstránila.

Odvody zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2011 nájdete tu.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.5.2011 nájdete tu.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2023

Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN, má nárok na nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku nemocenského dostane v roku 2023?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2023

V akej minimálnej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? O koľko stúpnu minimálne odvody oproti minulému roku?

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

V akej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? Aká bude minimálna výška odvodov od januára 2023 a o koľko celkovo stúpnu v roku 2023 odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky