Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %

Ján Benko | 11.12.2017
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %

Vláda po troch rokoch umožní uplatniť vyšší superodpočet, a to vo výške 100 % z nákladov na výskum a vývoj za uplynulé zdaňovacie obdobie. Zároveň bude možné do superodpočtu zahrnúť aj náklady na vybrané služby.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorú parlament chválil 07.12.2017 dochádza pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj k niekoľkým zásadným zmenám.

Najvážnejšou zmenou, v pozitívnom zmysle, je zvýšenie percentuálnej sadzby superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v bežnom zdaňovacom období. Za každý realizovaný projekt výskumu a vývoja bude možné odpočítať 100 % (zvýšenie z 25 %) výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Zo zákona o dani z príjmov sa vypúšťa ustanovenie, ktoré umožnilo odpočítať dodatočných 25 % z mzdových obdobných nákladov (vrátane poistného hradeného zamestnávateľom) tzv. mladých výskumných pracovníkov. Zmena môže ovplyvniť motiváciu napr. podnikateľských subjektov rozširovať svoje výskumné tímy o mladých ľudí, spravidla absolventov.

Uplatňovaní superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj bude mať komplikovanejšiu definíciu, t. j. komplikovanejší výpočet. Pri výpočte sa budú zohľadňovať výdavky (náklady) na výskum a vývoj až za dve bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Zmenou spôsobu výpočtu si niektoré subjekty nebudú môcť uplatniť superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, alebo bude uplatniteľná suma superodpočtu nižšia, ako keby došlo len k zmene sadzby. Percentuálna sadzba sa zvýši z 25 % na 100 % aj pri uplatnení superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Zmena výpočtu superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od roku 2018

V prvom kroku sa vypočíta priemer z úhrnu uplatnených superodpočtov za jednotlivé projekty výskumu a vývoja:

  • v bežnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie a
  • v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Na účely vysvetlenia spôsobu výpočtu označíme tento priemer ako priemer A.

V druhom kroku sa vypočíta priemer z úhrnu uplatnených superodpočtov za jednotlivé projekty výskumu a vývoja v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Na účely vysvetlenia spôsobu výpočtu označíme tento priemer ako priemer B.

V treťom kroku odpočítame od priemeru A priemer B a ak je výsledok kladný, túto sumu je možné uplatniť ako superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Príklad: S.r.o. realizuje vývoj v zlepšenia výkonnosti firmy zmenou pracovných postupov, čím sa má dosiahnuť významné zníženie nákladov a vyššia produktivita práce. V roku 2018 vynaloží na tejto projekt vývoja 10 000 eur. V roku 2017 vynaložila sumu 8 000 eur a v roku 2016 sumu 10 000 eur. Zdaňovacím obdobím s.r.o. je kalendárny rok.

Rok Superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
definícia pred novelou a sadzba 25 % definícia pred novelou a zmena sadzby na 100 % definícia po novele a sadzba 100 %
2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 500,00 € 2 000,00 € 0,00 €

Variant definícia pred novelou a sadzba 25 % (aktuálne platný zákon o dani z príjmov)

Ak by nedošlo k zmene, s.r.o. by si mohla uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018 sumu 500 € ako superodpočet vyplývajúci zo zvýšenia výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Výpočet superodpočtu: 0,25 x (10 000 – 8 000) = 500 €.

Variant definícia pred novelou a zmeny sadzby na 100 %

Ak by došlo len k zmene percentuálnej sadzby, t. j. k zvýšeniu z 25 % na 100 %, s.r.o. by si mohla uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018 superodpočet vo výške 2 000 €. Výpočet superodpočtu: 1 x (10 000 – 8 000) = 2 000 €.

Variant definícia po novele a sadzba 100 %

Nakoľko síce došlo k zvýšeniu percentuálnej sadzby na 100 %, ale došlo aj k zmene definície výpočtu tohto typu superodpočtu, s.r.o. si v daňovom priznaní nebude môcť uplatniť žiadny superodpočet z medziročného nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Výpočet superodpočtu: 0,5 x (10 000 + 8 000) – 0,5 x (8 000 + 10 000) = 0 €. Výpočet možno zjednodušiť aj na 0,5 x 10 000 – 0,5 x 10 000.

Pri výpočet za zohľadňujú tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom 2. v poradí je možné vynechať. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj vznikne podnikateľovi vtedy, ak bude v bežnom zdaňovacom období vyšší ako superodpočet, ktorý mu vznikol v druhom bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Licencie za počítačový program (softvér) bude možné zahrnúť do výpočtu superodpočtu

V súčasnosti nie je možné zahrnúť do výpočtu superodpočtu náklady na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, ak nie sú obstarané od certifikovaných subjektov. Od 1.1.2018 bude platiť výnimka na licencie za počítačový program (softvér), ktorý je priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja.

Podľa dôvodovej správy je cieľom Ministerstva financií SR novelou zákona umožniť zahrnúť do výpočtu superodpočtu len špecializovaný softvér (napr. grafické a konštrukčné programy). V dôvodovej správe sa ďalej uvádza, že za výskumno-vývojový počítačový program (softvér) nemožno považovať napríklad softvér zahrnutý v tzv. kancelárskych balíkoch.

Avšak zo znenia novely zákona o dani z príjmov takýto úzky výklad uplatnenia licencie za počítačový program v superodpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj nevyplýva. Dôvodová správa môže nabádať daňové úrady k tomu, aby vylučovali pri daňových kontrolách z výpočtu superodpočtu náklady na nešpecializovaný softvér v kancelárskom balíku, i keď sa preukázateľne bude používať priamo pri realizácii projektu výskumu a vývoja.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.