Superodpočet na výskum a vývoj


Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %

Vláda po troch rokoch umožní uplatniť vyšší superodpočet, a to vo výške 100 % z nákladov na výskum a vývoj za uplynulé zdaňovacie obdobie. Zároveň bude možné do superodpočtu zahrnúť aj náklady na vybrané služby.

Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj za rok 2015

Na výskum vývoj je možné od 1. 1. 2015 je možné v daňových priznaniach zvýšiť skutočné výdavky o tzv. superodpočet. Ako bolo toto opatrenie na podporu výskumu a vývoja využívané v roku 2015?

Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja od 1.1.2015

Ktoré firmy a v akej výške budú môcť využiť od roku 2015 daňové zvýhodnenie na výdavky súvisiace s výskumom a vývojom?

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od 1.1. 2015

Pri realizácii projektu výskumu a vývoja bude možné niektoré daňové výdavky (náklady) zahrnúť do základu dane dvakrát. Novinka má podporiť výskum a vývoj prostredníctvom daňovej úľavy.

15 zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015

15 vybraných zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015, ktoré by väčšine podnikateľov nemali uniknúť.