Odpustenie úrokov pri oneskorenej úhrade dane z predaja nehnuteľnosti

Finančná správa zasielala listy daňovníkom, ktorí majú povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností. Niektorí nebudú musieť platiť úroky z omeškania. Koho sa to týka?

Cieľom listovej kampane bolo zvýšiť povedomie ľudí o dani z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Zákon totiž ukladá daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie, ak predá nehnuteľnosť do 5 rokov od jej nadobudnutia. Takýto príjem okrem dane z príjmov (19 %) podlieha aj zdravotným odvodom (14 %). Finančná správa sa v listovej akcii zamerala na daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, či byt v rokoch 2016 až 2020. V rokoch 2016 – 2019 sa uskutočnilo vyše 15 tisíc takýchto predajov, avšak iba v tretine prípadov bolo podané daňové priznanie. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností pritom prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá, doplácajú však na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú.

Ukázalo sa, že písať listy sa oplatí. Táto akcia totiž do štátneho rozpočtu priniesla dodatočných 2,5 milióna eur, z čoho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Približne 0,7 milióna eur sa podarilo získať od potenciálnych daňovníkov, teda tých, ktorí vďaka listovej akcii už mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020.

Finančná správa sa zameria aj na nepriznávanie príjmov z predaja pozemkov

Potvrdilo sa tak, že takéto preventívne opatrenia sú efektívnou metódou na oslovenie dlžníkov a pripomenutie plnenia daňových povinností za minimálne náklady štátu. Finančná správa preto plánuje v zasielaní preventívnych upozornení pokračovať. Vzhľadom na časté nepriznávanie príjmov z predaja bytov a domov sa v blízkej budúcnosti zameria aj na ďalšie typy nehnuteľností, napríklad na pozemky. Okrem toho však finančná správa bude klásť dôraz aj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností, prevažne vo forme poskytovania informácií a zasielaním včasných upozornení a v tejto oblasti chce pri podobných experimentoch spolupracovať s ďalšími útvarmi štátnej správy.

Kto nebude platiť úrok z omeškania?

Okrem toho sa finančná správa zameria aj na daňovníkov, ktorí na upozornenia nereagovali. Napriek pozitívnemu vplyvu upozornení totiž zostalo približne 9290 daňovníkov z celkového počtu 15 110, ktorí príjem vôbec nepriznali. Viac ako dve tretiny upozornení bolo poslaných ex-post, z čoho navyše vyplýva dorubenie úrokov z dlžnej sumy, pričom vo väčšine prípadov je ročná sadzba na výpočet úroku z omeškania 15 %. Vláda však schválila odpustenie úrokov daňovníkom, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022, na úrokoch sa tak odpustí približne 0,5 milióna eur. Cieľom je ukázať daňovníkom, že dobrovoľné plnenie si daňových povinností, aj keď až po výzve od správcu dane, sa oplatí.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Stravné od 1.5.2022 – tabuľka

Aká je výška stravného od 1.5.2022 ? Akú výšku daňových výdavkov na stravné si môžu uznať živnostníci a SZČO od 1.5.2022?

Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Osobný dôchodkový produkt z daňového hľadiska

Osobný dôchodkový produkt je zdaniteľný príjem, daň sa však nezráža z celej sumy. Zaplatené príspevky je možné uplatniť si ako nezdaniteľnú časť základu dane. Aké sú pravidlá?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky