Komu sa oplatia paušálne výdavky od roku 2017

Komu sa oplatia paušálne výdavky od roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1.1.2017 sa zvýšia paušálne výdavky. Niektorým podnikateľom (fyzickým osobám) sa tak viac oplatí prejsť zo skutočných výdavkov na paušálne výdavky.

Zmeny v paušálnych výdavkoch od roku 2017

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na ktorej základe nastanú okrem iného aj tri významné zmeny v paušálnych výdavkoch, a to:

  • zvýšenie percentuálnej sadzby paušálnych výdavkov, ktorá sa zvýši zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov (napr. príjmov zo živnosti),
  • zrušenie mesačného limitu paušálnych výdavkov v sume 420 eur, ktorý sa uplatní naposledy v daňovom priznaní za rok 2016 a
  • zvýšenie ročného limitu sumy paušálnych výdavkov z 5 040 eur na 20 000 eur.

Paušálne výdavky v maximálnej výške 20 000 eur si budú môcť uplatniť živnostníci a iné SZČO, ktorí budú mať v roku 2017 príjmy nepresahujúce sumu 33 333,34 eura.

Rok 2016 2017
Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 40 % 60 %
Mesačný limit sumy paušálnych výdavkov 420,00 €/kalendárny mesiac nie je
Ročný limit sumy paušálnych výdavkov 5 040,00 € 20 000,00 €

Pre úplnosť porovnania dodávame, že do konca roka 2016 platí ročný limit 5 040 eur v prípade, ak sa podnikateľská alebo iná samostatná zárobková činnosť vykonáva celý kalendárny rok. Ročný limit sa do konca roka 2016 počíta ako súčin mesačného limitu (420 eur) a počtu mesiacov, v ktorých sa podnikanie alebo iná samostatná zárobková činnosť vykonávala aspoň jeden deň.

Viac príkladov k zmenám v paušálnych výdavkoch od roku 2017 nájdete v článku Zvýšenie paušálnych výdavkov od roku 2017.

Aj od 1.1.2017 platí, že suma paušálnych výdavkov nezahrňuje sumu zaplatených odvodov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Výdavky na zaplatené odvody musia byť preukázané dokladom (napr. výpisom z bankového účtu, pokladničným dokladom o prijatí platby, ktorý vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne).

Porovnanie na praktických príkladoch toho, komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2020 nájdete v článku Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2017

Paušálne výdavky sa v zásade oplatí uplatňovať dvom skupinám živnostníkov a SZČO, a to tým, ktorých skutočné daňové výdavky sú

  1. nižšie ako paušálne výdavky,
  2. mierne vyššie ako paušálne výdavky, avšak z dôvodu nákladov na účtovníka alebo daňové poradenstvo sa im neoplatí uplatňovať skutočné výdavky.

Ide predovšetkým o živnostníkov a SZČO, ktorí vykonávajú duševnú prácu ako napríklad programátori, dizajnéri, marketéri, spisovatelia, textári, herci, režiséri, poradcovia, účtovníci, pracovníci vykonávajúci rôzne druhy kontrol a revízií.

Uplatňovanie vyšších paušálnych výdavkov môže byť od 1.1.2017 atraktívne aj pre živnostníkov alebo iné SZČO, ktorých daňové plánovanie sa v praxi často označuje ako agresívne, t. j. využívajú sa nedokonalosti a nejasnosti v daňových zákonoch.

Článok pokračuje pod reklamou

V porovnaní s rokom 2016 sa paušálne výdavky oplatí v roku 2017 uplatňovať živnostníkom a SZČO, ktorí:

  • majú príjmy vyššie ako 12 600 eur a kvôli limitu paušálnych výdavkov v roku 2016 uplatňovali skutočné výdavky,
  • budú podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť len časť roka 2017.

Zmeny v paušálnych výdavkoch majú dopad aj na výšku odvodov, ktoré živnostník alebo iná SZČO platí do Sociálnej poisťovne alebo príslušnej zdravotnej poisťovne. Na túto tému sme pripravili samostatný článok Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017 – odvody a príklady.

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2017 v príkladoch

Príklad č. 1

Živnostník Ondrej je programátor. V roku 2017 odhaduje príjmy (z inkasovaných faktúr) vo výške 30 000 eur. Jeho skutočné výdavky súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ktoré vie preukázať dokladmi, sú vo výške 4 000 eur. Paušálne výdavky sú vo výške 60 % z 30 000 eur, čo predstavuje sumu 18 000 eur.

Ondrejovi sa oplatí v daňovom priznaní za rok 2017 uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú o 14 000 eur vyššie ako jeho skutočné výdavky, ktoré vie zdokladovať (4 000 eur).

Príklad č. 2

Živnostník Matej je marketér. V roku 2016 uplatňoval skutočné výdavky, ktoré mal vo výške 8 000 eur. Za účtovníctvo, daňové priznanie a súvisiace služby zaplatil 500 eur. Za svoje služby mal v roku 2016 príjmy (z inkasovaných faktúr) 15 000 eur. Sumy v rovnakej výške odhaduje aj v roku 2017. Oplatí samu uplatňovať skutočné výdavky a platiť účtovníka?

Prečítajte si tiež

Paušálne výdavky v roku 2017 z príjmov (inkasovaných faktúr) 15 000 eur sú vo výške 9 000 eur (0,6 x 15 000 eur). Za daňové priznanie k dani z príjmov, jednoduchú evidenciu k paušálnym výdavkom a niekoľko tipov k odvodom zaplatí 150 eur. V roku 2017 sa mu neoplatí platiť účtovníka, nakoľko paušálne výdavky sú o 1 000 eur vyššie ako skutočné výdavky. Zároveň ušetrí 350 eur na odborných službách.

Príklad č. 3

Andrea začala podnikať v novembri 2016 ako grafička. Kúpila si notebook v sume 1 600 eur. Zaplatila predplatné za používanie softvéru vo výške 600 eur. Kúpila si 40 stravných lístkov, pričom faktúra znela na 175 eur. Za november a december 2016 mala príjmy vo výške 6 000 eur. Daňové výdavky mala v úhrne 2 375 eur.

V roku 2016 by si mohla uplatniť paušálne výdavky len v sume 840 eur (2 x 420 eur). Preto si ešte v decembri 2016 zaplatila daňového poradcu (300 eur) a v daňovom priznaní za rok 2016 uplatní skutočné daňové výdavky vo výške 2 675 eur.

Ak by Andrea riešila rovnakú situáciu v roku 2017, najvhodnejším riešením by bolo uplatnenie paušálnych výdavkov. Ich suma by bola 3 600 eur (0,6 x 6 000 eur). Za daňové priznanie k dani z príjmov, jednoduchú evidenciu k paušálnym výdavkom a niekoľko tipov k odvodom zaplatí 150 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky