O uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb u podnikateľov nie je vysoký záujem

O uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb u podnikateľov nie je vysoký záujem
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Z množstva podnikateľov, ktorí by mohli uplatňovať DPH na základe prijatia platieb, si túto možnosť z klientov našej firmy nevybral ani jeden, zisťovali sme preto, ako uvažovali ostatní podnikatelia. V prvých štyroch mesiacoch roku 2016 si možnosť uplatňovať DPH na základe prijatej platby vybralo 431 platiteľov DPH.

Podnikateľ je platiteľ DPH. Poskytne inému podnikateľovi (odberateľovi) službu, povedzme za 1 000 eur. Vystaví faktúru, pričom cenu služby musí navýšiť o DPH vo výške 20 %. Celkovo tak vyfakturuje 1 200 eur. DPH je povinný odviesť daňovému úradu. Odberateľ mu zaplatí cenu s DPH, t. j. 1 200 eur, a podnikateľ odvedie DPH daňovému úradu.

Z rôznych príčin, objektívnych či subjektívnych, dochádza v praxi aj k inému záveru obchodnej transakcie. Odberateľ nezaplatí fakturovanú cenu a podnikateľ, ktorý dodal tovar či službu je aj napriek tomu povinný odviesť DPH daňovému úradu. Odberateľ si zároveň z neuhradenej faktúry môže odpočítať DPH, aj keď svojmu obchodnému partnerovi nezaplatil.

Finančnú záťaž spôsobenú neuhradenými faktúrami má ambíciu čiastočne riešiť uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb, čo znamená, že:

  • dodávateľ by platil DPH zo sumy, ktorú mu odberateľ zaplatí,
  • odberateľ by mal nárok na odpočítanie DPH, ktorú dodávateľovi zaplatí.

Koľko platiteľov uplatňuje DPH na základe prijatia platieb v roku 2016?

Po zavedení možnosti uplatňovať DPH na základe prijatia platieb sa od 1.1. 2016 rozhodlo túto možnosť využiť 349 subjektov. V nasledujúcich mesiacoch bol záujem výrazne nižší. Mesačne pribúdalo v priemere 27 nových platiteľov, ktorí odvádzajú daňovému úradu DPH, až keď im odberateľ za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatí. Konkrétne čísla sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Počet platiteľov, ktorí uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb
v období začali skončili kumulovane
január 2016 349 0 349
február 2016 52 0 401
marec 2016 16 -1 416
apríl 2016 14 0 430

Z geografického rozloženia platiteľov DPH výrazne nedominuje žiadny kraj. Dopyt po novej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platieb je v rámci SR rozložený pomerne rovnomerne. Bratislavský kraj dosahuje prvenstvo aj vďaka tomu, že v tomto kraji je registrovaná viac ako štvrtina platiteľov DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Fyzické osoby platia daň z príjmov vo väčšine prípadov len z inkasovaných faktúr. Platenie DPH na rovnakom princípe predstavuje pre týchto podnikateľov ďalšiu daňovú výhodu, o ktorú prejavilo záujem približne rovnaký počet spoločností s ručením obmedzeným. Tie platia daň z príjmov aj z neuhradených faktúr, keďže povinne vedú podvojné účtovníctvo.

Prečo nie je záujem zo strany podnikateľov (platiteľov DPH) vysoký?

Z celkového počtu subjektov registrovaných pre DPH (206 652 k 24. 4. 2016) reálne túto možnosť k 24. 4. 2016 využívalo 430 platiteľov DPH. Rozumieme, že nie všetky registrované subjekty spĺňajú zákonné kritériá pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb, a tak sa nemôžu rozhodnúť pre uplatňovanie tejto právnej úpravy. Podiel platiteľov DPH, ktorí uplatňujú DPH na základe platieb (430), na celkovom počte subjektov registrovaných pre DPH vo výške 2,08 ‰ (dva subjekty z tisíc) poukazuje na fakt, že platitelia DPH nemajú o novú právnu úpravu vysoký záujem.

Dôvodov môže byť niekoľko, napríklad platitelia DPH:

  • majú dostatočnú istotu, že im odberatelia budú uhrádzať faktúry včas a DPH nebudú platiť z firemných rezerv (prípadne nebudú musieť kvôli platbe DPH žiadať o úver),
  • majú za to, že súčasná právna úprava je ťažkopádna, nepraktická a jej zavedenie vo firme by im podnikanie zbytočne komplikovalo a radšej prijmú riziko, že DPH (niekedy) odvedú aj z neuhradených faktúr, tak ako do roku 2016.

Na byrokratické nezmysly, nedotiahnutú právnu úpravu a súvisiacu administratívnu záťaž už upozorňovala aj Veronika Solíková, daňová poradkyňa a konateľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. v článku Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – viac problémov ako úžitku?

Finančná správa SR vydala k novej právnej úprave metodický pokyn, ktorý však nedokonalosti v zákonnej úprave vyriešiť nemôže (a ani nerieši) a ktorý len potvrdil, že dodávatelia uplatňujúci DPH na základe prijatia platieb musia svojím odberateľom “podávať hlásenia o prijatí platby”, aby si mohli DPH v daňovom priznaní odpočítať.

Pripomenieme, že dodávateľovi (predávajúcemu), ktorý je platiteľom uplatňujúcim DPH na základe prijatia platieb, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby. Odberateľovi (kupujúcemu) vzniká v obchodnom vzťahu s takýmto dodávateľom nárok na odpočítanie DPH tiež v rovnaký deň, teda v deň prijatia platby. Bez ohľadu na to, či aj on uplatňuje alebo neuplatňuje DPH na základe prijatia platieb. A tiež bez ohľadu na to, či mu to dodávateľ oznámi.

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platieb je ďalším príkladom toho, ako sa nevhodným nastavením parametrov môže užitočné opatrenie stať v praxi ťažko uchopiteľné. Podnikateľom preto zostáva len veriť, že dôjde k skorej náprave a že tento prospešný nástroj nezostane viac-menej len teoretickou možnosťou v našej právnej úprave.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Od 1.1. 2019 už nebudú vznikať situácie, kedy podnikateľ zaplatí dva krát DPH pri nákupe bylinkového čaju do firmy.