Hana Plencnerová

Ing. Hana Plencnerová

Absolventka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Interné smernice (vnútorné predpisy) pre oblasť účtovníctva

Prečo by mala účtovná jednotka mať vnútorné predpisy (interné smernice)? V čom spočíva ich význam? Ktoré smernice vyžaduje zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva?

Podnikanie študenta (dane a odvody) v roku 2014

Aké dane a odvody platí študent, ktorý podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)?

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Kedy si má tuzemský podnikateľ (zdaniteľná osoba) klásť otázku, či sa má registrovať za platiteľa DPH? Na základe akých kritérií by sa mal rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu? Aké povinnosti mu ako platiteľovi dane vznikajú?

Povinnosti farmárov pri predaji výrobkov

Kedy sa farmár pri predaji svojich výrobkov musí stať podnikateľom a kedy ide len o predaj nadprodukcie? V akých prípadoch sa na farmárov vzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice? Aký je rozdiel medzi predajom na trhových miestach a predajom z dvora?

Predaj farmárskych výrobkov na trhových miestach (napr. trhoviskách)

Čo je trhové miesto a kto trhové miesta zriaďuje? Aké povinnosti má farmár, ktorý svoju produkciu alebo aspoň jej časť predáva na trhovom mieste? Kedy sa na farmára, predávajúceho na trhovom mieste vzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice?


Predaj farmárskych výrobkov z dvora

Čo považujeme za predaj z dvora? Musí farmár, predávajúci z dvora, používať registračnú pokladnicu?

Počet podnikateľov na Slovensku v rokoch 2012 - 2014

Ako sa vyvíja počet podnikateľov na Slovensku a aké právne formy podnikania najčastejšie využívajú? Ostatné roky priniesli výrazné zmeny.

Sadzby dane z príjmov v SR v rokoch 2012 – 2014

Aké sú sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v SR v roku 2014 a aký bol vývoj týchto sadzieb v uplynulom období?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky