Zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia s.r.o. bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Tento úkon je medzi podnikateľmi vyhľadávaný hlavne z dôvodu jeho krátkej časovej náročnosti oproti klasickému zrušeniu s.r.o. likvidáciou. Podmienkou je existencia takzvanej nástupníckej spoločnosti, ktorá prevezme práva a povinnosti pôvodných spoločností.

Proces zrušenia spoločnosti bez likvidácie prostredníctvom prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, ktorej cieľom je oboznámenie o priebehu výkonu tejto služby. Priblíženie jednotlivých etáp a úkonov. Listiny vypracováva právnik. Pri zlúčení spoločností dohliada daňový poradca a účtovník.
  2. Vypracovanie a zaslanie listín. Oboznámenie s jednotlivými listinami a o spôsobe ich podpísania.
  3. Odoslanie listín na obchodný register.
  4. Úhrada súdneho poplatku.
  5. Po úspešnom zrušení spoločnosti bez likvidácie – zlúčením, vám odovzdáme všetky originálne dokumenty týkajúce sa zlúčenia s.r.o.

Cena za komplexné vybavenie:

  • Cena od 590 EUR

Naše služby vám zmluvne garantujú:

  • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. 
  • Garanciu zlúčenia spoločností v dohodnutom termíne.
  • Služby v rámci celej SR zabezpečuje zmluvný partner podnikajte.sk Fontionnel&Co, s.r.o., ktorý obslúžil už viac ako 2500 spokojných zákazníkov.
  • Objednávkou prostredníctvom nášho kontaktného formulára naviac u nášho partnera zdarma získate súvisiace konzultačné služby po dobu 1 mesiaca.

Kontaktný formulár (likvidácia spoločností)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text Vašej správy *
Overenie *
verify