Zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia s.r.o. bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Tento úkon je medzi podnikateľmi vyhľadávaný hlavne z dôvodu jeho krátkej časovej náročnosti oproti klasickému zrušeniu s.r.o. likvidáciou. Podmienkou je existencia takzvanej nástupníckej spoločnosti, ktorá prevezme práva a povinnosti pôvodných spoločností.

Proces zrušenia spoločnosti bez likvidácie prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, ktorej cieľom je oboznámenie sa o priebehu výkonu tejto služby a priblíženie jednotlivých etáp a úkonov. Pri zlúčení spoločností dohliada na proces daňový poradca a účtovník.
  2. Vypracovanie a zaslanie listín. Oboznámenie s jednotlivými listinami a o spôsobe ich podpísania.
  3. Odoslanie listín na obchodný register.
  4. Úhrada súdneho poplatku.
  5. Po úspešnom zrušení spoločnosti bez likvidácie – zlúčením, vám budú odovzdané všetky originálne dokumenty týkajúce sa zlúčenia s.r.o.

Cenovú ponuku na zlúčenie s.r.o. si môžete vyžiadať prostredníctvom kontaktného formulára

Uvedené služby vám zmluvne garantujú:

  • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. 
  • Garanciu zlúčenia spoločností v dohodnutom termíne.
  • V prípade záujmu, kontaktujte zmluvného partnera podnikajte.sk prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Kontaktný formulár (likvidácia spoločností)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text Vašej správy *
Overenie *
verify
Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.