Onboarding zamestnancov - ako správne adaptovať nových ľudí v práci

Onboarding zamestnancov - ako správne adaptovať nových ľudí v práci
Peter Šimún YesElf

Zakladateľ onboardingovej platfomy YesElf, ktorá je držiteľom certifikátu kvality Seal of Excellence Európskej komisie z programu Horizont 2020 a finalista Startup Awards 2018.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podľa štúdie od Jobvite až 30 % nováčikov opustí svoje zamestnanie do 90 dní od nástupu. Hlavným dôvodom nie je iba nespokojnosť s náplňou práce, ale aj zlý proces adaptácie – čiže onboarding. Ako ho robiť správne?

Z nováčikov profesionáli

Zatiaľ čo v zahraničí je onboarding (adaptácia) nových zamestnancov bežnou súčasťou náborového procesu, pre slovenské firmy ide ešte vždy o veľkú neznámu.

Mnohí si ho predstavujú ako bežné odborné či bezpečnostné školenie BOZP. Tie sú takisto jeho súčasťou, no celkový význam onboardingu je oveľa väčší.

Zatiaľ čo na školení zamestnanec nadobudne nové pracovné zručnosti, onboarding mu priblíži aj informácie o smerovaní firmy, jej cieľoch a hodnotách. To všetko vedie k tomu, aby sa z nového prírastku vo firme stal zabehnutý a efektívny pracovník. Ideálne v čo najkratšej možnej dobe.

Prečo sa venovať onboardingu – adaptácii nových zamestnancov

Čím je onboarding dôkladnejší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že noví zamestnanci zotrvajú vo firme dlhodobo. Ak im totiž venujete dostatočnú pozornosť, nielenže tým skrátite čas potrebný na pochopenie nových činností, ale zároveň v nich vzbudíte motiváciu a nadšenie.

Je totiž preukázané, že vďaka onboardingu sú zamestnanci produktivnejší a spokojnejší.

Mnohým vedúcim pracovníkom sa môže zdať, že zavedenie onboardingu do procesov firmy je príliš nákladné. Z dlhodobého hľadiska je to však práve naopak – firmy, ktoré majú vypracovaný dôkladný onboardingový plán, neprichádzajú o peniaze. A to hneď z niekoľkých dôvodov.

Zamestnanci, ktorí sú bez prípravy „hodení do vody“, sú frustrovaní, zmätení a pri výkone práce chybujú. To všetko sú predpoklady na to, aby svoje nové zamestnanie čo najskôr opustili.

Nájsť kvalitného zamestnanca pritom niečo stojí, takže ak sa rozhodne nováčik opustiť zamestnanie už po pár týždňoch, firma musí vynaložiť ďalšie výdavky na nájdenie a zaškolenie jeho náhrady.

Pokiaľ sa teda pozrieme na onboarding ako na proces školenia, ide o jednorazovú investíciu s vyššou perspektívou. Ak si vypracujete systematický plán na (re)kvalifikáciu svojich zamestnancov, s menšími úpravami ho budete môcť využívať aj dlhodobo.

Proces onboardingu zamestnancov

Keď už zhruba viete, čo to onboarding zamestnancov je a aké výhody firmám prináša, poďme sa naň pozrieť detailnejšie. 

Onboarding sa začína počiatočnou adaptáciou, ktorá slúži na zorientovanie sa zamestnanca v novom prostredí. Cieľom tejto fázy je rozvrhnúť plány pre nasledujúce obdobie a formovať víziu spolupráce.

V tomto kroku onboardingu sa vedú osobné školenia, e-learningové aktivity, využíva sa samoštúdium, koučing, mentoring a kontrolné zoznamy na sprostredkovanie informácií medzi manažérom a HR oddelením.

Prečítajte si tiež

Po absolvovaní prvej fázy adaptácie nasleduje funkčné školenie, počas ktorého sa zamestnanec oboznámi s produktovým portfóliom firmy, jej službami, klientmi a zákazníkmi v súvislosti s praktickým využitím nadobudnutých informácií. Slúžia mu na to osobné školenia alebo metódy vzdelávania, ktoré prebiehajú priamo na pracovisku.

Veľkou inováciou je digitálny onboarding v podobe bublinkových pomocníkov, ktorí sprevádzajú zamestnancov pri práci s počítačom a učia ich používať firemný softvér za chodu.

Po získaní prvotných skúseností prichádza fáza asimilácie – ide o tímové stretnutia, na ktorých sa nováčik dozvie organizačné informácie a objasní si spoluprácu medzi tímami.

Zhruba po dvoch či troch mesiacoch prichádza na rad hodnotenie, ktorého výsledkom je vytvorenie plánu rozvoja zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako onboarding nových kolegov nepokaziť?

Onboarding zamestnancov netreba podceňovať, takže pokiaľ sa ho rozhodnete vo firme riešiť, doprajte mu patričnú pozornosť. Množstvo času, peňazí a starostí si ušetríte už len tým, že sa budete držať týchto štyroch pravidiel:

  1. Nezačínajte príliš neskoro – väčšina nových zamestnancov strávi prvé dni v práci vypĺňaním formulárov. Začať s onboardingom zamestnanca však môžete už pred nástupom do práce, rovnako ako to robí 83 % firiem vo svete, vyplýva to zo štúdie spoločnosti Aberdeen.
  2. Vďaka moderným HR platformám a nástrojom môžu mať zamestnanci prístup k študijným materiálom, inštruktážnym videám a iným dokumentom ešte predtým, ako sa posadia za pracovný stôl.
  3. Stanovte si ciele už od začiatku – z prieskumu spoločnosti Gallup vychádza, že len polovica nových zamestnancov vie, čo sa od nich v novom zamestnaní očakáva. Definovať si ciele a povinnosti je silným motivujúcim faktorom, pretože 23 % ľudí, ktorí odišli z práce po polroku, uviedlo, že by v zamestnaní zostali, ak by mali stanovené jasné pokyny a povinnosti.
  4. Neignorujte ich – pristupujte k novým zamestnancom ako k zákazníkom. Je dôležité, aby sa u vás už od prvého dňa cítili spokojní a angažovaní. Onboardingová platforma predstavuje pre nováčika kontaktný bod, v ktorom nájde odpovede na všetky otázky ohľadom organizácie, firemnej kultúry a svojej pracovnej náplne.
  5. Neberte onboarding ako jednorazovú záležitosť – onboarding je systematický proces pre získavanie skúseností a začleňovanie nováčika do firmy. Aj to je dôvod, prečo by mal byť prvým krokom v procese adaptácie zamestnanca. Tým, že sa z neskúseného človeka stane profesionál, sa však onboaring zamestnanca nekončí.

Onboardingová platforma totiž plní aj úlohu úložiska, v ktorom budú mať prístup k školiacim materiálom aj skúsení zamestnanci. Nie nadarmo sa totiž vraví, že opakovanie je matkou múdrosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Peter Šimún title_company
Peter Šimún YesElf

Zakladateľ onboardingovej platfomy YesElf, ktorá je držiteľom certifikátu kvality Seal of Excellence Európskej komisie z programu Horizont 2020 a finalista Startup Awards 2018.


Výpoveď v skúšobnej dobe (vzor oznámenia)

Aké pravidlá platia pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a kedy je skončenie neplatné? Prinášame aj vzor oznámenia pri tomto skončení pracovného pomeru.

Označenie predavačov – sú menovky či uniformy povinné?

Ako musí byť označený predavač v obchode, aby bol odlíšený od zákazníkov? Aké pokuty hrozia, ak túto povinnosť zanedbáte?

Kto určuje čerpanie dovolenky – zamestnávateľ alebo zamestnanec?

Podľa Zákonníka práce určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, avšak musí prihliadať aj na záujmy zamestnanca. Aké podmienky musí zamestnávateľ pri určení dovolenky dodržať?

(Ne)povinné nahlasovanie voľného pracovného miesta - zmena od 21.7.2020

Novela zákona o službách zamestnanosti ruší pokuty za nahlásenie voľnej pracovnej pozície. Čo to v praxi znamená?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky