Onboarding zamestnancov - ako správne adaptovať nových ľudí v práci

Podľa štúdie od Jobvite až 30 % nováčikov opustí svoje zamestnanie do 90 dní od nástupu. Hlavným dôvodom nie je iba nespokojnosť s náplňou práce, ale aj zlý proces adaptácie – čiže onboarding. Ako ho robiť správne?

Z nováčikov profesionáli

Zatiaľ čo v zahraničí je onboarding (adaptácia) nových zamestnancov bežnou súčasťou náborového procesu, pre slovenské firmy ide ešte vždy o veľkú neznámu.

Mnohí si ho predstavujú ako bežné odborné či bezpečnostné školenie BOZP. Tie sú takisto jeho súčasťou, no celkový význam onboardingu je oveľa väčší.

Zatiaľ čo na školení zamestnanec nadobudne nové pracovné zručnosti, onboarding mu priblíži aj informácie o smerovaní firmy, jej cieľoch a hodnotách. To všetko vedie k tomu, aby sa z nového prírastku vo firme stal zabehnutý a efektívny pracovník. Ideálne v čo najkratšej možnej dobe.

Prečo sa venovať onboardingu – adaptácii nových zamestnancov

Čím je onboarding dôkladnejší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že noví zamestnanci zotrvajú vo firme dlhodobo. Ak im totiž venujete dostatočnú pozornosť, nielenže tým skrátite čas potrebný na pochopenie nových činností, ale zároveň v nich vzbudíte motiváciu a nadšenie.

Je totiž preukázané, že vďaka onboardingu sú zamestnanci produktivnejší a spokojnejší.

Mnohým vedúcim pracovníkom sa môže zdať, že zavedenie onboardingu do procesov firmy je príliš nákladné. Z dlhodobého hľadiska je to však práve naopak – firmy, ktoré majú vypracovaný dôkladný onboardingový plán, neprichádzajú o peniaze. A to hneď z niekoľkých dôvodov.

Zamestnanci, ktorí sú bez prípravy „hodení do vody“, sú frustrovaní, zmätení a pri výkone práce chybujú. To všetko sú predpoklady na to, aby svoje nové zamestnanie čo najskôr opustili.

Nájsť kvalitného zamestnanca pritom niečo stojí, takže ak sa rozhodne nováčik opustiť zamestnanie už po pár týždňoch, firma musí vynaložiť ďalšie výdavky na nájdenie a zaškolenie jeho náhrady.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ sa teda pozrieme na onboarding ako na proces školenia, ide o jednorazovú investíciu s vyššou perspektívou. Ak si vypracujete systematický plán na (re)kvalifikáciu svojich zamestnancov, s menšími úpravami ho budete môcť využívať aj dlhodobo.

Proces onboardingu zamestnancov

Keď už zhruba viete, čo to onboarding zamestnancov je a aké výhody firmám prináša, poďme sa naň pozrieť detailnejšie.

Onboarding sa začína počiatočnou adaptáciou, ktorá slúži na zorientovanie sa zamestnanca v novom prostredí. Cieľom tejto fázy je rozvrhnúť plány pre nasledujúce obdobie a formovať víziu spolupráce.

Prečítajte si tiež

V tomto kroku onboardingu sa vedú osobné školenia, e-learningové aktivity, využíva sa samoštúdium, koučing, mentoring a kontrolné zoznamy na sprostredkovanie informácií medzi manažérom a HR oddelením.

Po absolvovaní prvej fázy adaptácie nasleduje funkčné školenie, počas ktorého sa zamestnanec oboznámi s produktovým portfóliom firmy, jej službami, klientmi a zákazníkmi v súvislosti s praktickým využitím nadobudnutých informácií. Slúžia mu na to osobné školenia alebo metódy vzdelávania, ktoré prebiehajú priamo na pracovisku.

Veľkou inováciou je digitálny onboarding v podobe bublinkových pomocníkov, ktorí sprevádzajú zamestnancov pri práci s počítačom a učia ich používať firemný softvér za chodu.

Prečítajte si tiež

Po získaní prvotných skúseností prichádza fáza asimilácie – ide o tímové stretnutia, na ktorých sa nováčik dozvie organizačné informácie a objasní si spoluprácu medzi tímami.

Zhruba po dvoch či troch mesiacoch prichádza na rad hodnotenie, ktorého výsledkom je vytvorenie plánu rozvoja zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako onboarding nových kolegov nepokaziť?

Onboarding zamestnancov netreba podceňovať, takže pokiaľ sa ho rozhodnete vo firme riešiť, doprajte mu patričnú pozornosť. Množstvo času, peňazí a starostí si ušetríte už len tým, že sa budete držať týchto štyroch pravidiel:

  1. Nezačínajte príliš neskoro – väčšina nových zamestnancov strávi prvé dni v práci vypĺňaním formulárov. Začať s onboardingom zamestnanca však môžete už pred nástupom do práce, rovnako ako to robí 83 % firiem vo svete, vyplýva to zo štúdie spoločnosti Aberdeen.
  2. Vďaka moderným HR platformám a nástrojom môžu mať zamestnanci prístup k študijným materiálom, inštruktážnym videám a iným dokumentom ešte predtým, ako sa posadia za pracovný stôl.
  3. Stanovte si ciele už od začiatku – z prieskumu spoločnosti Gallup vychádza, že len polovica nových zamestnancov vie, čo sa od nich v novom zamestnaní očakáva. Definovať si ciele a povinnosti je silným motivujúcim faktorom, pretože 23 % ľudí, ktorí odišli z práce po polroku, uviedlo, že by v zamestnaní zostali, ak by mali stanovené jasné pokyny a povinnosti.
  4. Neignorujte ich – pristupujte k novým zamestnancom ako k zákazníkom. Je dôležité, aby sa u vás už od prvého dňa cítili spokojní a angažovaní. Onboardingová platforma predstavuje pre nováčika kontaktný bod, v ktorom nájde odpovede na všetky otázky ohľadom organizácie, firemnej kultúry a svojej pracovnej náplne.
  5. Neberte onboarding ako jednorazovú záležitosť – onboarding je systematický proces pre získavanie skúseností a začleňovanie nováčika do firmy. Aj to je dôvod, prečo by mal byť prvým krokom v procese adaptácie zamestnanca. Tým, že sa z neskúseného človeka stane profesionál, sa však onboaring zamestnanca nekončí.
Prečítajte si tiež

Onboardingová platforma totiž plní aj úlohu úložiska, v ktorom budú mať prístup k školiacim materiálom aj skúsení zamestnanci. Nie nadarmo sa totiž vraví, že opakovanie je matkou múdrosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky