Baťovské desatorá. Heslá, ktorými Tomáš Baťa motivoval ľudí byť lepšími

Baťovské desatorá. Heslá, ktorými Tomáš Baťa motivoval ľudí byť lepšími
Zdroj: Nadácia Tomáša Baťu
Gabriela Končitíková

Dlhodobo sa venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia a jej aktuálnemu využitiu. V rámci svojej lektorskej činnosti prednáša jednotlivé témy z Baťovej sústavy riadenia. Študuje doktorský študijný program na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rámci svojej dizertačnej práce vytvára model pre aplikáciu zásad firemnej kultúry vytváraných firmou Baťa a.s. do roku 1945 do súčasného podnikateľského prostredia. Publikuje svoje štúdie a je autorkou niekoľkých kníh. V súčasnosti pracuje ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu inšpiratívnych myšlienok Tomáša Baťu v rámci projektu Inšpirácia Baťa. Od roku 2017 sa venuje šíreniu baťovských myšlienok cez Akadémiu Baťa.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Baťovské desatorá (heslá) boli jedným zo základných komunikačných nástrojov firmy Baťa – plne totiž vystihovali komunikačnú stratégiu firmy, ktorá musela byť jasná, stručná a výstižná.

Existujú desiatky baťovských desator. Takmer každá pracovná činnosť mala svoje vlastné desatoro, tak ako pracovné pozície či funkcie. Samostatnom kategóriou sú desatorá motivačného a medziľudského charakteru. Tomáš Baťa niekoľkokrát povedal, že nevybudoval podnik, ale človeka a ten vybudoval podnik.

Tieto desatorá odrážali myšlienku neustálej práce a rozvoja každého človeka na sebe samom. Existujú desatorá ako komunikovať s ľuďmi, ako rozvíjať svoje duševné zdravie, ako rozvíjať svoje fyzické zdravie, ako byť inšpiratívnym pre ostatných.

Predovšetkým v týchto desatorách môžeme vidieť nadčasovosť Baťovho odkazu, pretože princípy rozvoja seba samého sú stále rovnaké bez ohľadu na dobu či spoločenský kontext.

Desatoro Ako získať nezávislosť

 1. Zlepšite sa vo svojej práci a naučte sa niečo nové.
 2. Dobre sa naučte aspoň jeden cudzí jazyk.
 3. Dosiahnite čo najvyššie úspory.
 4. Zdokonaľujte sa najviac v tom, čo vám chýba a čo najviac potrebujete.
 5. Využívajte všetky príležitosti, ktoré vám k sebavzdelávaniu ponúka školstvo a študijné ústavy.
 6. Vyberte si vhodné čítanie. Také, ktoré sa nezaoberá úpadkom a zánikom, ale naopak smeruje k rastu a prosperite.  
 7. Športom utužujte svoje telo i dušu.
 8. Naučte sa spoločenskému správaniu.
 9. Majte radi prácu, ktorú robíte, len tak ju môžete vykonávať dobre, svedomite a s nadšením.
 10. Nesúďte druhých.

Desatoro Ako jednať s ľuďmi

Úprimné medziľudské vzťahy, priame a čestné jednanie a taktiež schopnosť otvorene vyjadriť svoje myšlienky a požiadavky, boli základnými predpokladmi pre úspešné fungovanie firmy Baťa. Základné zásady medziľudského správania boli koncentrované do desatora Ako jednať s ľuďmi.

 1. Nebuďte otrokom mienky druhých o vás samom. Buďte samostatný. Ak jednáte správne a čestne, nemusí vás znepokojovať mienka cudzích ľudí.
 2. Neprivlastňujte si zásluhy druhých. Dbajte, aby ste dosiahli česť vlastnou prácou. Lepší je malý lampáš s vlastným svetlom, ako veľký s cudzím.
 3. Ak máte starosti a nedokážete sa s nimi sami vysporiadať, nežalujte a nezverujte sa s nimi nikomu inému ako tomu, kto vám bude vedieť skutočne pomôcť.
 4. Nebuďte medzi ľuďmi hundroš. Ľudia vidia radi usmiate tváre.
 5. Ak chcete získať medzi ľuďmi trvalú priazeň a úctu, vystríhajte sa pri rozprávaní s nimi klebetám, výsmechu a irónii. Ľudia sa vyhýbajú človeku, ktorý sa baví na účet druhých.
 6. Vyhnite sa absolútnej kritike, nepovažujte sa za neomylného sudcu.
 7. Nikoho neobťažujte so zbytočnými otázkami a nebuďte detinsky zaujatý vlastnými názormi.
 8. Buďte tým, kým ste a vždy rovnaký. Nehrajte každý deň inú tvár. S takými ľuďmi je život ťažký a nemilý.
 9. Neopúšťajte svoje zásady, ak ste presvedčený o ich správnosti. Konajte vždy dôsledne. Vytýčte si plán a nepoľavte z neho ani vlas!
 10. Neposudzujte ľudí podľa ich reči, ale podľa ich činu. Nebuďte zaujatý proti ľuďom, ktorí sú k vám menej vľúdni ako k iným. Snažte sa, aby ste odhalili ich vnútornú cenu. Drsná škrupina skrýva často dobré jadro.

Desatoro Ako sa stať vzorom pre druhých

 1. Učte sa. Predchádzajúce skúsenosti nestačia. Hľadajte skúsenejších spolupracovníkov a učte sa od nich. Čítajte a nebráňte sa novému.
 2. Naučte sa spolupracovať. Učte spolupracovať. Naučte svojich spolupracovníkov naozajstnej spolupráci. Ušetríte tak veľa času, pretože nebudete musieť riešiť nezhody a nedorozumenia ostatných.
 3. Hľadajte svojich nástupcov. Odnaučte sa žiarlivosti a naučte sa dávať priestor, v ktorom môžu vyniknúť aj ostatní ľudia. Zlý je ten vedúci, ktorý chce trvalo zostať tým najlepším medzi svojimi ľuďmi.
 4. Zdieľajte svoje skúsenosti. Len zdieľané skúsenosti majú cenu. 
 5. Učte sa pracovať technicky. Využívajte všetky dostupné prostriedky k racionalizácii svojej práce. Premýšľajte o svojich každodenných činnostiach.
 6. Myslite na svojich ľudí.  Myslite na to, ako zlepšiť ich pracovné podmienky. Myslite na to, či by ste chceli byť svojím vlastným spolupracovníkom.
 7. Buďte taktný. Nájdite spôsoby ako taktne chváliť a karhať. Len slabý človek ľahko skĺzne k hrubým urážkam.
 8. Získajte si svojich ľudí. Vytvorte si vzťah k svojim spolupracovníkom, zaujímajte sa o nich nielen ako o pracovníkov, ale aj ako o ľudí. Žiadny človek nebude pracovať zo všetkých svojich síl pre človeka, ktorého nemá rád.
 9. Zaujímajte sa o duševné pomery, ktoré panujú na vašom oddelení. Študujte psychológiu, musíte byť schopný navodiť tie správne pocity a atmosféru.
 10. Nezabúdajte, že svojim rastom sa odovzdávate podniku. Stávate sa jeho súčasťou, cez vás musí vyrásť ďalšia generácia vedúcich, odovzdajte im zo seba to najlepšie. Tak sa stanete navždy súčasťou podniku.

Desatoro Ako zvíťaziť sám nad sebou

Najväčším životným bojom je premôcť seba samého. Zvíťaziť nad sebou, je to najkrajšie víťazstvo.

Pokúste sa vo svojom živote uplatniť tieto každodenné pravidlá:

 1. Trochu trpezlivosti.
 2. Minútu nežnosti.
 3. Jedno priateľské slovo. (Alebo radšej dve či tri.)
 4. Trochu sebaovládania.
 5. Známka lojality.
 6. Ospravedlnenie. (Pre to, čo urobil druhý.)
 7. Vznešená myšlienka.
 8. Trochu vďačnosti za preukázané dobrodenie.
 9. Priateľská tvár. (Tam, kde to urobí druhému radosť.)
 10. Radostná pieseň. (Vašu obľúbenú, ktorá vás poteší.)
Článok pokračuje pod reklamou

Desatoro duševného zdravia. Ako získať duševnú silu?

 1. Prácu užitočnú a rozumnú. Práca vás robí nezávislými a buduje vaše sebavedomie.
 2. Určitým, jasným cieľom. Majte plán nielen pre roky, ale aj pre hodiny, minúty a sekundy.
 3. Disciplínu, pravidelnosť, dôslednosť. Podriaďujte sa vlastnému duchu. Pestujte zmysel pre organizáciu spolupráce.
 4. Veselú myseľ a humor. Hľadajte jasné body v živote.
 5. Pevnú vôľu. Nebojte sa. Nenariekajte. Verte si. Počítajte s prekážkami.
 6. Dôkladnosť. Nerobte nič na polovicu.
 7. Rozvaha. Dvakrát meraj a raz strihaj. Buďte opatrní v sľuboch. Dodržte svoje slovo.
 8. Prívetivosť a slušné chovanie.
 9. Pravdivosť a spravodlivosť.
 10. Pokoj. Buďte pánmi seba samých.

Desatoro úspešného obchodníka a predavača

Každý úspešný obchodník a predavač by si mal zapísať na hlavné miesto vo svojom zápisníku týchto desať pravidiel:

 1. Vylúčte zo svojho zápisníku slovo bezstarostnosť!
 2. Myslite - cvičte svoj mozog rovnako, ako cvičíte svoje svaly.
 3. Najspoľahlivejším kapitálom je dobrá povesť.
 4. Používajte predstavivosť.
 5. Využívajte čas a seďte pevne.
 6. Buďte priateľský a milujte poctivú hru. Pamätajte, že sami seba nezachránite, ak potopíte iných.
 7. Pracujte veľa – to vám neublíži.
 8. Zaujímajte sa o verejné záležitosti.
 9. Jednajte s konkurenciou otvorene a úprimne. V obchode nemusia byť ľudia po zuby ozbrojení.
 10. Úspech a bohatstvo dosiahnete, ak budete trpezlivý, zdvorilý a zmierlivý. Vyhýbajte sa každodennej okázalosti.

Desatoro športovca

Ako sa správa pravý športovec?

 1. Nevychvaľuje sa.
 2. Nevzdáva sa.
 3. Nevyhovára sa, keď pochybil.
 4. Je veselý, keď prehráva.
 5. Je tichý, keď vyhráva.
 6. Hrá poctivo.
 7. Hrá, ako najlepšie vie.
 8. Má radosť z rozkoše neistoty hry.
 9. Znovu a znovu sa pokúša o úspech.
 10. Má väčšiu radosť z hry ako z výsledku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Gabriela Končitíková
Gabriela Končitíková

Dlhodobo sa venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia a jej aktuálnemu využitiu. V rámci svojej lektorskej činnosti prednáša jednotlivé témy z Baťovej sústavy riadenia. Študuje doktorský študijný program na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rámci svojej dizertačnej práce vytvára model pre aplikáciu zásad firemnej kultúry vytváraných firmou Baťa a.s. do roku 1945 do súčasného podnikateľského prostredia. Publikuje svoje štúdie a je autorkou niekoľkých kníh. V súčasnosti pracuje ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu inšpiratívnych myšlienok Tomáša Baťu v rámci projektu Inšpirácia Baťa. Od roku 2017 sa venuje šíreniu baťovských myšlienok cez Akadémiu Baťa.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky