Založenie s.r.o. vrátane registrácie k DPH

Rozhodli ste sa podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a jednou z nevyhnutných podmienok realizácie vášho podnikateľského zámeru je aj samotná registrácia s.r.o. k DPH? Využite možnosť kompletného založenia s.r.o. vrátane registrácie spoločnosti k dani z príjmu „DIČ“ a dani z pridanej hodnoty „DPH“ bez starostí. Nemusíte študovať množstvo zákonov, vypĺňať komplikované formuláre a navštevovať úrady. 

Celý proces založenia s.r.o. je zabezpečený na základe plnej moci.

Kompletné založenie s.r.o. prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia pred založením s.r.o., prostredníctvom ktorej zistíme predstavu o vašom podnikaní. Poradíme vám pri výbere vhodných predmetov podnikania, obchodného názvu a ďalších podstatných náležitostiach potrebných pre vypracovanie zakladateľských dokumentov. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava listín, potrebných na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným podľa vašich požiadaviek
  3. Pravosť podpisu je potrebné overiť u notára, resp. na matrike. Podpísané listiny budú zaslané na príslušný okresný úrad, obchodný register a daňový úrad.
  4. Uhradíme za vás poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.
  5. Po úspešnom založení spoločnosti vám bude zaslaný originálny výpis z obchodného registra vrátane všetkých zakladateľských listín.
  6. Následne bude vykonaná registrácia s.r.o. k DPH na miestne príslušnom daňovom úrade. Súčasťou služby je vypracovanie všetkých potrebných listín k registrácií spoločnosti k DPH, vrátane podnikateľského zámeru.

Výsledkom našich služieb je kompletné založenie s.r.o. vrátane registrácie k DPH. Celý proces kompletného založenia spoločnosti s.r.o. trvá zvyčajne 18 pracovných dní a registrácia s.r.o. k DPH taktiež do 18 pracovných dní.

Cenovú ponuku na založenie s.r.o. vrátane registrácie k DPH si môžete vyžiadať prostredníctvom kontaktného formulára

Uvedené služby vám zmluvne garantujú:

  • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. Odmenu za založenie s.r.o. nám zaplatíte až po úspešnom zápise s.r.o. do Obchodného registra (klient hradí v úvode len súdny poplatok vo výške od 150 EUR)
  • V cene služby je 20 voľných živností.
  • Garanciu zápisu s.r.o. do OR SR v dohodnutom termíne.
  • V prípade záujmu, kontaktujte zmluvného partnera podnikajte.sk prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Kontaktný formulár (zakladanie spoločností)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Váš text *
Overenie *
verify
Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.