Zmeny v Prvej pomoci za november a december 2021

Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc+ bez opatrenia 3B. Aké budú sumy a koho sa to týka?

Vláda SR v stredu 24. novembra 2021 schválila návrh ministra Milana Krajniaka na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Na základe uznesenia vlády SR bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiace november a december 2021 vyplácať príspevky vo výške tzv. Prvej pomoci+ okrem opatrenia 3B. Zamestnávatelia a SZČO tak získajú vyšší finančný príspevok o 50 % oproti pôvodnej schéme Prvej pomoci.

Vyplácanie Prvej pomoci+ za november a december 2021

  • Zamestnávatelia budú môcť žiadať za november a december príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce (opatrenia 1 a 3A).
  • SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 810 € v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2). Výšku poskytovaného príspevku pre SZČO podľa opatrenia č. 2 uvádzame v nasledovnej tabuľke:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príspevku na náhradu straty príjmu podľa Opatrenia č. 2 pre SZČO
Pokles tržieb v % Výška príspevku podľa Opatrenia č. 2 v €
Od 20 % do 39,99 % 270 €
Od 40 % do 59,99 % 450 €
Od 60 % do 79,99 % 630 €
Od 80 % a viac 810 €
Pozor: v prípade, ak má SZČO aj príjem zo zamestnania, zníži výšku príspevku o výšku čistého príjmu z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac
  • V prípade ak SZČO neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 315 € z opatrenia 4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o.

Zamestnávatelia môžu naďalej žiadať o príspevok na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. októbru 2021. O príspevky sa môžu uchádzať aj tie subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.

Z uvedeného vyplýva, že príspevky za mesiace november a december 2021 sa budú vyplácať rovnakým spôsobom ako za mesiace október 2020 až január 2021. Avšak platí, že opatrenie č. 3B je naďalej pozastavené.

Termíny podávania žiadostí o príspevky „Prvej pomoci“

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za september a október. Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 30. novembra 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac október je možné podávať do konca decembra 2021.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Uvoľnenie Covid opatrení od 6.4.2022 a odporúčania hygienika

Od 6.4.2022 sa mení režim na hraniciach a upravujú pravidlá nosenia respirátorov či rúšok. Pozrite si prehľad noviniek aj odporúčaní hlavného hygienika SR.

Covid opatrenia od 14.3.2022: rušia sa skoro všetky obmedzenia

Od pondelka 14.3.2022 sa ešte výraznejšie uvoľnia pandemické opatrenia. Ako sa upravuje činnosť prevádzok, hromadných podujatí či režim na hraniciach?

Covid opatrenia od 26.2.2022: začne prvá fáza výrazného uvoľňovania

Potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia Covid-19 už nebudú prevádzkovatelia musieť vyžadovať, režimy OP, OP+ a OTP sa rušia. Čo ešte sa zmení od 26.2.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky