Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku bude administratívne náročnejšie

Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku bude administratívne náročnejšie
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Poskytovanie cezhraničných služieb v Rakúsku sa od 1.1.2017 skomplikovalo a pokuty narástli 8-násobne.

Čo je cezhraničné poskytovanie služieb

Slovenskí podnikatelia majú právo poskytovať svoje služby aj v iných členských štátoch Európskej únie, či už iným podnikateľom alebo konečným spotrebiteľom. Keď slovenský podnikateľ poskytuje službu v inom členskom štáte EÚ, vrátane Rakúska, ide o cezhraničné poskytovanie služieb.

Príklad: Slovenská stavebná firma získa zákazku na opravu výťahov vo Viedni. Práce (opravu výťahov) pôjdu vykonať zamestnanci slovenskej firmy. Ide o cezhraničné poskytnutie služieb.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu bola prijatá aj za účelom zvýšenia konkurencie služieb poskytovaných na vnútornom trhu EÚ a zníženia administratívnych prekážok pre cezhraničné poskytovanie služieb.

Ak sa však chystáte poskytovať služby na území Rakúska, bez byrokracie to nepôjde a v prípade pochybenia hrozia vysoké pokuty.

Administratívne povinnosti slovenského zamestnávateľa v Rakúsku v roku 2017

V Rakúsku existuje od roku 2011 účinná legislatíva, ktorá komplikuje cezhraničné poskytovanie služieb. Od 1.1.2017 platí v Rakúsku zákon proti sociálnemu a mzdovému dumpingu (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz). Zákon výrazne nemení pravidlá existujúce do roku 2017, v podstate ich zhŕňa do jedného právneho predpisu. Dôležitou zmenou je zvýšenie pokút, ktoré sa vyšplhali na rekordné sumy (osemnásobný nárast).

Ak chce slovenský podnikateľ poskytovať služby v Rakúsku (napr. zamestnávateľ vysielať zamestnancov), musí im zabezpečiť rovnaké mzdové a sociálne štandardy, na ktoré majú nárok rakúski zamestnanci. V zásade je potrebné splniť štyri oznamovacie povinnosti:

  1. vybaviť v Sociálnej poisťovni v SR formulár A1 (predtým formulár E101),
  2. doručiť Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb (Dienstleistungsanzeige) na Federálne ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva (BMWFW),
  3. doručiť formulár ZKO3 (v prípade vyslania zamestnanca) alebo ZKO4 (v prípade prepožičania zamestnanca) na Federálne ministerstvo financií (BFM),
  4. doručiť oznámenie fondu Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK), ak nebolo podané oznámenie ZKO.

Oznámenie fondu BUAK (ide o verejnoprávnu inštituúciu, ktorá vykonáva zákon o dovolenkách a odstupnom pre pracovníkov v stavebníctve (BUAG)) sa týka len zamestnávateľov v stavebnom priemysle.

Platy zamestnancov v Rakúsku sa odvíjajú od kolektívnych zmlúv, ktorých je v približne 500. Pri použití nesprávnej zmluvy stúpa pravdepodobnosť mzdového dumpingu, t. j. nedostatočného zaplatenia zamestnanca.

Až osemnásobný nárast pokút pri poskytovaní služieb v Rakúsku od roku 2017

Pri zámene formulára ZKO3 (vyslanie zamestnanca) a ZKO4 (prepožičanie zamestnanca) hrozí pokuta od 500 do 5 000 eur na zamestnanca. Pri nesprávnom vyplnení formulárov hrozí pokuta vo výške od 1 000 do 10 000 eur za zamestnanca a pri opätovnom pochybení od 2 000 eur do 20 000 eur.

Pokuta v rovnakej výške sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, keď pri kontrole rakúskymi orgánmi nevie predložiť všetky predpísané dokumenty o zamestnancoch, alebo ak sťaží prístup k týmto dokumentom. Pri viac ako troch zamestnancoch a pri opätovnom pochybení hrozí pokuta od 4 000 do 50 000 eur za zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre slovenského podnikateľa môže byť pokuta za neplnenie administratívnych povinností likvidačná, nakoľko sa môže jej výška rýchlo vyšplhať na tisíce až desaťtisíce eur, prípadne ešte vyššie sumy.

Tieto pokuty hrozia aj v prípade, ak zamestnávateľ nevypláca svojmu zamestnancovi alebo prepožičanému zamestnancovi mzdu, na ktorú má podľa rakúskej legislatívy nárok. Platí to aj pre prípad, ak nebude postupovať v súlade s platnou kolektívnou zmluvou. Tých je v Rakúsku platných približne 500.

Predbežné opatrenia rakúskych orgánov a Sociálnej poisťovne

Pri podozrení z priestupku majú rakúske orgány právo zabaviť finančné prostriedky slovenského podnikateľa vo výške predpokladanej pokuty za priestupok. Ide pritom o zadržanie tisícov eur.

Sociálna poisťovňa je oprávnená zadržať 25 % hodnoty zákazky. Zadržanú sumu vyplatí až po ukončení zákazky a preukázaní, že slovenský zamestnávateľ vyplatil zamestnancom mzdu, na ktorú majú podľa rakúskej legislatívy nárok.

Uvedené povinnosti je náročné plniť a to nielen pre malého podnikateľa. Pod hrozbou vysokých pokút aj za pochybenia pri administratívnych povinnostiach sa fakticky znemožní poskytovanie cezhraničných služieb slovenským podnikateľom (najmä menším firmám) v Rakúsku.

Registrácia na účely DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci EÚ

Upozorňujeme podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo ktorí nemajú pridelené IČ DPH, že z dôvodu poskytnutia služieb v Rakúsku sú povinní registrovať sa pre DPH ešte pred ich poskytnutím. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Registrácia na DPH v roku 2015.

Zdroj: Pri spracovaní článku bol použitý dokument: Zmeny v legislatíve v oblasti cezhraničného poskytovania služieb v Rakúsku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Podomový predaj

Čo je podomový predaj, aké povinnosti má predávajúci pri podomovom predaji a aké sankcie hrozia za ich porušenie?

Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu

Zmeny v reklamáciách, zákaz dvojitej kvality, overovanie recenzií. Čo priniesla česká novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá sa týka aj slovenských e-shopov?

Odvody do umeleckých fondov v roku 2023 sú obnovené

Parlament neschválil zrušenie odvádzania príspevkov z odmien umelcov a autorov do príslušných umeleckých fondov. Od 1.1.2023 sa tak táto povinnosť obnovuje.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky