Podnikatelia odkazujú europoslancom: Očakávame viac komunikácie a hájenie slovenských záujmov

Podnikateľských organizácii sme sa pýtali, ako hodnotia výsledky eurovolieb a čo od poslancov pri presadzovaní podnikateľských záujmov očakávajú.

Ako hodnotíte výsledky eurovolieb v rámci SR z pohľadu biznisu? Čo tento výsledok znamená pre presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov?

Ján Oravec, Združenie podnikateľov Slovenska

Z pohľadu biznisu je hodnotenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku ešte predčasné. Ich skutočný efekt sa totiž ukáže až vtedy, keď noví europoslanci začnú pracovať, keď sa dozvieme, do ktorých výborov sa im podarilo dostať, koľkí z nich si vyberú ekonomické výbory a koľkým z nich sa podarí dostať do tých najdôležitejších výborov.

Z výsledkov v SR, ale aj z ostatných krajín EÚ, je však zrejmé, že v celkovom fungovaní parlamentu síce príde k zmenám v zložení jednotlivých politických skupín, ale nie k zásadným. To znamená, že od fungovania EP môžeme čakať približne to isté, čo predvádzal doteraz. A to je možno aj škoda, pretože vo vzťahu k podnikaniu by sme potrebovali oveľa propodnikateľskejšie naladený Európsky parlament než vzišiel z týchto volieb.

Bohužiaľ, najpravdepodobnejším scenárom je pokračovanie prijímania legislatívy, ktorá zbytočne zaťažuje európske firmy a podnikateľov, ignorovanie dopadov európskej legislatívy na podnikanie a prijímanie čoraz väčšieho počtu právnych noriem popierajúcich ekonomické princípy a často aj elementárnu logiku. 

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov

Pre nás ako zástupcov slovenského podnikateľského prostredia je dôležité, aby naši europoslanci okrem svojich priorít hájili aj záujmy slovenského priemyslu a hospodárstva. V minulosti sme totiž nemali príliš pozitívne skúsenosti s prácou niektorých europoslancov, ktorých aktivita v oblasti slovenských záujmov nebola podľa nášho očakávania. Verím, že nové zloženie sa bude oveľa aktívnejšie zasadzovať o hospodárske záujmy Slovenska.

Michal Krčméry, AmCham Slovakia

Pozitívom je jednoznačne značný nárast volebnej účasti na Slovensku oproti predchádzajúcim voľbám (22,74 %). Bohužiaľ, v rámci celej EÚ sme stále na chvoste. Faktom tiež je, že tentokrát je medzi zvolenými europoslancami za SR menej zástupcov, ktorí sa aktívne venujú témam podnikateľského prostredia. Najmä v porovnaní s odborníkmi na zahraničnú politiku či životné prostredia.

Čo očakávate od nových/staronových europoslancov? O aké zmeny by sa mali zasadzovať v rámci výborov alebo celkovo v rámci EP?

Ján Oravec, Združenie podnikateľov Slovenska

Od našich europoslancov očakávam, že budú presadzovať záujmy slovenských podnikateľov a slovenských firiem v rozhodovaní Európskej únie.  Aby sa nestávalo to, čo v predchádzajúcom období, že pod kepienkom tzv. európskych sociálnych štandardov a boja proti tzv. sociálnemu dumpingu budú de facto hlasovať proti našim ekonomickým záujmom. Želám si preto, aby noví europoslanci boli schopní lepšie než predchádzajúca zostava europoslancov rozoznávať, čo je a čo nie je v našom záujme.

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov

Veríme, že zástupcovia budú aktívne komunikovať so zástupcami slovenského podnikateľského prostredia, pretože práve komunikácia je pre nás dôležitá. 

Prečítajte si tiež

Hovorím zo skúsenosti z minulých volebných období, kedy nie všetci europoslanci boli ochotní sa s nami rozprávať. Čo bola škoda, pretože sme nemohli poukázať a apelovať na slovenské ekonomické záujmy.

Michal Krčméry, AmCham Slovakia

Okrem odbornej práce vo svojich výboroch čakávame, že dokážu lepšie komunikovať širokej verejnosti význam členstva Slovenska v EÚ a benefity, ktoré z toho majú občania, podnikatelia, či verejné inštitúcie. Zároveň je dôležité, aby aktívne komunikovali aj zodpovednosti, ktoré Slovensku z členstva vyplývajú, a ku ktorým sa naša krajina dobrovoľne zaviazala. Slovenskí europoslanci by mali hájiť záujmy Slovenska, ale tak, aby mali na zreteli, že Slovensku sa bude dariť úmerne s tým, ako sa bude dariť aj nášmu spoločnému európskemu projektu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorými problémy z oblasti podnikania by sa mal Európsky parlament v najbližších piatich rokoch zaoberať?

Ján Oravec, Združenie podnikateľov Slovenska

Kľúčovým problémom politiky EÚ z pohľadu podnikania je doslova vyháňanie firiem a ich ekonomických aktivít z Európy. Deje sa tak kvôli často zbytočne príliš ambicióznej regulácii v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany zamestnancov, ochrany životného prostredia. Jej dôsledkom pre firmy je neúnosný tlak na rast nákladov, ktorý je spôsobený novými povinnosťami. Neustále narastanie regulácie a nákladov znevýhodňuje európske firmy v konkurenčnom boji s ich súpermi najmä z Ázie a USA. 

Prečítajte si tiež

Druhým kľúčovým problémom je diskriminácia našich podnikateľov a firiem na vnútornom trhu EÚ, na trhoch niektorých členských krajín Európskej únie. Pomerne medializovaným príkladom bolo Rakúsko, ktoré prijalo niekoľko zákonov, ktorými našim firmám nielen komplikuje poskytovanie služieb na rakúskom trhu, ale doslova ich úradnícky šikanuje. Vytváranie nediskriminačného prostredia na vnútornom trhu EÚ je pre nás strategická priorita, naši europoslanci sa ale doteraz jej presadzovaniu venovali len minimálne, respektíve sa jej nevenovali vôbec.

Nediskriminačné prostredie však nie je to isté ako snaha presadzovať rovnaké parametre pre všetkých - jednu menu, jednu minimálnu mzdu, rovnaké dôchodky a pod., čo v žiadnom prípade nie je v záujme bezproblémového fungovania našej ekonomiky. Dúfam, že nová zostava europoslancov bude schopná tieto rozdiely pochopiť a zároveň ochotná za záujmy slovenských podnikateľov aj zabojovať, čo v nasledujúcich rokoch budeme dôsledne monitorovať.

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov

Mali by sa určite venovať ochrane spoločného trhu. Doteraz nemáme vyriešený problém s dovozom lacnej čínskej ocele. Zvýšená pozornosť by sa mala klásť na potenciálne obchodné vojny s USA a inými teritóriami. Treba sa zasadzovať o to, aby Európska únia s týmito krajinami uzatvárala bilaterálne obchodné dohody.

Nemenej dôležitá je aj energetická a klimatická politika. EÚ reflektuje požiadavky občanov na sprísňovanie podmienok v oblasti životného prostredia, no na druhej strane, by mala myslieť na to, aby tieto politiky nevyháňali priemysel mimo Európskej únie a neznižovali tak zamestnanosť.

Taktiež by sme uvítali jednoduchšiu legislatívu zo strany EÚ. Aby sa odstraňovala zbytočná byrokracia.

Michal Krčméry, AmCham Slovakia

Prečítajte si tiež

Je veľmi dôležité, aby všetci zvolení europoslanci chápali, že ak Európska únia chce ostať svetovou ekonomickou veľmocou, musí posilňovať svoju konkurencieschopnosť. K tomu sú kľúčové fungujúce inštitúcie, podpora inovácii, dostatok ľudského talentu a zlepšovanie podnikateľského prostredia v jednotlivých členských štátoch, ale aj aktívna podpora na celoeurópskej úrovni.

Andreja Lasza, Asociácia priemyselných zväzov

Od Európskeho parlamentu počas nasledujúcich piatich rokov očakávame podporu podnikateľov pri riešení aktuálnych výziev, ktorým čelia. Ide napríklad o odbúravanie administratívnych prekážok. Veríme, že zmeny v legislatíve budú navrhovať a prijímať systémovo s ohľadom na podmienky podnikania vo všetkých členských štátoch.

Ako zamestnávateľská organizácia, ktorá zastupuje priemyselné podniky, považujeme v najbližších rokoch za mimoriadne dôležitú podporu výskumu a vývoja. Schopnosť prinášať do výroby nové nápady a inovácie pomôže európskym podnikom s posilnením konkurencieschopnosti.

Opatrne bude treba postupovať pri snahách Európskej únie o zjednotenie podmienok na európskom trhu. Inštitúty ako európska minimálna mzda by mohli vážne poškodiť slovenské podniky a ohroziť zamestnanosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výbory európskeho parlamentu v kocke

Čo je úlohou výborov, podľa čoho sa rozhoduje, v akých výboroch pôsobia zvolení europoslanci a čo všetko môžu vďaka účasti vo výbore ovplyvniť?

Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

20 rokov Slovenska v EÚ: čo nám členstvo prinieslo?

Ekonomický rast, vyššia zamestnanosť či sloboda cestovania. Na druhej strane stoja regulácie či zvyšovanie byrokracie. Súhrn prínosov členstva v EÚ v niekoľkých dátach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky