Slovenskí europoslanci 2019 – 2024

Ktorých europoslancov zvolili do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 Slováci? Aké funkcie v parlamente zastávajú?

Vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 bola volebná účasť na Slovensku 22,74 % (v predošlých eurovoľbách v roku 2014 bola 13,05 %). Slováci zvolili 14 europoslancov, z ktorých jedna bola náhradníčkou, ktorá nastúpila po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Zoznam slovenských europoslancov pre volebné obdobie 2019 - 2024

 1. Monika Beňová (SMER-SD)
 2. Vladimír Bilčík (Nezávislý, zvolený na kandidátke PS)
 3. Miroslav Číž (SMER-SD, 2.7.2019 - 29.12.2022) / Katarína Roth Neveďalová (SMER-SD, od 30.12.2022)
 4. Lucia Ďuriš Lucia Nicholsonová (Nezávislá, zvolená na kandidátke SaS)
 5. Róbert Hajšel (Nezávislý, zvolený na kandidátke SMER-SD)
 6. Martin Hojsík (PS)
 7. Eugen Jurzyca (SaS)
 8. Peter Pollák (OĽaNO)
 9. Miroslav Radačovský (Slovenský PATRIOT, zvolený na kandidátke ĽSNS)  
 10. Michal Šimečka (PS, 2.7.2019 - 24.10.2023) / Jozef Mihál (Nezávislý - zvolený na kandidátke PS, od 26.10.2023)
 11. Ivan Štefanec (KDH)
 12. Michal Wiezik (PS)
 13. Milan Uhrík (Republika, zvolený na kandidátke ĽSNS)
 14. Miriam Lexmann (KDH) 

Profily slovenských europoslancov

Monika Beňová

Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela v Bratislave. V rokoch 1996 – 1997 bola riaditeľkou rádia KOLIBA a v roku 1999 spoluzakladala stranu SMER-SD. Od roku 2004 je poslankyňou Európskeho parlamentu.

V rámci zoskupení poslancov v Európskom parlamente patrila do Frakcie progresívnej aliancie socialistov a demokratov, od 18.10.2023 vystupuje ako nezaradená. Bola členkou Predsedníctva Európskeho parlamentu, kde bola kvestorkou (do 17.10.2023). Taktiež bola členkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, od 18.11.2023 je členkou Výboru pre kontrolu rozpočtu. EÚ zastupovala aj v rámci Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení krajín Afriky, Karibiku a Tichého oceánu AKT - EÚ. 

Prečítajte si tiež

Vladimír Bilčík

Študoval v USA na Swarthmore College, magisterský titul získal na Oxforde vo Veľkej Británii a doktorát na Katedre politológie FiF UK. Je popredným odborníkom na európsku politiku a medzinárodné vzťahy a pedagógom na Univerzite Komenského. Ako vedec 20 rokov pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde skúmal napríklad fungovanie rozšírenej EÚ, Východné partnerstvo či Brexit. Od roku 2014 pôsobí ako odborný garant projektu Café Európa, série diskusných podujatí o Európskej únii, v rámci ktorej diskutoval so Slovákmi o európskej politike v každom kúte Slovenska.

V Európskom parlamente zastáva pozíciu predsedu Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ - Čierna Hora. Taktiež je vice-koordinátorom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany vo Výbore pre ústavné veci. Ako člen pôsobí vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, no pôsobil aj v Osobitnom výbore pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií a pre posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v Európskom parlamente.  Ako člen pôsobí v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Severné Macedónsko, ale patrí aj do Konferencie predsedov delegácií. 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Od roku 2016 do 2019 pôsobila ako podpredsedníčka NR SR a tímlíderka SaS pre sociálnu oblasť. Aktívne rieši nielen sociálnu oblasť, ale tiež boj proti korupcii, nevynímajúc korupciu pri prerozdeľovaní eurofondov.

Patrila do Frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov, no od 20.5.2021 je členkou Renew Europe. Je členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, kde zastávala aj pozíciu predsedníčky, a tiež Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Zastávala aj pozíciu členky Konferencie predsedov výborov či Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT - EÚ, od 1.1.2024 je členkou Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení OAKTŠ – EÚ a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Karibik – EÚ.

Róbert Hajšel

Vyštudoval Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) so zameraním na diplomaciu a medzinárodné vzťahy. Väčšinu svojho aktívneho života bol novinár, publicista a prispievateľ do viacerých slovenských, britských a belgických titulov.  V roku 1993  sa stal prvým stálym spravodajcom slovenských médií v Bruseli, kde pôsobil 12 rokov. Od roku 2005 pôsobil v službách Európskeho parlamentu, do roku 2019 pôsobil aj ako riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Je súčasťou Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Ako člen pôsobí vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ - Arménsko, pre spoluprácu Eú - Azerbajdžan a pre pridruženie EÚ - Gruzínsko.

Martin Hojsík

Vyštudoval biológiu a je environmentálnym expertom. Už 25 rokov sa venuje ochrane životného prostredia, zvierat a sociálnej spravodlivosti. Zmenil globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell, ako aj zákony na Slovensku, v Európskej Únii, ale napríklad aj v Číne. Environmentálnu agendu presadzoval v NR SR, Európskom parlamente, či na pôde OSN. Pred vstupom do politiky bol programovým riaditeľom a členom predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Predtým viedol globálne kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace. V súčasnosti je konzultantom pre medzinárodné organizácie. 

V Európskom parlamente je súčasťou frakcie Renew Europe Group. Taktiež je členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť či Delegácie pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Od 18.10.2023 je podpredsedom Európskeho parlamentu.

Eugen Jurzyca

Ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a v roku 1993 absolvoval polročnú stáž na Georgetown Univerzity vo Washingtone, D.C., USA. Bol poslancom NRSR a tímlídrom strany SaS pre verejné financie. Zakladateľ inštitútov CPHR, INEKO, Transparency International Slovakia a Podnikateľskej aliancie Slovenska. Bol  riaditeľom INEKO, členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska a podpredsedom Protimonopolného úradu. Počas vlády Ivety Radičovej  bol členom vlády ako minister školstva. 

Je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy), nositeľom Krištáľového krídla a v roku 1999 bol vybraný nositeľom Nobelovej ceny Profesorom Ronaldom Coaseom pre účasť na výročnej konferencii International Society for New Institutional Economics. Mnohokrát bol vyslaný na zahraničné konferencie týkajúce sa najmä hospodárskeho rozvoja ako spolupracovník OECD, Svetovej banky a iných organizácií.

Patrí do skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov, je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Podvýboru pre daňové otázky, ale aj Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Kazachstan, EÚ - Kirgizsko, EÚ - Uzbekistan a EÚ - Tadžikistan či pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom.

Peter Pollák

Vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Pôsobí v národných a medzinárodných tímoch s cieľom zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných. Zaviedol programy predškolského vzdelávania, obmedzenie hazardu pre ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky a som autorom projektu rómskych občianskych hliadok.  

V rokoch 2012 – 2016 bol poslancom NRSR a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Je súčasťou Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, podpredsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Rusko a členom vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT).

Miroslav Radačovský

Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pracoval na Okresnom súde v Prešove, Krajskom súde v Košiciach a na Okresnom súde v Poprade. Vo funkcii sudcu SR som pôsobil 37 rokov a 214 dní. Do povedomia sa dostal v súvislosti s rozhodovaním pozemkového sporu prezidenta SR, Andreja Kisku.

V Európskom parlamente patrí k nezaradeným poslancom, pričom bol členom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci či Osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku, je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ale aj Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Rusko a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Michal Šimečka

Doktorát získal v Oxforde vo Veľkej Británii, kde absolvoval aj magisterské štúdium. Je expertom na európsku a zahraničnú politiku. Začínal ako novinár v denníku SME a britských Financial Times. V Bruseli pôsobil ako poradca poslancov Európskeho parlamentu a externý výskumník v inštitúte CEPS. Pred návratom na Slovensko bol poradcom českého ministra zahraničia a výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. 

V Európskom parlamente bol členom Renew Europe Group. Taktiež bol členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácie pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina či Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest. Po predčasných parlamentných voľbách, kedy bol zvolený ako poslanec Národnej rady SR, ho v Europarlamente nahradil Jozef Mihál.

Jozef Mihál

Vyštudoval Matematicko-Fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, od roku 2007 podniká v podnikovom a ekonomickom poradenstve, no v rokoch 2005 - 2006 pôsobil tiež ako externý poradca ministra zdravotníctva SR pre regormu zákona o zdravotnom poistení a systém ročného zúčtovania na verejné zdravotné poistenie. 

V Europarlamente je členom frakcie Renew Europe, a tiež Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Od 20.11.2023 je členom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina.

Ivan Štefanec

Do aktívnej politiky vstúpil v roku 2006. Od roku 2014 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu.  ako jeden z prvých ľudí z bývalého Československa sa dostal na štúdium MBA  v USA, konkrétne na Rochester Institute of Technology  v New Yorku.

V roku 1995 spoluzakladal Asociáciu nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku a v rokoch 1999 až 2004 bol predsedom jej predstavenstva. V roku 2001 bol zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska a bol jej čestným prezidentom.

Ivan Štefanec patrí do Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany a je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. V rámci spolupráce s krajinami mimo EÚ patrí do Delegácie pre vzťahy s Japonskom.

Článok pokračuje pod reklamou

Michal Wiezik

Docent Wiezik je ekológom, vedcom a pedagógom na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu. V roku 2018 pripravoval stratégiu pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy. V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku. 

Bol súčasťou Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, no od 8.12.2021 patrí do frakcie Renew Europe. Je členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre petície. V rámci delegácií bol členom Delegácie pre vzťahy s Iránom.

Milan Uhrík

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako programátor, IT manažér a vývojár. Neskôr bol riaditeľom úradu BBSK a od roku 2016 do roku 2023 bol poslancom NRSR.

V Európskom parlamente patrí k nezaradeným poslancom. Je členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Zastáva tiež pozíciu člena Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Turecko.

Miriam Lexmann

Riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu, ktorá v minulosti pôsobila ako stály zástupca Národnej rady SR pri EÚ a poradca na pôde Európskeho parlamentu.

Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom KDH pre zahraničné a európske otázky.

Aktívne sa venuje výzvam a nástrahám digitalizácie a pomáham druhým orientovať sa na poli dezinformácií.   

Do Európskeho parlamentu nastúpila až po odchode Veľkej Británie. Patrí do Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, pričom je členkou Výboru pre zahraničnú politiku a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. V jej kompetencii sú tiež vzťahy s Bieloruskom a je aj členom Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Miroslav Číž

Bol absolventom Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 - 1990 pôsobil vo funkcii poradcu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 1990 - 2002 zastával niekoľko postov. Bol tajomníkom Výboru NR SR pre verejnú správu, externým členom Kolégia ministra vnútra pre civilno-správny úsek, členom Rady vlády pre verejnú správu a odborným poradcom legislatívneho odboru NR SR. Od 2006 bol poslancom NR SR za stranu SMER - SD a predsedom klubu poslancov SMER - sociálna demokracia.

V EP patril do Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP. Bol členom Výboru pre medzinárodný obchod a EÚ zastupoval v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Rusko. Zomrel 29.12.2022. V Európskom parlamente namiesto neho nastúpila Katarína Roth Neveďalová.

Katarína Roth Neveďalová

Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Nitre a na vysokej škole medzinárodné vzťahy a mediálnu komunikáciu. Pvýkrát bola do Europarlamentu zvolená v roku 2009 do siedmeho volebného obdobia. V rokoch 2018 - 2020 pracovala ako poradkyňa podpredsedu vlády SR, neskôr v národnej agentúre Slovak Business Agency.

Od začiatku roka 2023 pôsobí v Europarlamente, patrí medzi nezaradených poslancov a je členkou Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pôsobila aj ako členka Delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko.

Slovenskí europoslanci a ich funkcie vo výboroch Európskeho parlamentu

Zdroj: europarl.europa.eu
Poslanec Frakcia Výbor Funkcia vo výbore
Monika Beňová (SMER-SD) Nezaradená Výbor pre kontrolu rozpočtu Členka
Vladimír Bilčík (Nezávislý, zvolený na kandidátke PS) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Člen
Výbor pre ústavné veci Náhradník
Výbor pre zahraničné veci Náhradník
Lucia Ďuriš Nicholsonová (Nezávislá, zvolená na kandidátke SaS) Renew Europe Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Členka
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Členka
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Náhradníčka
Robert Hajšel (Nezávislý, zvolený na kandidátke SMER-SD) Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Člen
Výbor pre zahraničné veci Náhradník
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Náhradník
Martin Hojsík (PS) Renew Europe Group Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Člen
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Člen
Výbor pre rozpočet Náhradník
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Náhradník
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Náhradník
Eugen Jurzyca (SaS) Európski konzervatívci a reformisti Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Člen
Výbor pre hospodárske a menové veci Náhradník
Peter Pollák (Hnutie Slovensko) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) Člen
Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) Náhradník
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Náhradník
Miroslav Radačovský (Slovenský PATRIOT, zvolený na kandidátke ĽSNS) Nezaradení poslanci Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Člen
Výbor pre zahraničné veci Náhradník
Ivan Štefanec (KDH) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Člen
Výbor pre priemysel Náhradník
Podvýbor pre ľudské práva Náhradník
Milan Uhrík (Republika, zvolený na kandidátke ĽSNS) Nezaradení poslanci Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Člen
Výbor pre zahraničné veci Náhradník
Michal Wiezik (PS) Renew Europe Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Člen
Výbor pre petície Člen
Výbor pre kontrolu rozpočtu Náhradník
Miriam Lexmann (KDH) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany Výbor pre zahraničnú politiku Členka
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Členka
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu Náhradníčka
Jozef Mihál (Nezávislý, zvolený na kandidátke PS) Renew Europe Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Člen
Výbor pre kontrolu rozpočtu Náhradník
Katarína Roth Neveďalová(SMER-SD) Nezaradená Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Členka

Ktorí slovenskí europoslanci obhájili svoj mandát

 1. Monika Beňová (SMER-SD)
 2. Ivan Štefanec (KDH)

Ktorí slovenskí europoslanci zastupovali Slovensko v predošlom volebnom období (2014 - 2020)

 1. Anna Záborská (KDH)
 2. Boris Zala (SMER-SD)
 3. Branislav Škripek (OĽaNO)
 4. Eduard Kukan (SDKÚ-DS)
 5. Ivan Štefanec (SDKÚ-DS)
 6. Jana Žitňanská (NOVA)
 7. József Nagy (Most-Híd)
 8. Miroslav Mikolášik (KDH)
 9. Monika Beňová (SMER-SD)
 10. Monika Smolková (SMER-SD)
 11. Pál Csáky (SMK)
 12. Richard Sulík (SaS)
 13. Vladimír Maňka (SMER-SD)

Pri spracovaní článku sme použili informácie z oficiálnych webových stránok jednotlivých kandidátov a Európskeho parlamentu. Článok sme aktualizovali v máji 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Koho voliť v eurovoľbách 2024: aktivita europoslancov ako jeden z parametrov

Europoslanci majú rôzne možnosti, ako ovplyvniť regulácie EÚ, no po zvolení sa môžu stať aj „neviditeľní“. Ako na tom boli vo volebnom období 2019 – 2024 slovenskí zástupcovia?

Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Výbory európskeho parlamentu v kocke

Čo je úlohou výborov, podľa čoho sa rozhoduje, v akých výboroch pôsobia zvolení europoslanci a čo všetko môžu vďaka účasti vo výbore ovplyvniť?

Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky