Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

Pandemická situácia sa na Slovensku naďalej zhoršuje, čo dokazuje aj aktualizovaná COVID mapa. Päť okresov je od pondelka 18. októbra 2021 v 3. stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe. Aké opatrenia musia dodržiavať prevádzkovatelia pri zvolení jednotlivých režimov (základ, OTP, iba zaočkovaní)?

COVID automat a rozdelenie okresov od 18.10.2021

Do III. stupňa ohrozenia (čierna) od 18. októbra patria okresy:

 • Bardejov,
 • Čadca,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Stará Ľubovňa, Svidník.

Do II. stupňa ohrozenia (bordová) od 18. októbra patria okresy:

 • Bytča,
 • Detva, Dolný Kubín,
 • Humenné,
 • Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina,
 • Levoča, Liptovský Mikuláš,
 • Michalovce,
 • Námestovo,
 • Ružomberok,
 • Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov,
 • Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš,
 • Žiar nad Hronom.

Do I. stupňa ohrozenia (červená) od 18. októbra patria okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno,
 • Gelnica,
 • Hlohovec,
 • Ilava,
 • Kežmarok,
 • Levice, Lučenec,
 • Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava,
 • Nitra, Nové Mesto nad Váhom,
 • Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava,
 • Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves,
 • Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice,
 • Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

Do stupňa Ostražitosť (oranžová) od 18. októbra patria okresy:

 • Bratislava I.-V.,
 • Dunajská Streda,
 • Galanta,
 • Komárno,
 • Nové Zámky,
 • Partizánske, Pezinok,
 • Šaľa, Senec,
 • Topoľčany, Trnava.

Pravidlá prekrytia dýchacích ciest od 18.10.2021

Čo platí pre oranžové okresy?

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Čo platí pre červené okresy?

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Čo platí pre bordové a čierne okresy?

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250.

Pravidlá pre prevádzky a organizátorov hromadných podujatí od 18.10.2021

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

 • Základ: Prístup pre všetky osoby
 • OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
  • PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
  • antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
  • 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
  • 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
  • 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
  • na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 vyhlášky upravujúcej činnosť prevádzok. Ide napríklad o:

 • potraviny,
 • drogérie,
 • lekárne,
 • očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok,
 • kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • knižnice,
 • čerpacie stanice,
 • opravovne a servis elektroniky strojov,
 • služby STK a emisnej kontroly a podobne.

Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

Pravidlá pre hromadné podujatia od 18.10.2021

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP:
  • v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity;
  • ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri.
 • Základ:
  • státie - exteriér max 100 osôb, interiér max 50 osôb,
  • sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb.
 • Základ: max. 10 osôb.

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb.
 • Základ: max. 6 osôb.

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

 Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Pravidlá pre svadby, oslavy, večierky a iné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania od 18.10.2021

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri.
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri.
 • Základ: nesmú sa konať.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb.
 • OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb.
 • Základ: nesmú sa konať.

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: max. 20 osôb.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy: 

 • Zaočkovaní: zakázané.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Pravidlá pre taxislužby od 18.10.2021

 • Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča.
 • Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle.
 • Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).
Článok pokračuje pod reklamou

Pravidlá pre umelé kúpaliská od 18.10.2021

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP: najviac 50 % kapacity.
 • Základ: najviac 10 osôb.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity.
 • OTP: 25 % kapacity.
 • Základ: zakázané.

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity.
 • OTP: najviac 10 osôb.
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 10 osôb.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Pravidlá pre obchodné domy od 18.10.2021

 • Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
 • Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

Pravidlá pre hotely a ubytovacie služby od 18.10.2021

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu.
 • OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu.
 • Základ: ubytovanie zakázané.

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení.
 • OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe.
 • Základ: ubytovanie zakázané.

Čierne okresy:

Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Pravidlá pre reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania od 18.10.2021

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní:
  • exteriér bez kapacitného limitu,
  • v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi.
 • OTP:
  • exteriér bez kapacitného limitu,
  • v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi.
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní:
  • exteriér bez kapacitných obmedzení,
  • interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre.
 • OTP:
  • exteriér bez kapacitných obmedzení,
  • interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre.
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz.

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní:
  • exteriér bez kapacitných obmedzení,
  • interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky.
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre.
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz.

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Pravidlá pre fitness centrá od 18.10.2021

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov.
 • Základ: najviac 10 osôb.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.
 • Základ: zakázané.

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Pravidlá pre wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele od 18.10.2021

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia.

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu.
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb.
 • Základ: nesmie sa používať.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb.
 • OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach.
 • Základ: nesmie sa používať.

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príchod zo zahraničia od 1.12.2021: karanténa bez výnimiek pri návrate z rizikových krajín

Od 1.12.2021 sa mení režim na hraniciach. Po príchode z ktorých krajín platí prísnejšia povinná karanténa a aké sú podmienky pre jej ukončenie?

Zmeny v Prvej pomoci za november a december 2021

Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc+ bez opatrenia 3B. Aké budú sumy a koho sa to týka?

Vstup na pracovisko od 29.11.2021 bude už len v režime OTP

Od pondelka 29.11.2021 majú firmy povinnosť kontrolovať status OTP zamestnancov. Týka sa to aj živnostníkov či konateľov? Ako postupovať, ak sa zamestnanec odmietne preukázať?

Zákaz vychádzania, výnimky a opatrenia od 25.11.2021

Na Slovensku bol od 25.11.2021 opäť schválený núdzový stav a tzv. lockdown. V akých situáciách neplatí zákaz vychádzania a aké pravidlá platia pre prevádzky a hromadné podujatia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky