Kontroly dodržiavania podmienok ochrany osobných údajov v rokoch 2013 až 2015

Kontroly dodržiavania podmienok ochrany osobných údajov v rokoch 2013 až 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľov strašia vysoké pokuty za nedodržanie podmienok ochrany osobných údajov. Pozrite sa na zistenia Úradu na ochranu osobných údajov SR v rokoch 2013 až 2015 a ako porušenia zákona trestal.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je od jeho zavedenia predmetom ostrej kritiky. Nosnými dôvodmi boli enormná administratívna záťaž pre podnikateľov a ďalšie dotknuté subjekty a vysoké pokuty za nedodržanie zákonných povinností. Vážnym problémom bola najmä povinnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR uložiť pokutu. Problém bol umocnený aj výškou pokút. Pre niektorých podnikateľov by uloženie pokuty znamenalo aj ukončenie podnikateľskej činnosti. Na tlak verejnosti a záujmových združení bol tento zákon novelizovaný a došlo k redukcii administratívnej záťaže aj úpravám parametrov pokút.

Kontroly Úradu na ochranu osobných údajov začaté v rokoch 2013 až 2015

V období od 1.7.2013 do 31.12.2015 začal Úrad na ochranu osobných údajov celkovo 357 kontrol spracúvania osobných údajov.

V roku 2013 uložil Úrad na ochranu osobných údajov SR dve pokuty vo výške spolu 300 eur a dve poriadkové pokuty vo výške spolu 500 eur. Až v nasledujúcom roku boli začaté kontroly ukončované, čo sa prejavilo vysokým objemom aj počtom uložených pokút a poriadkových pokút.

Úrad na ochranu osobných údajov SR uložil v roku 2014 spolu 41 pokút v celkovej sume 44 500 eur a jednu poriadkovú pokutu o výške 300 eur.

Kontroly v nasledujúcom kalendárnom roku 2016 boli vykonávané cielenejšie. Ich počet klesol zo 41 na 26, teda o viac ako tretinu, ale súhrnná výška uložených pokút vzrástla takmer 1,5 násobne na 64 800 eur. V roku 2015 bola uložená jedna poriadková pokuta vo výške 300 eur.

V roku 2013 bola priemerná výška jednej uloženej pokuty 150 eur. V roku 2014 sa tento ukazovateľ zvýšil na približne 1085 eur. Viac ako dvojnásobnú hodnotu dosiahol v roku 2016, v ktorom bola priemerná výška jednej uloženej pokuty 2 492,31 eura.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako na správnu krízovú komunikáciu pri kybernetickom útoku na zamestnancov

Firmy často čelia úniku údajov zamestnancov, no takmer polovica z nich tieto incidenty nezverejňuje. Prečo je to chyba a ako môže správna komunikácia pomôcť predchádzať ďalším útokom?

Kontroly GDPR v roku 2020 – kto ich môže čakať?

Koho si Úrad pre ochranu osobných údajov SR plánuje zobrať na mušku? Prezradil plán kontrol na rok 2020. V strehu by mali byť ubytovacie zariadenia, prevádzkovatelia STK či webhostingové firmy.

Pozor na chyby v pravidlách o ochrane osobných údajov (GDPR)

Aj po vyše roku a pol od účinnosti GDPR sa na internetových stránkach či e-shopoch nájdu neaktuálne a nesprávne informácie o ochrane osobných údajov. Aké sú najčastejšie chyby?

Je mzda osobným údajom zamestnanca?

V pracovnoprávnej oblasti sa bežne spracúvajú osobné údaje ako meno, priezvisko alebo dátum narodenia zamestnanca. Považuje sa však za osobný údaj zamestnanca aj jeho mzda?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky