Covid opatrenia cez sviatky 2021: otváracie hodiny a činnosť prevádzok

Prehľad aktuálnych pandemických opatrení – ako ovplyvnia otváracie hodiny obchodov počas sviatkov, v akom režime môžu prevádzky fungovať a čo sa mení od 25.12.2021?

Od 17. decembra 2021 platí na celom Slovensku zmena v zákaze vychádzania (tzv. lockdown-e), pričom platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa. Rovnako platí zákaz zhromažďovania sa v počte viac ako 6 osôb, mimo ľudí žijúcich v jednej domácnosti. Zo zákazu vychádzania platí viacero výnimiek, ako cesta do zamestnania, za výkonom podnikateľskej činnosti, cestu do lekárne či zdravotníckeho zdravotníctva, ale aj na nákup nevyhnutných životných potrieb. Ako to ovplyvňuje prevádzky a ako sa opatrenia odrážajú na otváracích hodinách obchodov?

Aké prevádzky môžu byť otvorené a v akom režime?

Od 17. decembra 2021 platí, že otvorené môžu byť:

 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja,
 • predajne drogérie (avšak len od 05.00 hod. do 20.00 hod.),
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
 • predajne novín a tlačovín (avšak len od 05.00 hod. do 20.00 hod.),
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku (zakúpený prostredníctvom e-shopu, elektronickej pošty alebo telefónu), v ktorých je možné takýto tovar prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok, (avšak len medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení - balíkomatov, boxov na zásielky a pod.,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel (aj zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru),
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • taxislužby pri dodržaní osobitných podmienok,
 • služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb (v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.)
 • zberné dvory,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím (v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská (s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m, obmedzené otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • obchodné domy pri dodržaní osobitných podmienok,
 • prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania pri dodržaní podmienok (len v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP),
 • prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu hromadných podujatí podľa platnej a účinnej vyhlášky,
 • hotely a ubytovacie zariadenia, krátkodobé ubytovacie služby pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP,
 • prevádzky zariadení verejného stravovania alebo wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok hotelov a ubytovacích zariadení a pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, (otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • fitness centrá (len v režime OP, v čase medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • prevádzky autoškôl (v režime OP),
 • kaderníctva, holičstvá, manikúra alebo pedikúra (v režime OP, otváracie hodiny medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.),
 • prevádzky lanových dráh a vlekov (v režime OP),
 • múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice (v režime OP, otváracie hodiny medzi 05.00 hod. a 20.00 hod.),
 • Vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia (v režime OP),
 • iné maloobchodné prevádzky (v režime OP, otváracie hodiny medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.). Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.
Článok pokračuje pod reklamou

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021

Ohraničenie otváracích hodín pri niektorých prevádzkach vyplýva z aktuálneho znenia pravidiel lockdownu. Z výnimiek, ktoré dovoľujú pohyb na verejnosti po 20.00 hod., najskôr vypadli predajne potravín, to však vláda napravila 22.12.2021. Schválila doplnenie svojho uznesenia z 14.12.2021 a tieto prevádzky už patria medzi tie, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021 - Tesco

Piatok 24.12.2021 – do 11.00 hod.

Sobota 25.12.2021 – zatvorené

Nedeľa 26.12.2021 – zatvorené

Pondelok 27.12.2021 – od 7.00 hod., zatvára sa podľa bežnej otváracej doby

Utorok 28.12.2021 – štvrtok 30.12.2021 – bežná otváracia doba

Piatok 31.12.2021 -

 • Expres bežná otváracia doba,
 • Supermarkety do 18.00 hod.,
 • malé Hypermarkety do 18.00 hod. (okrem Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš – tie sú do 19.00 hod.),
 • veľké Hypermarkety do 18.00 hod. (okrem Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin - tie sú do 19.00 hod.),
 • Obchodný dom Bratislava do 18.00 hod.,
 • Čerpacie stanice do 19.00 hod.

Sobota 1.1.2022 – zatvorené

Nedeľa 2.1.2022 – od 7.00 hod., zatvára sa podľa bežnej otváracej doby

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021 – Lidl

(Neplatia pre Lidl v nákupných centrách Cassovia Košice, Point Banská Bystrica, VIVO! Bratislava, Nivy Bratislava, Novum Prešov, Laugaricio Trenčín)

Piatok 24.12.2021 - 7.00 hod. - 11.00 hod.

Sobota 25.12.2021 - zatvorené

Nedeľa 26.12.2021 - zatvorené

Pondelok 27.12.2021 – štvrtok 30.12.2021 - 7.00 hod. – 21.00 hod.

Piatok 31.12.2021 - do 17.00 hod.

Sobota 1.1.2022 - zatvorené

Pondelok 2.1.2022 - 

 • Bratislava Mamateyova a Bratislava Betliarska zatvorené, 
 • ostatné predajne 8.00 hod. - 20.00 hod.

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021 – Kaufland

(Neplatí pre Kaufland v nákupnom centre Avion Bratislava)

Piatok 24.12.2021 – 6.00 hod. – 11.00 hod.

Sobota 25.12.2021 - zatvorené

Nedeľa 26.12.2021 - zatvorené

Pondelok 27.12.2021 – 7.00 hod. – 21.00 hod.

Utorok 28.12.2021 – štvrtok 30.12.2021 – bežné otváracie hodiny

Piatok 31.12.2021 – 7.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 1.1.2022 - zatvorené

Pondelok 2.1.2022 – bežné otváracie hodiny

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021– BILLA

Piatok 24.12.2021 – do 11.00 hod., Mlynské Nivy 45 a Centro Nitra zatvorené

Sobota 25.12.2021 - zatvorené

Nedeľa 26.12.2021 - zatvorené

Pondelok 27.12.2021 - štvrtok 30.12.2021 – 

 • bežné otváracie hodiny, 
 • BA Pestovateľská – zatvorené, 
 • Holíč 7.00 hod. – 20.00 hod., 
 • Centro Nitra 9.00 hod. – 20.00 hod.

Piatok 31.12.2021 – do 17.00 hod., okrem individuálnych výnimiek

Sobota 1.1.2022 - zatvorené

Pondelok 2.1.2022 – 

 • bežné otváracie hodiny, 
 • BA Pestovateľská, Trebišov, Trenčín Vajanského – zatvorené

Otváracie hodiny počas sviatkov 2021 – Coop Jednota

Piatok 24.12.2021 – max. do 12.00 hod. (každá prevádzka individuálne)

Sobota 25.12.2021 - zatvorené

Nedeľa 26.12.2021 - zatvorené

Pondelok 27.12.2021 – štvrtok 30.12.2021 - bežné otváracie hodiny

Piatok 31.12.2021 – každá predajňa si určuje individuálne

Sobota 1.1.2022 - zatvorené

Pondelok 2.1.2022 – bežné otváracie hodiny

Pravidlá pre všetky prevádzky

Vláda SR v stredu 22.12.2021 schválila zmenu v opatreniach pre prevádzky, a to tak, že kapacitné obmedzenia v prevádzkach a na hromadných podujatiach sa od 23.12.2021 menia z 25 m2/osobu na 15 m2/osobu. Zmena vyplynula z návrhu MZ SR, ktoré reagovalo na aplikačnú prax. 

Čo sa týka ďalších opatrení, pre všetky prevádzky platí nasledovné:

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom,
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime.

Zmeny v opatreniach od 25.12.2021

Od soboty 25.12.2021 dôjde k zmenám v pandemických opatreniach, a to v prípade hotelov. Budú môcť otvoriť, avšak len v režime OP a za dodržania podmienok vo vyhláške. Pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou, do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (podmienka testu platí aj pre deti od 6 rokov):

 • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
 • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo
 • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %. Je tu potrebná zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo výlučne pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia. V hotelových reštauráciách musia byť stoly vzdialené od seba minimálne 2 metre a služby môžu byť poskytované výlučne pre sediacich zákazníkov. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20.00 hod.

Zdroj: korona.gov, tesco.sk, otvaracie-hodiny.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky